loading
back to top

Đề thi địa lý lớp 10

Chia sẻ: nguyenthaolinh | Ngày: 2016-11-29 16:29:52 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi địa lý lớp 10    kiểm tra đại lý lớp 10   

208
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi địa lý lớp 10

Đề thi địa lý lớp 10

Đề thi địa lý lớp 10Loading...

Tóm tắt nội dung

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIỂT MÔN: ĐỊA 10 Năm học 2015 2016Chủ đề (nội dung )mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vai trò, đặc điểm,các nhân tố ảnh hưởngtới phát triển và phânbố công nghiệp Trình bày vai tròcủa ngành côngnghiệp. Trình bày các nhântố ảnh hưởng tớiphát triển và phân bốcông nghiệp3 điểm 30% điểm 30% Địa lí các ngành côngnghiệp Nêu vai trò và trữlượng của các ngànhcông nghiệp: khaithác than, khai thácdầu, công nghiệpđiện lực Vai trò và đặc điểmcủa các ngành: côngnghiệp điện tử- tinhọc; công nghiệp sảnxuất hàng tiêu dùng;công nghiệp thựcphẩm Tính toán và vẽ biểuđồ đường4 điểm 40% điểm 20% điểm 20%- Một số hình thức tổchức lãnh thổ côngnghiệp Phân biệt được mộtsố hình thức tổ chứclãnh thổ côngnghiệp.3 điểm 30% điểm 30% Tổng cộng: 10 điểm Tổng số câu: câu điểm 50% điểm 30% điểm 20%ĐỀ XUẨT RA TỪ MA TRẬNMÔN: ĐỊA 10ĐỀ 1Câu (5điểm) Trình bày vai trò của ngành công nghiệp (2 điểm)- Em hãy phân biệt điểm công nghiệp và trung tâm công nghiệp (3 điểm)Câu 2: (3 điểm) Trình...

Nội dung tài liệu

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIỂT MÔN: ĐỊA 10 Năm học 2015 2016Chủ đề (nội dung )mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vai trò, đặc điểm,các nhân tố ảnh hưởngtới phát triển và phânbố công nghiệp Trình bày vai tròcủa ngành côngnghiệp. Trình bày các nhântố ảnh hưởng tớiphát triển và phân bốcông nghiệp3 điểm 30% điểm 30% Địa lí các ngành côngnghiệp Nêu vai trò và trữlượng của các ngànhcông nghiệp: khaithác than, khai thácdầu, công nghiệpđiện lực Vai trò và đặc điểmcủa các ngành: côngnghiệp điện tử- tinhọc; công nghiệp sảnxuất hàng tiêu dùng;công nghiệp thựcphẩm Tính toán và vẽ biểuđồ đường4 điểm 40% điểm 20% điểm 20%- Một số hình thức tổchức lãnh thổ côngnghiệp Phân biệt được mộtsố hình thức tổ chứclãnh thổ côngnghiệp.3 điểm 30% điểm 30% Tổng cộng: 10 điểm Tổng số câu: câu điểm 50% điểm 30% điểm 20%ĐỀ XUẨT RA TỪ MA TRẬNMÔN: ĐỊA 10ĐỀ 1Câu (5điểm) Trình bày vai trò của ngành công nghiệp (2 điểm)- Em hãy phân biệt điểm công nghiệp và trung tâm công nghiệp (3 điểm)Câu 2: (3 điểm) Trình bày vai trò, đặc điểm và phân bố của ngành công nghiệp thực phẩm Câu 3: (2điểm) Cho bảng số liệu: Diện tích, sản lượng lúa nước ta thời kì 1990-20051990 1995 1999 2003 2005Diện tích(ngàn ha 6042,8 6766 7654 7452 7329Sản lượng(ngàn tấn 1922,5 24964 31394 34569 35833 Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng về diện tích, sản lượng lúa nước ta thờikì 1990-2005 ĐÁP ÁN Câu (5điểm) a. Trình bày vai trò của ngành công nghiệp (2 điểm)- Có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế (0, 5đ)- Thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác và củng cố anh ninh quốc phòng.(0,5đ) -Tạo điều kiện khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, làm thay đổi sựphân công lao động và giảm sự chênh lệch về trình độ phá triển giữa các vùng lãnh thổ.(0,5đ) Sản xuất ra sản phẩm mới, tạo khả năng mở rộng sản xuất, mở rộng thị trừong lao độngvà tăng thu nhập. (0,5đ)b. Em hãy phân biệt điểm công nghiệp và trung tâm công nghiệp (3 điểm)* Điểm công nghiệp: (1,5đ)- Đồng nhất với điểm dân cư. Gồm một đến hai xí nghiệp phân bố gần nguồn nguyên nhiên liệu hoặc vùng nguyênliệu nông sản.- Không có mối liên hệ giữa các xí nghiệp Trung tâm công nghiệp: (1,5đ) Gắn với đô thị lớn và vừa, có vị trí thuận lợi. Gồm khu CN, điểm CN và nhiều xí nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất, kỹthuật, kinh tế và công nghệ. Có các xí nghiệp nồng cốt (hay hạt nhân)- Có các xí nghiệp bổ trợ phục vụCâu 2: (3 điểm) Trình bày vai trò, đặc điểm và phân bố của ngành công nghiệpthực phẩm -Vai trò: Cung cấp thực phẩm đáp ứng nhu cầu ăn, uống hàng ngày của nhân dân(1điểm) Đặc điểm (1 điểm) Xây dựng tốn ít vốn dầu tư Quay vòng vốn nhanh. Tăng khả năng tích lũy cho nền kinh tế quốc dân. Phân bố Khắp mọi quốc gia trên thế giới (1 điểm)Câu 3: (2điểm) Xử lí bảng số liệu (0,5đ) Đơn vị (%)1990 1995 1999 2003 2005Diện tích 100 111,9 126,6 123,3 121,3Sản lượng 100 129,8 163,3 179,8 186,4- Vẽ biểu đồ Vẽ đúng, có tên biểu đồ, chú thích (1,5 điểm) (Thiếu tên 0,25 điểm; thiếu chú thích: 0,25 điểm thiếu số liệu 0,25 điểm)ĐỀ XUẨT RA TỪ MA TRẬNMÔN: ĐỊA 10ĐỀ 2Câu (5điểm) a. Nhân tố vị trí địa lí và kinh tế xã hội ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển vàphân bố ngành công nghiệp? (2 điểm)b. Em hãy phân biệt khu công nghiệp và vùng công nghiệp (3 điểm)Câu 2: (3 điểm) Trình bày vai trò, đặc điểm và phân bố của ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêudùng .Câu 3: (2điểm) Cho bảng số liệu: Diện tích, sản lượng lúa nước ta thời kì 1990-2005 1990 1995 1999 2003 2005Diện tích(ngàn ha 6042,8 6766 7654 7452 7329Sản lượng(ngàn tấn 1922,5 24964 31394 34569 35833 Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng về Diện tích, sản lượng lúa nước ta thờikì 1990-2005 ĐÁP ÁN Câu (5điểm) a. Nhân tố vị trí địa lí và kinh tế xã hội ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triểnvà phân bố ngành công nghiệp (2 điểm) Vị trí địa lý có Tác động lớn đến việc lựạ chọn để xây dựng các nhà máy, các khu côngnghiệp, các khu chế xuất. (0,5 đ)- Kinh tế xã hội Dân cư nguồn lao động: số lượng và chất lượng lao động có ảnh hưởng đến sự pháttriển và phân bố công nghiệp (0,5 đ)+ Tiến bộ khoa học kĩ thuật: làm cho việc khai thác, sử dụng tài nguyên và phân bố hợplý các ngành công nghiệp; làm thay đổi quy luật phân bố các xí nghiệp công nghiệp. (0,5 đ)+ Thị trường: có tác động mạnh mẽ tới việc lựa chọn vị trí xây dựng xí nghiệp, hướngchuyên môn hóa sản xuất. (0,5 đ)b. Em hãy phân biệt khu công nghiệp và vùng công nghiệp (3 điểm)* Khu công nghiệp tập trung (khu CN) (1,5đ)- Khu vực có ranh giới rõ ràng, vị trí địa lý thuận lợi Tập trung tương đối nhiều các xí nghiệp công nghiệp với khả năng hợp tác sản xuất cao.- Sản phẩm vừa dể tiêu dùng trong nước, vừa để xuất khẩu. Các xí nghiệp dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp. Vùng công nghiệp (1,5đ)- Là vùng lãnh thổ rộng lớn- Bao gồm nhiều điểm, khu công nghiệp, trung tâm CN có mối liên hệ về sản xuất và cónhững nét tương đồng trong quá trình hình thành công nghiệp. Có vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa. -Có các ngành phục vụ bổ trợCâu 2: (3 điểm) Trình bày vai trò, đặc điểm và phân bố của ngành công nghiệpsản xuất hàng tiêu dùng Vai trò Sản phẩm chủ yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân (1 điểm) Đặc điểm: (1 điểm) Phát triển chủ yếu dựa vào nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ vànguồn nguyên liệu. Có thể phát huy khả năng của mọi thành phần kinh tế Phân bố Khắp mọi quốc gia trên thế giới (1 điểm) Câu 3: (2điểm) Xử lí bảng số liệu (0,5đ) Đơn vị (%)1990 1995 1999 2003 2005Diện tích 100 111,9 126,6 123,3 121,3Sản lượng 100 129,8 163,3 179,8 186,4- Vẽ biểu đồ Vẽ đúng, có tên biểu đồ, chú thích (1,5 điểm) (Thiếu tên 0,25 điểm; thiếu chú thích: 0,25 điểm thiếu số liệu 0,25 điểm)Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến