loading
back to top

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4 trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân năm 2017 - 2018

Chia sẻ: dethikiemtra | Ngày: 2017-10-27 09:57:10 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng việt lớp 4   

488
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4 trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân năm 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4 trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân năm 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4 trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân năm 2017 - 2018
Tóm tắt nội dung
TR NG TH NGUY VI ƯỜ ẾXUÂNTÊN :……………………………………L P: Ớ…………………………………… KI TRA GI KÌ 1Ể ỌNĂM C: 2017 2018ỌMÔN TI NG VI 4Ế ỚTH GIAN: 40 phútỜĐi vi Đi mểđcọ Đi TBể Nh xét:ậA. TI NG VI (VI T)Ế Ế1. Chính tả Nghe vi bài: “Ng ăn xin" (TV4, 1, trang 30)ườ (5 đi m)ểVi đo “T đu giúp.”ế ứDoc24.vn2. làm vănậ (5 đi m)ể Em hãy vi th cho ng thân thăm kh và tình ườ ềhình em cho ng thân nghe.ọ ườDoc24.vnDoc24.vnDoc24.vnB. TI NG VI (ĐC)Ế Ọ1. Đc hi uọ (6 đi m)ể Khoanh tròn vào ch cái đng tr câu tr ướ ờđúng nh tấ ho tr các câu đây:ả ướBài: Th thăm nư (TV 4, 1, trang 25, 26)ậDoc24.vnCâu 1: Vì sao ng bi ba ng hi sinh trong tr lũ tạ ươ ụv ồa) Vì ng báo cho ng bi tạ ươ ếb) Vì ng đc báo Thi niên Ti phong nên bi tạ ươ ếc) Vì các cùng báo cho ng bi ươ ếd) Vì ng xem ti vi nên bi tạ ươ ếCâu 2: Bi tin ba ng hi sinh trong tr lũ i, ạL ng đã làm gì ươ a) ng vi th chia bu ng ươ ồb) ng giúp ng toàn ti ng ng năm nayươ ươ ấc) ng sách qu áo cho ngươ ồd) ng vi th chia bu ng và giúp ng toàn ti nươ ềL ng ng năm nay.ươ ấCâu...
Nội dung tài liệu
TR NG TH NGUY VI ƯỜ ẾXUÂNTÊN :……………………………………L P: Ớ…………………………………… KI TRA GI KÌ 1Ể ỌNĂM C: 2017 2018ỌMÔN TI NG VI 4Ế ỚTH GIAN: 40 phútỜĐi vi Đi mểđcọ Đi TBể Nh xét:ậA. TI NG VI (VI T)Ế Ế1. Chính tả Nghe vi bài: “Ng ăn xin" (TV4, 1, trang 30)ườ (5 đi m)ểVi đo “T đu giúp.”ế ứDoc24.vn2. làm vănậ (5 đi m)ể Em hãy vi th cho ng thân thăm kh và tình ườ ềhình em cho ng thân nghe.ọ ườDoc24.vnDoc24.vnDoc24.vnB. TI NG VI (ĐC)Ế Ọ1. Đc hi uọ (6 đi m)ể Khoanh tròn vào ch cái đng tr câu tr ướ ờđúng nh tấ ho tr các câu đây:ả ướBài: Th thăm nư (TV 4, 1, trang 25, 26)ậDoc24.vnCâu 1: Vì sao ng bi ba ng hi sinh trong tr lũ tạ ươ ụv ồa) Vì ng báo cho ng bi tạ ươ ếb) Vì ng đc báo Thi niên Ti phong nên bi tạ ươ ếc) Vì các cùng báo cho ng bi ươ ếd) Vì ng xem ti vi nên bi tạ ươ ếCâu 2: Bi tin ba ng hi sinh trong tr lũ i, ạL ng đã làm gì ươ a) ng vi th chia bu ng ươ ồb) ng giúp ng toàn ti ng ng năm nayươ ươ ấc) ng sách qu áo cho ngươ ồd) ng vi th chia bu ng và giúp ng toàn ti nươ ềL ng ng năm nay.ươ ấCâu 3: Nh ng câu văn trong bài: “ữ Hôm nay, đc báo Thi niên Ti ềPhong, mình xúc đng đc bi ba ng đã hi sinh trong tr lũ tấ ượ ụv i. Mình th này chia bu n. Mình hi ng đau đn ớvà thi thòi nh th nào khi ba ng đã ra đi mãi mãiệ .” nói lên đi gì ềa) ng bi cách an ngạ ươ ồb) ng thông ngạ ươ ồc) ng mu làm quen ngạ ươ ồd) ng thăm kh ngạ ươ ồCâu 4: dung chính bài là gì?ộ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 5: Ngày nay, ngoài th tay (th truy th ng), ốDoc24.vnng ta còn cho nhau lo th ườ ưgì ?............................................................................................................................................Câu 6: Vi tên ng i, tên đa lí Vi Nam có trong bài.ế ườ ………………………………………………………………………………………………Câu 7: Nghĩa ti ng “ủ trung trong các nào sau đây có nghĩa là ừ“ lòng dộ ”? a) Trung ngướb) Trung thànhc) Trung cọd) Trung thuCâu 8: Tìm có ch ti ng nhân có nghĩa là lòng th ng ng iươ ườ ”.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu Câu thành ng ho ng nào sau đây ữnói lòng nhân thu ch đi Nhân Đoàn ?ề ếa) Lá lành đùm lá rách. b) Kính th y, yêu n.ầ ạc) con ng đau tàu .ộ ỏd) Cây ngay không ch đng. ứCâu 10: Tìm trong bài đng và đt câu các đng đó.ộ ừ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Doc24.vn………………………………………………………………………………………………………………………….2 Đc thành ti ngọ (4 đi m)ể GV chia thành nhóm, đc các bài sau :ớ ọNhóm 1: Đi vua Mi­đát trang 90 91).ề ướ ủNhóm Đôi giày ba ta màu xanh trang 81) Nhóm Nh ng thóc gi ng( trang 46, 47) ốDoc24.vnH NG CH TI NG VI GI KÌ IƯỚ ỮNĂM 2017­2018ỌI/ KI TRA VI (10 ĐI M)Ể Ể1. Chính tả đi ểM sai (d i, ngã, ch vi hoa, câu) tr 0,5 iỗ ỗM sai (âm đu, n, thanh) tr 0,5 iỗ Bài vi không rõ ràng, ch vi khó nhìn, tr 0,5 toàn bài vi t.ế ế2. làm văn:ậ đi Bài vi di đt rõ ràng Toàn bài vi lí các câu, dùng ừchính xác, không sai chính đt 4,5 ­5 đi m.ỗ Bài làm có đôi ch ch lí, có 1­2 dùng và chính ừt đt 3­4đ.ả Bài vi không đm các yêu trên, tùy bài vi sinhế ọmà giáo viên cho đi đm tính lí. Ph đu th chào, ng hô: đi m. dung th đi m.ộ ể(Thăm i: đi m, tình hình p: đi m, di đt, dùng sáng oỏ ạ1 đi m)ểDoc24.vn thúc có n, kí tên đi m.ế ểII/ KI TRA ĐC (10 ĐI MỂ )1. Đc hi uọ (6 đi m) Câu 4, đúng câu đ. Các câu còn ỗcâu đúng đt 0,5 đ.ạ1­ b; 2­d 3­b 4­ GV linh ho cho đi m; 5­ th đi 6­ Hòa Bình,Quách Tu ng, ng, Cù Chính Lan; ươ 7­ b, 8­ GV linh ho cho đi m. ểVí Nhân u, nhân ái, nhân đc, nhân tậ 10­ GV linh ho cho ạđi m. ể2. Đc thành ti ng:ọ (4 đi m)ể­ Đc nghe, rõ ràng; đc đt yêu u, gi ng đc có bi ểc đi mả ể­ Ng ngh đúng các câu, các rõ nghĩa; đc đúng ti ng, ết (không đc sai quá ti ng) đi mừ ể(Sai ti ng: 1,5 đ; sai 3­4 ti ng 1đ sai 5­6 ti ng: 0,5 đ; Đc sai ướ ọtrên ti ng không tính đi m.)ế ể­ Tr đúng câu dung bài đc: đi mả ểCâu ph bài đc:ỏ ọNhóm 1: Đi vua Mi­đát trang 90 91).ề ướ ủa) Vua Mi­đát xin th Đi­ô­ni­d đi gì?ầ ềb) sao vua Mi­đát ph xin th đi c?ạ ướNhóm Đôi giày ba ta màu xanh trang 81) a) Tìm nh ng câu văn đp đôi giày ba ta?ữ ủb) Tìm nh ng chi ti nói lên đng và ni vui Lái khi ủnh đôi giày?ậNhóm Nh ng thóc gi ng( trang 46, 47) ốDoc24.vn

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến