loading
back to top

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán (đại số) lớp 10 trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội năm học 2015 - 2016

Chia sẻ: hoanggam | Ngày: 2016-10-11 09:32:52 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi toán lớp 10   

266
Lượt xem
5
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi giữa học kì 1 môn Toán (đại số) lớp 10 trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội năm học 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán (đại số) lớp 10 trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội năm học 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán (đại số) lớp 10 trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội năm học 2015 - 2016
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnSỞ GD&ĐT HÀ NỘITRƯỜNG THPT NGỌC TẢO ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ NĂM HỌC 2015 2016MÔN: TOÁN ĐẠI SỐ LỚP 10Thời gian làm bài: 45 phútĐề số 1Bài (3 ,0 điểm): Tìm tập xác định của các hàm số Bài (2 ,0 điểm )Tìm hàm số 2y bx c= biết đồ thị của hàm số là một parabol có đỉnh là ()I 1; 2Bài (4 ,0 điểm): Giải các phương trình sau1) 2x 3+ 2) 2x 3x 2+ 3) 2(x 1) 1+ Bài (1 ,0 điểm)Tìm hai điểm phân biệt đối xứng với nhau qua Oy và cùng thuộc đồ thị hàm số4 2y 2x 4x 8= -.-------- Hết ---------SỞ GD&ĐT HÀ NỘI ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ NĂM HỌC 2015 2016Doc24.vnTRƯỜNG THPT NGỌC TẢO MÔN: TOÁN ĐẠI SỐ LỚP 10Thời gian làm bài: 45 phútĐề số 2Bài 1(3 điểm): Tìm tập xác định của hàm số221) yx 4=+ 23x 12) yx 5x 6+=- -13) 34 x= ++Bài (2 điểm): Tìm hàm số 2y bx c= biết đồ thị của hàm số là một parbol có đỉnh là ()I 1; 3-Bài (4 điểm): Giải các phương trình1 2x 3- -2 22x 3x 2+ +3 2(x 1) 1+ +Bài (1 điểm): Tìm hai điểm phân biệt đối xứng với nhau qua Oy và cùng thuộc đồ thị hàm số4 2y 8x 9x 9= ------- Hết -------SỞ GD&ĐT...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnSỞ GD&ĐT HÀ NỘITRƯỜNG THPT NGỌC TẢO ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ NĂM HỌC 2015 2016MÔN: TOÁN ĐẠI SỐ LỚP 10Thời gian làm bài: 45 phútĐề số 1Bài (3 ,0 điểm): Tìm tập xác định của các hàm số Bài (2 ,0 điểm )Tìm hàm số 2y bx c= biết đồ thị của hàm số là một parabol có đỉnh là ()I 1; 2Bài (4 ,0 điểm): Giải các phương trình sau1) 2x 3+ 2) 2x 3x 2+ 3) 2(x 1) 1+ Bài (1 ,0 điểm)Tìm hai điểm phân biệt đối xứng với nhau qua Oy và cùng thuộc đồ thị hàm số4 2y 2x 4x 8= -.-------- Hết ---------SỞ GD&ĐT HÀ NỘI ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ NĂM HỌC 2015 2016Doc24.vnTRƯỜNG THPT NGỌC TẢO MÔN: TOÁN ĐẠI SỐ LỚP 10Thời gian làm bài: 45 phútĐề số 2Bài 1(3 điểm): Tìm tập xác định của hàm số221) yx 4=+ 23x 12) yx 5x 6+=- -13) 34 x= ++Bài (2 điểm): Tìm hàm số 2y bx c= biết đồ thị của hàm số là một parbol có đỉnh là ()I 1; 3-Bài (4 điểm): Giải các phương trình1 2x 3- -2 22x 3x 2+ +3 2(x 1) 1+ +Bài (1 điểm): Tìm hai điểm phân biệt đối xứng với nhau qua Oy và cùng thuộc đồ thị hàm số4 2y 8x 9x 9= ------- Hết -------SỞ GD&ĐT HÀ NỘI ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1Doc24.vnTRƯỜNG THPT NGỌC TẢO NĂM HỌC 2015 2016MÔN: TOÁN ĐẠI SỐ LỚP 10Câu Lời giải đề Lời giải đề Điểm1.1 ĐK 2x 2+ (luôn đúng) ĐK 2x 4+ (luôn đúng) 5ÞTXĐ R= ÞTXĐ R= 51 .2 ĐK 2x 2x 5x 0x 3¹ì- Ûí¹î ĐK 2x 2x 5x 0x 3¹ì- Ûí¹î 5ÞTXĐ {}D 2; 3= ÞTXĐ {}D 2; 3=0 51.3 ĐK: 34 4+ -ì ìÛí í- áî ĐK: 34 4- £ì ìÛí í+ -î î0 53 4Û á4 3Û £0 25ÞTXĐ [)D 3; 4= ÞTXĐ (]D 4; 3= 252 Vì đồ thị hàm số có tọa độ đỉnh()I 1; nên ta có hệ 2b122 b.1 cì- =ïíï= +î Vì đồ thị hàm số có tọa độ đỉnh()I 1; 3- nên ta có hệ()()2b123 b. cì- -ïíï= +î0 50 5…b 2c 3= -ìÛí=î …b 2c 4=ìÛí=î 5Vậy hàm số cần tìm là:2y 2x 3= Vậy hàm số cần tìm là:2y 2x 4= +0 53.1 Phương trình đã cho tương đương với hai hệ sau: (I) 0x 2x 3+ ³ìí+ +î(II) 0(x 1) 2x 3+ <ìí- +î Phương trình đã cho tương đương với hai hệ sau: (I) 0x 2x 3- ³ìí- -î(II) 0(x 1) 2x 3- <ìí- -î 25Giải hệ (I): vô nghiệm Giải hệ (I): nghiệm là 5Doc24.vnGiải hệ (II): nghiệm là 4x3= Giải hệ (II): vô nghiệm0 5Vậy phương trình đã cho có nghiệm là 4x3= Vậy phương trình đã cho có nghiệm là 2.0 253.2 Phương trình đã cho Û2 2x 0x 3x (x 2)+ ³ìí+ +î Phương trình đã cho Û2 2x 02x 3x (x 2)+ ³ìí+ +î0 5Û 2x 6³ -ìí= -î Vô nghiệm.Û 2x 2x 0³ -ìí- =î 2x 1x 2³ -ìï= -éí=êïëîÛ 1x 2= -é=êë 5Vậy phương trình đã cho vô nghiệm Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là và 2. 53.3Đk: 2.Phương trình đã cho Û2(x (x 1) x+ -Û x- (vì 2). Đk: 2.Phương trình đã cho Û2(x (x 1) x+ -Û x- (vì 2). 25Û x- xx 1)2 1-= -- x- xx 1)2 1-= -- 25Û 01 xx (*)2 1é- =ê+ê= -ê- +ë 01 xx (*)2 1é- =ê+ê= -ê- +ë 25Doc24.vnLập luận để được nghiệm là (thỏa mãn đk).Vậy phương trình đầu có nghiệm là 1. Lập luận để được nghiệm là (thỏa mãn đk).Vậy phương trình đầu có nghiệm là 1. 254 Gọi M(x;y) và M’(x;-y) là hai điểm phân biệt đối xứng nhau qua Oy (x ¹) Gọi M(x;y) và M’(x;-y) là hai điểm phân biệt đối xứng nhau qua Oy (x 0¹ 25M và M’ thuộc đồ thị hàm số nên4 24 2y 2x 4x 8y 2x 4x 8ì= -ïí= -ïî và M’ thuộc đồ thị hàm số nên4 24 2y 8x 9x 9y 8x 9x 9ì= +ïí= +ïî0 25()32 4x 0Þ =()32 9x 0Þ =0 25()x 0x 0x Lé= =êÞ =êê=ëKL: vậy M(2;0) và M’(-2;0).()x 0x 0x Lé= =êÞ =êê=ë KL: vậy M(3;0) và M’(-3;0). 25Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến