loading
back to top

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán (hình học) lớp 11 trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội năm học 2015 - 2016

Chia sẻ: hoanggam | Ngày: 2016-10-11 09:42:36 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi toán lớp 11   

331
Lượt xem
7
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi giữa học kì 1 môn Toán (hình học) lớp 11 trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội năm học 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán (hình học) lớp 11 trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội năm học 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán (hình học) lớp 11 trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội năm học 2015 - 2016
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnSỞ GD&ĐT HÀ NỘITRƯỜNG THPT NGỌC TẢO ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ NĂM HỌC 2015 2016MÔN: TOÁN HÌNH HỌC LỚP 11Thời gian làm bài: 45 phútĐề số 1Bài (6 ,0 điểm): Các câu hỏi sau đều làm trong mặt phẳng toạ độ Oxy1) Cho()v 1; 2= -r và điểm()A 4; 3- Tìm toạ độ của điểm A’ là ảnh của qua phép tịnhtiến theo vectơv 2) Tìm phương trình đường thẳng'D là ảnh của đường thẳng: 4x 3y 0D qua phépđối xứng tâm()I 2; 3-3) Cho đường tròn()()()2 2C 9+ Tìm phương trình của đường tròn()C ' làảnh của()C qua phép đối xứng trục Ox.Bài (3 ,0 điểm)Hãy xác định ảnh của tam giác đều ABC có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đốixứng trục BC và phép vị tự tâm tỉ số 2, với là trọng tâm tam giác ABC.Bài (1 ,0 điểm)Cho ABC. Dựng về phía ngoài tam giác đó các hình vuông ABEF và ACIK. Gọi làtrung điểm của BC. Chứng minh rằng AM vuông góc với FK và 1AM FK2=---------- Hết ----------Doc24.vnSỞ GD&ĐT HÀ NỘITRƯỜNG THPT NGỌC TẢO ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ NĂM HỌC 2015 2016MÔN: TOÁN HÌNH HỌC LỚP 11Thời gian làm bài: 45...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnSỞ GD&ĐT HÀ NỘITRƯỜNG THPT NGỌC TẢO ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ NĂM HỌC 2015 2016MÔN: TOÁN HÌNH HỌC LỚP 11Thời gian làm bài: 45 phútĐề số 1Bài (6 ,0 điểm): Các câu hỏi sau đều làm trong mặt phẳng toạ độ Oxy1) Cho()v 1; 2= -r và điểm()A 4; 3- Tìm toạ độ của điểm A’ là ảnh của qua phép tịnhtiến theo vectơv 2) Tìm phương trình đường thẳng'D là ảnh của đường thẳng: 4x 3y 0D qua phépđối xứng tâm()I 2; 3-3) Cho đường tròn()()()2 2C 9+ Tìm phương trình của đường tròn()C ' làảnh của()C qua phép đối xứng trục Ox.Bài (3 ,0 điểm)Hãy xác định ảnh của tam giác đều ABC có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đốixứng trục BC và phép vị tự tâm tỉ số 2, với là trọng tâm tam giác ABC.Bài (1 ,0 điểm)Cho ABC. Dựng về phía ngoài tam giác đó các hình vuông ABEF và ACIK. Gọi làtrung điểm của BC. Chứng minh rằng AM vuông góc với FK và 1AM FK2=---------- Hết ----------Doc24.vnSỞ GD&ĐT HÀ NỘITRƯỜNG THPT NGỌC TẢO ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ NĂM HỌC 2015 2016MÔN: TOÁN HÌNH HỌC LỚP 11Thời gian làm bài: 45 phútBài (6 ,0 điểm): Các câu hỏi sau đều làm trong mặt phẳng toạ độ Oxy1) Cho()v 1; 2= -r và điểm()M 3; 4- Tìm toạ độ của điểm M’ là ảnh của qua phép tịnhtiến theo vectơ r2) Tìm phương trình đường thẳng d’ là ảnh của đường thẳngd 3x 4y 0- qua phépđối xứng tâm()J 1; 4-3) Cho đường tròn()()()2 2S 16- Tìm phương trình của đường tròn()S ' làảnh của()S qua phép đối xứng trục Oy .Bài (3 ,0 điểm)Hãy xác định ảnh của tam giác đều MNP có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đốixứng trục NP và phép vị tự tâm tỉ số -2 với là trọng tâm tam giác MNP.Bài (1 ,0 điểm)Cho MNP. Dựng về phía ngoài tam giác đó các hình vuông MNEF và MPIK. Gọi làtrung điểm của NP. Chứng minh rằng MH vuông góc với FK và 1MH FK2= .---------- Hết ----------Doc24.vnSỞ GD&ĐT HÀ NỘITRƯỜNG THPT NGỌC TẢO ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1NĂM HỌC 2015 2016MÔN: TOÁN HÌNH HỌC LỚP 11Câu Lời giải đề Lời giải đề Điểm1.1 Gọi M’(x’;y’) là ảnh của M(4;-3)qua vTr Gọi M’(x’;y’) là ảnh của M(3;-4)qua vTr 5thì ' 1y ' 2= -ìí= +î thì ' 1y ' 2= +ìí= -î ,0x ' 3y ' 1=ìÛí= -î. Vậy M’(3;-1).x ' 4y ' 6=ìÛí= -î Vậy M’(4;-6). 51.2 Gọi ĐI // (hoặc ’ )Do đó có dạng:4x 3y 0- Gọi ĐJ // (hoặc D )Do đó có dạng: 3x 4y 0- 5()M 0; 1Î M’ ĐI (M) ÎD ’ là trung điểm của MM '()M 0; 1Î M’ ĐJ (M) ÎD J là trung điểm của MM ' 5()M ' '; 'x ' 2.( 2) 4y ' 2.3 5= -ìí= =î ()M ' 4; 5 -() ' '; ' ' 2.1 2y ' 2.( 4) 9= =ìí= -î ()M ' 2; 9 5Do ' 'Î nên:4.( 4) 3.5 31- =Vậy ' 4x 3y 31 0D Do ' 'Î nên:3.2 4.( 9) 42- -Vậy ' 3x 42 0D 51 .3 (C) có tâm I(-2;3), bán kính 3. (S) có tâm I(4;-1), bán kính 4. 5Ảnh của (C) qua Ox là (C’) thì (C’) có tâm là I’ Ox(I) và bánkính r’ =3. Ảnh của (S) qua Oy là (S’) thì (S’) có tâm là I’ Oy(I) và bánkính r’ =4. 0.5Gọi I’(x’; y’) thì ' 2y ' 3= -ìí= -î Vậy I’(-2; -3). Gọi I’(x’; y’) thì ' 4y ' 1= -ìí= -î Vậy I’(-4;-1). 5Phương trình (C’) là:()()()2 2C 9+ =. Phương trình (C’) là:()()()2 2S 16+ =. 5Doc24.vnA''C''B''A'GB=B'AC= C'M''P''N''GM'N=N'MP=P'2 ,02 Gọi ', ', ' là ảnh của A, B, Cqua BCDTa có: ' B C' C BC là trungtrực của AA’ Gọi M', N', P' là ảnh của M, N, Pqua NPDTa có: N' N P' P NP là trungtrực của MM’ 5Gọi ", ", " là ảnh của ', ', 'qua ()G 2VTa có()()G 2V ' '' GA '' 2GA '= =uuuuur uuuur()()G 2V B' '' GB '' 2GB ' 2GB= =uuuur uuuur uuur()()G 2V C' '' GC '' 2GC ' 2GC= =uuuur uuuur uuurKL: Gọi ", ", P" là ảnh của M', N', P'qua ()G 2V-Ta có()()G 2V M' '' GM '' 2GM '-= -uuuuur uuuuur()()G 2V N' '' GN '' 2GN ' 2GN-= -uuuuur uuuur uuur()()G 2V P' '' GP '' 2GP ' 2GP-= =uuuur uuuur uuurKL: 53NMKIFEBCAQHKIFENPM0 25Lấy ()AN B= AF ANAF AN^ìí=î Lấy ()MQ N= FM MQFM MQ^ìí=î 25Doc24.vnXét phép quay tâm góc quay o90()()()()ooA 90A 90Q FQ K=ìïí=ïî Suy ra: NC FKNC FK^ìí=î Xét phép quay tâm góc quay o90()()()()ooM; 90M; 90Q FQ K=ìïí=ïî Suy ra: QP FKQP FK^ìí=î 25Mặt khác: AM là đường trung bìnhtrong tam giác BNC nên:AM NC1AM NC2ìïí=ïîP. Vậy AM FK1AM FK2^ìïí=ïî Mặt khác: MH là đường trung bìnhtrong tam giác NQP nên: MH QP1MH QP2ìïí=ïîP Vậy MH FK1MH FK2^ìïí=ïî 25---------- Hết- ---------Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến