loading
back to top

ĐỀ THI CUỐI HK II DIA LÍ 8

Chia sẻ: ngoc.hnue96@gmail.com | Ngày: 2018-08-09 11:12:54 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề thi cuối kì địa lí 8   

30
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. ĐỀ THI CUỐI HK II DIA LÍ 8

ĐỀ THI CUỐI HK II DIA LÍ 8

ĐỀ THI CUỐI HK II DIA LÍ 8
Tóm tắt nội dung
TRAÄN ÑEÀ THI KSCL LÍỊ HK IIN ĂM C: 201Ọ 201 7Tên ch đủ ề( Bài) Nh bi tậ Th ng hi uể ngậ ngộC caoấ th pấ ấ1. Các thành ph ầt nhiênự Nêu ượ ặđi chung ủsông ngòi ướta. Bi ượ ạsao sông ta ướl có hai mùa ạn khác nhau ướrõ tệ Hi và gi iể ảthích tính ch tấnhi gióệ ớmùa khíẩ ủh Vi Nam.ậ Kĩ năng vẽbi vàể ồnh xét vậ ềcác nhómđ tấS cố u: 3S m: 9T 0% câu:1ốS đi m: 0% câu:1ốS đi m: 0% câu:1ốS đi m: 3T 0% cố u: 3S m: 9T 0%2. Các mi nềt nhiênự Gi thích ảđ ượ ặđi tể ậc các mi nủ ềt nhiênựS câu:1ốS đi m: ểT :ỉ 10 câu:ố 1S đi m: :ỉ 0% cố u: 1S m: 1T :ỉ 0%TS câu: 4TS đi m: 10ểT (%):100ỉ câu: 1S đi m:ố 3T lỉ 0% câu:ố 1S đi m:ố 3T lỉ 30% câu:1ốS đi m: 3T :ỉ 0% cố u:1S m:ể 1T 10 TS câu: 4TS đi m:10ể (%):10ỉ ệ0PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH TR NG THCS BIÊN GI IƯỜ NG HÒA XÃ CH NGHĨA VI NAMỘ ỆĐ do nh phúcộ ạĐ THIỀ KÌ II NĂM 2016 2017ỌMôn thi: líị p: 8Th gian: 45 phút (không th gian phát )ể ềĐ ỀCâu 1: Tính ch nhi gió mùa khí Vi Nam th hi nh thấ ếnào?(3đ)Câu 2: Nêu đi chung sông ngòi ta? sao sông ta có haiặ ướ ướ...
Nội dung tài liệu
TRAÄN ÑEÀ THI KSCL LÍỊ HK IIN ĂM C: 201Ọ 201 7Tên ch đủ ề( Bài) Nh bi tậ Th ng hi uể ngậ ngộC caoấ th pấ ấ1. Các thành ph ầt nhiênự Nêu ượ ặđi chung ủsông ngòi ướta. Bi ượ ạsao sông ta ướl có hai mùa ạn khác nhau ướrõ tệ Hi và gi iể ảthích tính ch tấnhi gióệ ớmùa khíẩ ủh Vi Nam.ậ Kĩ năng vẽbi vàể ồnh xét vậ ềcác nhómđ tấS cố u: 3S m: 9T 0% câu:1ốS đi m: 0% câu:1ốS đi m: 0% câu:1ốS đi m: 3T 0% cố u: 3S m: 9T 0%2. Các mi nềt nhiênự Gi thích ảđ ượ ặđi tể ậc các mi nủ ềt nhiênựS câu:1ốS đi m: ểT :ỉ 10 câu:ố 1S đi m: :ỉ 0% cố u: 1S m: 1T :ỉ 0%TS câu: 4TS đi m: 10ểT (%):100ỉ câu: 1S đi m:ố 3T lỉ 0% câu:ố 1S đi m:ố 3T lỉ 30% câu:1ốS đi m: 3T :ỉ 0% cố u:1S m:ể 1T 10 TS câu: 4TS đi m:10ể (%):10ỉ ệ0PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH TR NG THCS BIÊN GI IƯỜ NG HÒA XÃ CH NGHĨA VI NAMỘ ỆĐ do nh phúcộ ạĐ THIỀ KÌ II NĂM 2016 2017ỌMôn thi: líị p: 8Th gian: 45 phút (không th gian phát )ể ềĐ ỀCâu 1: Tính ch nhi gió mùa khí Vi Nam th hi nh thấ ếnào?(3đ)Câu 2: Nêu đi chung sông ngòi ta? sao sông ta có haiặ ướ ướ ạmùa khác nhau rõ t?(3đ)ướ ệCâu 3: Vì sao tính ch nhi mi và Đông gi sút ảm nh ?(1đ)ạ ẽCâu 4: Cho ng li u: Các nhóm chính Vi Nam (%) (3đ)ả ệNhóm tấ di tích nhiênỷ ựFeralit núi th pồ 65Mùn núi cao 11Đ phù saấ 24Hãy bi th hi di tích ba nhóm Vi Nam. đó rút raẽ ừnh xét.ậ Biên gi iớ ngày tháng năm 201 GVBM Lê Thu Hi nềH NG CH VÀ ĐÁP ÁNƯỚ ẤCâu dungộ Đi mểCâu 1:(3 đi m)ể Tính ch nhi gió mùa khí Vi Nam thấ ểhi là:ệa/ Bi hi tính ch nhi tr n, trên tri kcal/mứ 2/năm. gi ng cao, 1400 3000 gi /nămố Nhi trung bình khá cao, 21ệ ượ 0C (tr các vùng núi caoừtrên 1000m) b/ Ho ng gió mùaạ Gió mùa đông c:ắ Th gian ho ng nh: tháng 11-4.ờ Vùng nh ng chính: lãnh th phía (t 16ả ưở 0B tr ra).ở Th ti ph bi n: nh, khô hanh ho nh, m, aờ ưphùn. Gió tây nam: Th gian ho ng nh: tháng 5-10ờ Ph vi nh ng toàn qu cạ ưở Th ti ph bi n: nóng, m, n, bão c/ Bi hi tính ch t: không khí caoể ướ ẩ(>80%). ng 1500-2000mm.ượ 0,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,25Câu 2:(3 đi m)ể Câu 2: */ đi chung sông ngòi ta:ặ ướ- ta có ng sông ngòi dày c, phân ng kh ướ ướ ắtrên cả ướ- Sông ngòi ta ch theo hai ng chính là tây đôngướ ướ ắnam và vòng cung- Sông ngòi ta có hai mùa c: mùa lũ và mùa khác ướ ướ ạnhau rõ tệ- Sông ngòi ta co ng phù sa nướ ượ ớ*/ Sông ngòi ta có hai mùa lũ vì: ta có hai mùa khí ướ ướh Mùa lũ trùng mùa gió tây nam, mùa trùng mùa ớgió đông 0,50,50,50,51Câu 3:(1 đi m)ể Câu 3: Tính ch nhi gi sút nh là do:ấ ẽ- trí líị ị- Ch nh ng tr ti gió mùa Đông cị ưở ắ- hình núi th p, ng vòng cung nên đón gió Đông ướB tr ti sâu vào li nắ 0,250,250,5Câu 4:(3 đi m)ể Câu 4:+ bi tròn p, chính xác, có tên bi ch gi ả+ Nh xét: ậ- ta đa ng.ấ ướ ạ- Trong ba nhóm chính ta thì nhóm ướđ Feralit núi chi nh 65 %ấ ấ- Nhóm chi nh nh là 11%ấ 20,50,25 0,25 Biên gi iớ ngày tháng năm 201 7GVBM Lê Thu Hi nề

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến