loading
back to top

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017

Chia sẻ: loigiaihay | Ngày: 2016-11-26 09:22:53 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi toán lớp 10   

207
Lượt xem
4
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017Loading...

Tóm tắt nội dung
Doc24.vnĐ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN Năm học 2016 2017Môn: Toán 10Thời gian: 60 phút------------------------------------------------------Bài (1 điểm) Xét tính đúng, sai và lập mệnh đề phủ định của mệnh đề: P: "012:"2xQxBài (2.5 điểm) a) Viết tập hợp sau dưới dạng liệt kê phần tử: 2A 3)(3 0}x x ¤ b) Cho hai tập hợp sau:{}/ 5A x và {}/ 3B x Hãy tìm ,RA AÇ .Bài (1.25 điểm) Xét tính chẵn, lẻ của hàm số + +24 4( .6x xy xx Bài (1.25 điểm) Xác định hàm số ()2 4y b biết thị (d) của hàm số đi qua điểmA 3; và 1;4 )Bài (1.5 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD có AB 3a, AD 8a. Tính độ dài véctơ AB AC+uuur uuur .Bài (2.5 điểm) Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi M, lần lượt là trung điểm của BC, AG.a. Phân tích AG uurAI theo hai vectơ ABuuur và AC .b. Gọi là điểm đối xứng của qua C. Gọi là điểm thỏa mãn ABxAN .Tìm để điểm K, N, thẳng hàng.Doc24.vnĐÁP ÁNBài 1: 2: " "P x" ¹¤ Mệnh đề Error: Reference source notfound sai. Bài 2: a) Viết tập hợp sau dưới dạng liệt kê...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnĐ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN Năm học 2016 2017Môn: Toán 10Thời gian: 60 phút------------------------------------------------------Bài (1 điểm) Xét tính đúng, sai và lập mệnh đề phủ định của mệnh đề: P: "012:"2xQxBài (2.5 điểm) a) Viết tập hợp sau dưới dạng liệt kê phần tử: 2A 3)(3 0}x x ¤ b) Cho hai tập hợp sau:{}/ 5A x và {}/ 3B x Hãy tìm ,RA AÇ .Bài (1.25 điểm) Xét tính chẵn, lẻ của hàm số + +24 4( .6x xy xx Bài (1.25 điểm) Xác định hàm số ()2 4y b biết thị (d) của hàm số đi qua điểmA 3; và 1;4 )Bài (1.5 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD có AB 3a, AD 8a. Tính độ dài véctơ AB AC+uuur uuur .Bài (2.5 điểm) Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi M, lần lượt là trung điểm của BC, AG.a. Phân tích AG uurAI theo hai vectơ ABuuur và AC .b. Gọi là điểm đối xứng của qua C. Gọi là điểm thỏa mãn ABxAN .Tìm để điểm K, N, thẳng hàng.Doc24.vnĐÁP ÁNBài 1: 2: " "P x" ¹¤ Mệnh đề Error: Reference source notfound sai. Bài 2: a) Viết tập hợp sau dưới dạng liệt kê phần tử: 2A 3)(3 0}x x ¤ Ta có 22 223 0( 3)(3 03 03013xx xx xxxxé  Ûê+ ëéê ±êÛ êê êë 1A={0; }3b) {}/ 5A x {}/ 3B x <()()[ 2; 3); 5]; [3; 5]; 5;A BA AÇ ¥ ¥ +¥¡Bài + +24 4( .6x xy xxTXĐ: ù ë û4; 4D()" 1x D()()()()+   + + " +224 464 4; 26x xf xxx xf DxTừ (1) và (2) suy ra hàm số lẻBài Xác định hàm số ()2 4y b biết thị (d) của hàm số đi qua điểm 3; và 1;4 (d) qua A(-3;0)6 0a bÞ (d) qua B(1;4) 4a bÞ Suy ra 1834abìïïíïïî Vậy 3y x +Bài 5: Cho hình chữ nhật ABCD có AB 3a, AD 8a. Gọi là trung điểm BC2AB AC AI+ uuur uuur uur.Tam giác ABI vuông tại có AB 3a, BI=4a Suy ra AI=5aVậy 10AB AC AI a+ uuur uuur uurBài Cho tam giác ABC có trọng tâm G. GọiM là trung điểm của BC. là trung điểm củaAGa. Phân tích AG uurAI theo hai vectơ ABuuur vàAC()ACABAGAIACABACABAMAG616121212121.3232+++ b. Gọi là điểm đối xứng của qua C. Gọi là điểm thỏa ABxAN Tìm để điểm K, N, thẳng hàng. ACABxAKANKN2ACABACACABAKAGKG353123131+Doc24.vn K, N, thẳng hàng KGKN,Û cùng phươngÛ 25xTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến