loading
back to top

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN LỚP 12

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-08-07 17:56:48 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN LỚP 12   

48
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN LỚP 12

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN LỚP 12

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN LỚP 12
Tóm tắt nội dung
GDĐT NG THÁPỞ KH SÁT SINH GI 12 IẢ ẦTR NG THPTƯỜCHUYÊNNGUY QUANG DIÊUỄ NĂM 2012 -2013ỌĐ THI MÔN: NG VĂNỀ ỮNgày thi: 04/8/2013Th gian làm bài: 180 phút (Không th gian phát )ờ ềCâu (8,0 đi m)ểSuy nghĩ anh/ch sau khi bài báo Tôi nh hoa 8/3 con iướ ượ ạh c.ọ“…Vì mu con cái mình không bà Vi lăn ra làm nh ng công vi chố ỉdành cho nam gi i. ng bao xi măng đè lên vai, ng thúng cát đè lên u, ng xô xi măngớ ừthoăn tho nhà, làm mái cho các công trình,…H mùa bê tông, mùa phunắ ếthu sâu thuê. Nhi ng trong làng vi ho tránh nên nhà nh bà Vi.ố ườ ờDù bi đi phun thu sâu, thu ,… nh ng vì áo, o, ti và mu nế ố3 con Th đô nên bà ch nh Bà lý gi i, ượ Tôi bi con tôiế ứh ngoài đó m. Ti tri nhà quê thì to nh ng so Hà thì chọ ảth tháp vào đâu Vì ngoài đó chúng nó ăn mì tôm, còn đi làm thêm thì khấ ổl m, mình kh quen nên ráng…ắ Bà Vi ch chi áo công nhân con gái tôi đãỉ ủt ng vi bài văn khi tr ng xúc ng “ừ ườ chi áo phong ngế ươ .ủ ẹ...nh ng 26 năm qua, ch nh hoa 8/3ư ượ ậNi vui nh tôi là nhìn th các con mũ...
Nội dung tài liệu
GDĐT NG THÁPỞ KH SÁT SINH GI 12 IẢ ẦTR NG THPTƯỜCHUYÊNNGUY QUANG DIÊUỄ NĂM 2012 -2013ỌĐ THI MÔN: NG VĂNỀ ỮNgày thi: 04/8/2013Th gian làm bài: 180 phút (Không th gian phát )ờ ềCâu (8,0 đi m)ểSuy nghĩ anh/ch sau khi bài báo Tôi nh hoa 8/3 con iướ ượ ạh c.ọ“…Vì mu con cái mình không bà Vi lăn ra làm nh ng công vi chố ỉdành cho nam gi i. ng bao xi măng đè lên vai, ng thúng cát đè lên u, ng xô xi măngớ ừthoăn tho nhà, làm mái cho các công trình,…H mùa bê tông, mùa phunắ ếthu sâu thuê. Nhi ng trong làng vi ho tránh nên nhà nh bà Vi.ố ườ ờDù bi đi phun thu sâu, thu ,… nh ng vì áo, o, ti và mu nế ố3 con Th đô nên bà ch nh Bà lý gi i, ượ Tôi bi con tôiế ứh ngoài đó m. Ti tri nhà quê thì to nh ng so Hà thì chọ ảth tháp vào đâu Vì ngoài đó chúng nó ăn mì tôm, còn đi làm thêm thì khấ ổl m, mình kh quen nên ráng…ắ Bà Vi ch chi áo công nhân con gái tôi đãỉ ủt ng vi bài văn khi tr ng xúc ng “ừ ườ chi áo phong ngế ươ .ủ ẹ...nh ng 26 năm qua, ch nh hoa 8/3ư ượ ậNi vui nh tôi là nhìn th các con mũ nhân raề ượ ượ ửtr ng. Nó nh cái cây ngày hái qu Tôi đó mà ng. Cũng có nh ng lúcườ ữm lòng m, sinh ba con ngày nào ríu rít ch nh bên Thoáng cái gi đã khônủ ờl n, tr ng thành đi t. Nhi hôm đi làm nh nhà ng tôi cũng bu nớ ưở ồl m. Nh ng xua đi nh ng xúc đó. Vì tôi nghĩ nh phúc còn dài phía tr c…ắ ướL ng ng, suy nghĩ xa xôi, ng này lăn dài trên đôi má đen vìắ ướ ườ ạs ng gió, vì nh con. Và vì nh ng phút lòng an i…Tôi bi ba con tôiươ ượ ứcó hi m, chúng nó nh nên có ngh c, ba ph vào đế ểtr công cho tôi. Không ph không ng hoa cho tôi là không có hi u. Không ph iả ảvì chúng không nh hay vô tâm đâu. Có vì con nhà quê nên ng ng không dám thớ ểhi tình .ệ ẹNh ng dù sao, su 26 năm qua tôi ao đoá hoa iư ướ ượ ượ ươth do chính tay các con ng… Tôi ch ngày đó”.ắ Báo đi Bee.net.vn ngày 06/3/2012 )Câu 2: (12 đi m)ể Nhà văn Nga M.Gorki, trong th nhà di Xtanixlapxki năm 1912 cóộ ễvi t: " Ngh sĩ là con ng bi khai thác nh ng ng riêng ch quan mình, tìmệ ườ ượ ủth trong nh ng ng đó là cái giá tr khái quát và bi làm cho nh ng ng cóấ ượ ượ ấđ hình th riêngượ ." M.Gorki bàn văn c, NXB văn c, Hà i) .ề Anh/ch hãy ch phân tích tác ph làm sáng ch ngh sĩ đáo theoị ộquan ni M.Gorki.ệ ủ- T-ẾS GDĐT NG THÁPỞ KH SÁT SINH GI 12 IẢ ẦTR NG THPTƯỜCHUYÊNNGUY QUANG DIÊUỄ NĂM 2012 -2013Ọ MÔN: NG VĂNỮĐÁP ÁN VÀ THANG ĐI MỂCâu dungộ Đi mể1 Suy nghĩ anh/ch sau khi bài báo Tôi nh hoa 8/3ướ ượ ật con cừ 8,0Nêu đấ 0,5 ra bài báoấ 0,5- Tình con: lòng vì con, luôn bao dung ng,ả ượkhông bao gi trách các con… nh ng trong sâu th trái tim luônờ ẹmong nh tình các con dành cho mình.ả ượ ủ- Cách ng con Vô tâm lãng quên hay tình quên điứ ốcông lao to n, tình sâu dành cho con. ẹBàn lu nậ 6,0a. Phân tích ch ng minhứ- Dù ch nói nào thì ng vi cũng thuy ph cọ ườ ượng ng lý và cách lu ch ch mình. ườ ủ- Đi quan tr ng là ng vi rút ra cho mình và ng là iề ườ ườ ỗng hi công lao tr và tình cha dành choườ ượ ẹmình làm tròn ch hi nh ng vi làm th thi th nh t. ấ- Không ph thành t: giàu có, làm ông bà kia là có hi u, aiả ếcũng có th gi tròn hi khi ta th yêu th ng và quan tâm nể ươ ếcha .ẹ 4,5b. Đánh giá ngở ộ- Bài báo nh nh nh, nh nh ng làm con iư ườ ốv cha .ớ ẹ- Phê phán nh ng con ng báo hi hình th c, gi o...ữ ườ ạ- Cu ng hi n, con ng cu theo vòng quay pộ ườ ấgáp cu ng, nh ng không vì th mà cho phép mình bi choủ ộs vô tình, vô tâm cha 1,5Bài nh th và hành ngọ 1,0a. Nh th cậ ứ- Bài sâu làm con: ph bi gi hi u. Đó là nọ ềt ng c, nhân cách con ng i.ả ườb. Hành ngộ- Cân th hi quan tâm, có cách th hi tình cha tể ừnh ng hành ng, vi làm nh nh t.ữ ấ2 " Ngh sĩ là con ng bi khai thác nh ng ng riêng chệ ườ ượ ủquan mình, tìm th trong nh ng ng đó là cái giá tr kháiủ ượ ịquát và bi làm cho nh ng ng có hình th riêngế ượ ượ ."(M.Gorki bàn văn c, NXB văn c, Hà i) .Anh/ch hãy ch nề ọphân tích tác ph làm sáng ch ngh sĩ đáo theoộ ộquan ni M.Gorki.ệ 12,0Nêu đấ 0,5Gi thíchả-Nh ng “ữ ng riêng ch quanấ ượ ng ngh sĩ chính là cáchủ ườ ệnhìn, cách nh cu ng mang tính khám phá và sáng o.ả ạ- Nhà văn “s ng sâu” cu trái tim ngh sĩ giàu rung vàố ảtinh nên tìm th “ế ượ cái giá tr khái quátị ”, phát hi nh ng nứ ấđ ch t, sâu cu ng.ề ố- Nhà văn bi th hi nh ng ngữ ượ ng “ằ hình th riêngứ thôngqua cách ng ngôn cách ng các ph ng th ngh thu t, thử ươ ểlo i… mang cá tính ngh thu th hi nét đáo,ạ ộsáng ng ngh sĩ ngôn .ạ ườ 1,5Phân tích làm rõ ki nể 9,0* sinh có th ch tác ph văn ch ng phân tích ươ ểlàm rõ phong cách ngh thu nhà văn trên làm rõ ởcác sau:- Không ph ai bút cũng là ngh sĩ, sáng tác văn ch ng uả ươ ếth là lao ng sáng thì tác ph có ng, có ch ngự ứtrong tâm gi .ồ ả- Tác ph văn ch ng đích th bao gi cũng in cá tínhẩ ươ ộngh thu qua khám phá nh ng có nghĩa cu ng, cệ ứng ngh sĩ ph th hi “ườ ượ ng riêngấ ượ chính mình vủ ềcu ng trên trang vi t.ộ ế- Nhà văn không ch vi ng trí ng ng, xúc mà còn ng ưở ượ ằv ng, hi bi và tài năng thân. có là do ượquá trình ng sâu cu tìm hi con ng cu ng và hi ườ ểrõ thân mình cùng quá trình lao ng ngh thu đó, nhà văn ạđ ượ giá tr khái quátị theo hình th riêngứ .* Bài " Đây mùa thu iớ " Xuân Di (l 11)ủ Cách nhìn nh ng hàng li liên ng nhi chi đem nữ ưở ếcho ng nh khác nhau, đa ng, thú Đó là qu khaiườ ảthác nh ng ng riêng nhà th vì th khác nhà th khi tữ ượ ảli u.ễ Đi vào th gi bài Đây mùa thu iớ ta nh ng quanắ ảriêng đáo thi sĩ đích th c. So sánh tài thu iấ ớcách nhìn Xuân Di u. Tác gi luôn nhìn cu ng trên đà nớ ậđ ng. Th ch tr say mê, nhi tình tràn trong gi ngộ ượ ọđi vã làm cho th Xuân Di có lôi cu riêng....)ệ ẫ- ng sau nh ng tình tinh là tâm chung cho ng thanhẨ ớniên th gi Cái "ờ Tôi" gi phóng làm cho nhi ng hamượ ườs ng, giác cô n, cái nh cu th ng vàoố ấh ng i. Th Xuân Di khao khát hoà p, gũi,ồ ườ ượ ượ ầc thông đã nhanh chóng chi trí trong lòng ng c. Đóả ượ ườ ọchính là giá tr khái quát khai thác trong nh ng ng riêng aị ượ ượ ủthi sĩ.- th hi ng “ấ ượ hình th riêngứ “ủ nhà th nh tơ ấtrong các nhà th iơ Hai trứ Th ch Lamủ ạ- ng riêngẤ ượ nh ng ki ng nh nhoi, lũi lãng quênữ ườ ờmà cu ng chìm trong nghèo kh tăm i, tù ng cái “ộ ao iờph ng ngẳ ph huy hay nh ng mi quê xa xôi, khu o. d ch quan tâm đôn u, tinh giàu tr n.ủ ẩ- Giá tr khái quátị tranh ph huy nh ch tàn, nh ng ki pứ ếđ tàn và thao th tàu nh ng nh đáng th ng ngayờ ươtrong cu ng tù ng thao th nh ng khát khao, nh ng hoài ni mộ ệv nh ng gì p. nh tàu và nghĩa nó)ề ủ- Hình th riêngứ truy không có truy nệ miêu th gi tâm con ng nh ng xúc, giácả ườ ảm mong manhơ ch hi th hòa quy ch lãng nấ Tác ph là tẩ ộbài th tr tình bu n…ơ ượ gi ng đi tâm tình, thọ văn phong dung mà th ch ấ* Chí Phèo Nam Caoủ HS có th ch nh ng bài th khác mi khai thác yêu ượ ầc ra.ủ ềĐánh giá 1,0 ki Mac-xim Gorki khái quát nh ng lõi làmế ượ ốnên phong cách ngh thu nhà văn. Đi này có nghĩa sâu gópệ ắph nh ng cho gi th tác ph và khám phá th gi iầ ướ ớngh thu nhà văn.ệ ủ- Cái tài và cái tâm ng ngh sĩ là ti làm nên phong cách ngh ườ ệthu nhà văn và ng tác ph văn ch ng đích th c. ươ ựL ý:ư Thí sinh có th làm bài theo nh ng cách khác nhau, nh ng ph nh ng ữyêu ki th và kĩ năng. Trên đây ch là nh ng thí sinh đáp ầng, vi cho đi th ng câu vào ng ch m.ứ ướ

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến