loading
back to top

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán (hình học) lớp 10 trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội năm học 2015 - 2016

Chia sẻ: hoanggam | Ngày: 2016-10-11 09:36:00 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi toán lớp 10   

337
Lượt xem
4
Tải về





Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi giữa học kì 1 môn Toán (hình học) lớp 10 trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội năm học 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán (hình học) lớp 10 trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội năm học 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán (hình học) lớp 10 trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội năm học 2015 - 2016




Tóm tắt nội dung
Doc24.vnSỞ GD&ĐT HÀ NỘITRƯỜNG THPT NGỌC TẢO ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ NĂM HỌC 2015 2016MÔN: TOÁN HÌNH HỌC LỚP 10Thời gian làm bài: 45 phútĐề số 1Câu 1: (4 ,0 điểm) Cho các điểm A(2;-1); B(3;5); C(1;3)1) Chứng minh rằng A, B, là đỉnh của một tam giác2) Tìm tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB và tọa độ trọng tâm củaABCDCâu 2: (2 ,0 điểm)1) Cho bốn điểm A, B, C, bất kỳ. Chứng minh rằng: AB CD AD CB+ +uuur uuur uuur uuur .2) Cho tam giác vuông tại có AB a; AC 2a. Tính độ dài của vectơ 2AB AC+uuur uuurCâu 3: (4 ,0 điểm) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm bán kính R. Gọi làtrọng tâm tam giác ABC, là điểm xác định bởi AD 2AB =uuur uuur1) Phân tích vectơ AD uuur theo hai vectơ AC uuur và BC uuur2) Tìm số thực sao cho AE AC=uuur uuur đồng thời ba điểm D, E, thẳng hàng.3) Với mỗi điểm M, xác định điểm thỏa mãn:()2MN MA MB MC3= +uuuur uuuur uuur uuur Tìm tậphợp các điểm khi chạy trên đường tròn tâm bán kính R.-------- Hết ---------Doc24.vnSỞ GD&ĐT HÀ NỘITRƯỜNG THPT NGỌC TẢO ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnSỞ GD&ĐT HÀ NỘITRƯỜNG THPT NGỌC TẢO ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ NĂM HỌC 2015 2016MÔN: TOÁN HÌNH HỌC LỚP 10Thời gian làm bài: 45 phútĐề số 1Câu 1: (4 ,0 điểm) Cho các điểm A(2;-1); B(3;5); C(1;3)1) Chứng minh rằng A, B, là đỉnh của một tam giác2) Tìm tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB và tọa độ trọng tâm củaABCDCâu 2: (2 ,0 điểm)1) Cho bốn điểm A, B, C, bất kỳ. Chứng minh rằng: AB CD AD CB+ +uuur uuur uuur uuur .2) Cho tam giác vuông tại có AB a; AC 2a. Tính độ dài của vectơ 2AB AC+uuur uuurCâu 3: (4 ,0 điểm) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm bán kính R. Gọi làtrọng tâm tam giác ABC, là điểm xác định bởi AD 2AB =uuur uuur1) Phân tích vectơ AD uuur theo hai vectơ AC uuur và BC uuur2) Tìm số thực sao cho AE AC=uuur uuur đồng thời ba điểm D, E, thẳng hàng.3) Với mỗi điểm M, xác định điểm thỏa mãn:()2MN MA MB MC3= +uuuur uuuur uuur uuur Tìm tậphợp các điểm khi chạy trên đường tròn tâm bán kính R.-------- Hết ---------Doc24.vnSỞ GD&ĐT HÀ NỘITRƯỜNG THPT NGỌC TẢO ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ NĂM HỌC 2015 2016MÔN: TOÁN HÌNH HỌC LỚP 10Thời gian làm bài: 45 phútĐề số 2Câu 1: (4 ,0 điểm) Cho ABCD có A(-1;2); B(5;3); C(3;1)1) Chứng minh rằng A, B, là đỉnh của một tam giác2) Tìm tọa độ trung điểm của đoạn thẳng BC và tọa độ trọng tâm của ABCDCâu 2: (2 ,0 điểm)1) Cho bốn điểm A, B, C, bất kỳ. Chứng minh rằng: AC BD AD BC+ +uuur uuur uuur uuur2) Cho tam giác vuông tại có BC 3a; BA Tính độ dài của vectơ 2BA BC+uuur uuurCâu 3: (4 ,0 điểm) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm bán kính R. Gọi làtrọng tâm ABC, là điểm xác định bởi 1AB AP2=uuur uuur1) Phân tích vectơ AP uuur theo hai vectơ AC uuur và BC uuur2) Tìm số thực sao cho AQ AC=uuur uuur đồng thời ba điểm P, Q, thẳng hàng. 3) Với mỗi điểm M, xác định điểm thỏa mãn: ()2ME MA MB MC3= +uuur uuuur uuur uuur Tìm tậphợp các điểm khi chạy trên đường tròn tâm bán kính R.------- Hết -------Doc24.vnSỞ GD&ĐT HÀ NỘITRƯỜNG THPT NGỌC TẢO ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1NĂM HỌC 2015 2016MÔN: TOÁN HÌNH HỌC LỚP 10Câu Hướng dẫn đề Hướng dẫn đề Điểm1.1 Tính đúng ()AB 1; 6=uuur Tính đúng ()AB 6;1=uuur 5Tính đúng ()AC 1; 4= -uuur Tính đúng ()AC 4; 1= -uuur 51 61 4¹-ÞAB uuur và AC uuur khôngcùng phương6 14 1¹- ÞAB uuur và AC uuur khôngcùng phương 5KL: A, B, không thẳng hàng đpcm KL: A, B, không thẳng hàng đpcm 51.2 Áp dụng công thức tính ọa độ trungđiểm AB Áp dụng công thức tính ọa độ trungđiểm 5KQ là 5; 22æ öç ÷è KQ là ()4; 20 5Áp dụng công thức tính ọa độ tr ngtâm tam giác ABC Áp dụng công thức tính ọa độ tr ngtâm tam giác ABC 5KQ là 72;3æ öç ÷è KQ là 7; 23æ öç ÷è 52.1AB CD AD CB+ +uuur uuur uuur uuur()()AB AD CD CB 0Û =uuur uuur uuur uuur rAC BD AD BC+ +uuur uuur uuur uuur()()AC AD BD BC 0Û =uuur uuur uuur uuur 5DB BD 0Û =uuur uuur rDD 0Û =uuur (luôn đúng)Vậy AB CD AD CB+ +uuur uuur uuur uuurDC CD 0Û =uuur uuur rDD 0Û =uuur (luôn đúng)Vậy AC BD AD BC+ +uuur uuur uuur uuur 5Doc24.vn2.2 ẽAD 2AB =uuur uuur(hình vẽ) Vẽ hình bìnhhành ADEC. Vẽ BD 2BA =uuur uuur(hình vẽ)Vẽ hình bìnhhành BDEC. 25Ta có:2AB AC AD AC AE+ =uuur uuur uuur uuur uuur Ta có:2BA BC BD BC BE+ =uuur uuur uuur uuur uuur0 25Tính đúng AE 2a 2=Tính đúng 2BE 9a 4a 13= 25Vậy: 2AB AC AE AE 2a 2+ =uuur uuur uuur Vậy: 2BA BC BE BE 13+ =uuur uuur uuur 253.1 5()AD 2AB AC CB= +uuur uuur uuur uuur()AP 2AB AC CB +uuur uuur uuur uuur1 ,02AC 2BC= -uuur uuur2AC 2BC= -uuur uuur0 53.2 Gọi là trung điểm BC. Vì thuộccạnh AB nên đặt AE AC=uuur uuur Ta có :2DG DA AG 2AB AK35 1AB AC3 3= += +uuur uuur uuur uuur uuuruuur uuur Gọi là trung điểm BC. Vì thuộccạnh AB nên đặt AQ AC=uuur uuur Ta có :2DG DA AG 2AB AK35 1AB AC3 3= += +uuur uuur uuur uuur uuuruuur uuur0 25DE DA AE 2AB AC= +uuur uuur uuur uuur uuurDQ DA AQ 2AB AC= +uuur uuur uuur uuur uuur0 25Doc24.vnĐể ba điểm D, G, thẳng hàng khivà chỉ khi tồn tại số khác khôngthỏa mãn DG DE=uuur uuur()5 1AB AC 2AB AC3 3Û +uuur uuur uuur uuur Để ba điểm P, Q, thẳng hàng khivà chỉ khi tồn tại số khác khôngthỏa mãn DG DQ=uuur uuur()5 1AB AC 2AB AC3 3Û +uuur uuur uuur uuur 25Giải ra được2x5= Vậy điểm cầntìm trên AC thỏa mãn 2AE AC5=uuur uuur Giải ra được2x5= Vậy điểm cầntìm trên AC thỏa mãn 2AE AC5=uuur uuur 253.3 Ta có ()2MN MA MB MC3= +uuuur uuuur uuur uuurMN 2MGÛ =uuuur uuuur Ta có ()2ME MA MB MC3= +uuur uuuur uuur uuurME 2MGÛ =uuur uuuur0 25GN MGÛ =uuur uuuurHay là trung điểm của MNGE MGÛ =uuur uuuur Hay là trung điểm của ME 25Gọi là điểm đối xứng của qua G.Khi chạy trên đường tròn tâm Obán kính thì chạy trên đườngtròn tâm bán kính R. Gọi là điểm đối xứng của qua G.Khi chạy trên đường tròn tâm Obán kính thì chạy trên đườngtròn tâm bán kính R. 25Vậy tập hợp các điểm là đườngtròn tâm bán kính R. Vậy tập hợp các điểm là đườngtròn tâm bán kính R. 25Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luận



Bạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm




Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua email



Hỗ trợ trực tuyến