loading
back to top

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Chia sẻ: loigiaihay | Ngày: 2016-11-18 11:01:02 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi toán lớp 10   

180
Lượt xem
4
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017Loading...

Tóm tắt nội dung
Doc24.vnSỞ GD ĐT BẮC NINHTRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ NĂM HỌC 2016 2017Môn: TOÁN, Khối 10.Thời gian: 90 phút, không kể thời gian phát đề.Ngày thi 29/10/2016Câu 2,0 điểm ). Tìm tập xác định của các hàm số sau:a.22 33 2-=- +xyx b.3 234-= --xy xx Câu 2,0 điểm ). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 24 3= +y Câu (2 ,0 điểm ).a. Xác định và để đồ thị hàm số +y mx đi qua các điểm ()1; 5-A và ()5; .B b. Lập phương trình Parabol (P) có đỉnh là ()3; 4-I và đi qua điểm ()0; .C Câu 1,0 điểm ). Cho tứ giác ABCD có là trung điểm cạnh AB. Chứng minh rằng:+ +uuur uuur uuur uuurOD OC AD BC Câu 2,0 điểm ). Cho tam giác ABC. Gọi M, N, lần lượt là các điểm thỏa mãn:3 0; 0= =uuur uuuur uuur uuur uuur uuur rMB MC NA NC PA PBa. Hãy biểu diễn ,uuuur uuurAM AN theo uuurAB và .uuurACb. Chứng minh rằng M, N, thẳng hàng.Câu 1,0 điểm ).a. Tìm để hàm số ()()22 3= +y là hàm số chẵn.b. Tìm lớn hơn để giá trị lớn nhất của hàm số 22 3y mx= trên []1; 4- bằng45.-------------------------- Hết...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnSỞ GD ĐT BẮC NINHTRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ NĂM HỌC 2016 2017Môn: TOÁN, Khối 10.Thời gian: 90 phút, không kể thời gian phát đề.Ngày thi 29/10/2016Câu 2,0 điểm ). Tìm tập xác định của các hàm số sau:a.22 33 2-=- +xyx b.3 234-= --xy xx Câu 2,0 điểm ). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 24 3= +y Câu (2 ,0 điểm ).a. Xác định và để đồ thị hàm số +y mx đi qua các điểm ()1; 5-A và ()5; .B b. Lập phương trình Parabol (P) có đỉnh là ()3; 4-I và đi qua điểm ()0; .C Câu 1,0 điểm ). Cho tứ giác ABCD có là trung điểm cạnh AB. Chứng minh rằng:+ +uuur uuur uuur uuurOD OC AD BC Câu 2,0 điểm ). Cho tam giác ABC. Gọi M, N, lần lượt là các điểm thỏa mãn:3 0; 0= =uuur uuuur uuur uuur uuur uuur rMB MC NA NC PA PBa. Hãy biểu diễn ,uuuur uuurAM AN theo uuurAB và .uuurACb. Chứng minh rằng M, N, thẳng hàng.Câu 1,0 điểm ).a. Tìm để hàm số ()()22 3= +y là hàm số chẵn.b. Tìm lớn hơn để giá trị lớn nhất của hàm số 22 3y mx= trên []1; 4- bằng45.-------------------------- Hết --------------------------Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.Họ và tên thí sinh:............................................. Số báo danh:.............................Doc24.vnSỞ GD ĐT BẮC NINHTRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐÁP ÁN THANG ĐIỂMĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ NĂM 2016 2017Môn: TOÁN, Khối 10(Đáp án thang điểm gồm 02 trang)Câu Đáp ánĐiểm1(2,0điểm) a. 1,0 điểm )Hàm số xác định +-210232xxxx 0,5Vậy tập xác định của hàm số là: {1; 2} 0,5b. 1,0 điểm )Hàm số xác định 43430403---+xxxxx 0,5Vậy tập xác định của hàm số là: [3; 4).D= 0,52(2,0điểm) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số …▪ TXĐ: Ta có: 22ba- 1.4aD- 0,5▪ Sự biến thiên: 0→ hàm số đồng biến trên khoảng ()2;+¥ và nghịch biến trên khoảng()2;-¥. 0,5▪ Đồ thị: Đỉnh của Parabol là: 1( ).I- Trục đối xứng là: .x 0a= Parabol có hướng bề lõm quay lên trên. 0,5 0,5x-¥ +¥+¥ +¥ -1Doc24.vn3(2,0điểm) a. 1,0 điểm Xác định và …Do()1; 5A- thuộc đồ thị hàm số nên: 5m n+ 0,25Do ()5; 3B thuộc đồ thị hàm số nên: 3m n+ 0,25Từ đó ta có hệ phương trình: 25 7m mm n+ =  + - 0,25Vậy giá trị m, cần tìm là: 7, .m n= 0,25b. 1,0 điểm Lập phương trình Parabol (P) …Giả sử phương trình Parabol (P) có dạng: 20( )y ax bx a= Do (0; 5) )A PÎ nên 5c= (1) 0,25Do (3; 4)I- là đỉnh của (P) nên 23629 4.3 .3 4bb aaa ca c- == -ï + -ï+ - (2) 0,25Giải hệ phương trình (1) và (2) ta được: 1, 6, 5a c= (thỏa mãn) 0,25Vậy phương trình Parabol (P) là: 26 5.= +y 0,254(1,0điểm) Chứng minh …Do là trung điểm của AB nên 0.+ =uuur uuur rOA OB 0,25Ta có: +uuur uuur uuurOD OA AD +uuur uuur uuurOC OB BC 0,25Do đó: ()()0= =uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuurVT OC OD OA OB AD BC AD BC VP (đpcm) 0,55(2,0điểm) a. 1,0 điểm Tính …Ta có: 33 3( )2 2= +uuur uuuur uuur uuuur uuur uuuur uuuur uuur uuurMB MC AB AM AC AM AM AB AC 0,5Ta có: 33 3( 04+ =uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuurNA NC AN AC AN AN AC 0,5b. 1,0 điểm Chứng minh M, N, thẳng hàng.Có: 10 02+ =uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuurPA PB AP AB AP AP AB Suy ra: 34 4æ ö= -ç ÷è øuuuur uuur uuuur uuur uuur uuur uuur uuurMN AN AM AC AB AC AB AC (1) 32 2æ ö= -ç ÷è øuuur uuur uuuur uuur uuur uuur uuur uuurMP AP AM AB AB AC AB AC (2) 0,5Từ (1) và (2) suy ra: 1, ,2= Þuuuur uuurMN MP thẳng hàng (đpcm) 0,56(1,0điểm) a. 0,5 điểm Tìm …TXĐ: .D=¡ Ta có: .x D" Hàm số chẵn trên )y D " 0,25()()()()()2 22 38 03( )m Dm Dm " Î " Î Vậy giá trị thỏa mãn đề bài là: 3.m= 0,25Doc24.vnb. 0,5 điểm Tìm lớn hơn …Ta có: 22bma- 28 3.4maD- +Do bề lõm của (P) quay lên trên và 2m 4Ta có bảng biến thiên sau:0,25Từ BBT suy ra: 45 8-= +[ ]max theo bài 445 45 5-= =[ ]max m(thỏa mãn)Vậy giá trị thỏa mãn đề bài là: 5=.m 0,25▪ Chú ý: Các cách giải đúng khác với đáp án đều được điểm tối đa. 1- 4y8 5m+ 35 32-mTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến