loading
back to top

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN LỚP 10

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-08-07 18:02:07 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN LỚP 10   

72
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN LỚP 10

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN LỚP 10

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN LỚP 10
Tóm tắt nội dung
GD-ĐT BÌNH PH ƯỚ THI CH SINH GI VÒNG TR NGỀ ƯỜTR NG THPT LÊ QUÝ ĐÔN (ƯỜ NĂM 2017 2018)Ọ MÔN NG VĂN 10Ữ TH GIAN 180 phút(Ờ Không th gian phát để ).Câu 1( đi mể Cu đi tình n, th gi đi tr i”ộ Cicero). Anh/ ch hãy trình bày suy nghĩ mình ki trên.ị ếCâu 2(12.0 đi mể Qua các bài ca dao đã ho đã c, anh(ch hãy làm rõ thân ph ủng ph Vi Nam trong xã phong ki n.ườ …………………H t……………….ếH sinh khôngđ ng tai li uo ươ Cán coi thi không gi thich gì thêmộ aS GD-ĐT BÌNH PH ƯỚ THI CH SINH GI VÒNG TR NGỀ ƯỜTR NG THPT LÊ QUÝ ĐÔN (ƯỜ NĂM 2017 2018)Ọ MÔN NG VĂN 10Ữ TH GIAN 180 phút(Ờ Không th gian phát để ).Câu 1( đi mể Cu đi tình n, th gi đi tr i”ộ Cicero). Anh/ ch hãy trình bày suy nghĩ mình ki trên.ị ếCâu 2(12.0 đi mể Qua các bài ca dao đã ho đã c, anh(ch hãy làm rõ thân ph ủng ph Vi Nam trong xã phong ki n.ườ …………………H t……………….ếH sinh khôngđ ng tai li uo ươ Cán coi thi không gi thich gì thêmộ aS GD-ĐT BÌNH PH ƯỚ THI CH SINH GI VÒNG TR NGỀ ƯỜTR NG THPT LÊ QUÝ ĐÔN (ƯỜ NĂM 2017 2018)Ọ MÔN NG VĂN 10Ữ TH GIAN...
Nội dung tài liệu
GD-ĐT BÌNH PH ƯỚ THI CH SINH GI VÒNG TR NGỀ ƯỜTR NG THPT LÊ QUÝ ĐÔN (ƯỜ NĂM 2017 2018)Ọ MÔN NG VĂN 10Ữ TH GIAN 180 phút(Ờ Không th gian phát để ).Câu 1( đi mể Cu đi tình n, th gi đi tr i”ộ Cicero). Anh/ ch hãy trình bày suy nghĩ mình ki trên.ị ếCâu 2(12.0 đi mể Qua các bài ca dao đã ho đã c, anh(ch hãy làm rõ thân ph ủng ph Vi Nam trong xã phong ki n.ườ …………………H t……………….ếH sinh khôngđ ng tai li uo ươ Cán coi thi không gi thich gì thêmộ aS GD-ĐT BÌNH PH ƯỚ THI CH SINH GI VÒNG TR NGỀ ƯỜTR NG THPT LÊ QUÝ ĐÔN (ƯỜ NĂM 2017 2018)Ọ MÔN NG VĂN 10Ữ TH GIAN 180 phút(Ờ Không th gian phát để ).Câu 1( đi mể Cu đi tình n, th gi đi tr i”ộ Cicero). Anh/ ch hãy trình bày suy nghĩ mình ki trên.ị ếCâu 2(12.0 đi mể Qua các bài ca dao đã ho đã c, anh(ch hãy làm rõ thân ph ủng ph Vi Nam trong xã phong ki n.ườ …………………H t……………….ếH sinh khôngđ ng tai li uo ươ Cán coi thi không gi thich gì thêmộ aS GD-ĐT BÌNH PH ƯỚ THI CH SINH GI VÒNG TR NGỀ ƯỜTR NG THPT LÊ QUÝ ĐÔN (ƯỜ NĂM 2017 2018)Ọ MÔN NG VĂN 10Ữ TH GIAN 180 phút(Ờ Không th gian phát để ).Câu 1( đi mể Cu đi tình n, th gi đi tr i”ộ Cicero). Anh/ ch hãy trình bày suy nghĩ mình ki trên.ị ếCâu 2(12.0 đi mể Qua các bài ca dao đã ho đã c, anh(ch hãy làm rõ thân ph ủng ph Vi Nam trong xã phong ki n.ườ …………………H t……………….ếH sinh khôngđ ng tai li uo ươ Cán coi thi không gi thich gì thêmộ aH NG CH THI SINH GI VÒNG TR NG 10ƯỚ ƯỜ ỚNĂM 2017 2018Ọ MÔN NG VĂNỮ I. ng chungướ Giám kh ng yêu ng ch đánh giá ng quát bài làm ướ ủthí sinh, tránh cách ch cho đi m.ấ ể- Do tr ng môn Ng văn nên giám kh ch ng, linh ho trong vi ậd ng ng ch và thang đi m; khuy khích nh ng bài vi có xúc và sáng ướ ảt o.ạ- Vi chi ti hóa đi các ý(n có) ph không sai ch ng ốđi và th ng nh trong hhooij ng ch thi.ể ượ ấII.Đáp án và thang đi :ểCâu Đáp án Thang đi mểCâu 1(8.0 đi m)ể HS có th trình bày theo nhi cách khác nhau nh ng ph mể ảyêu năng, ki th và ch ng. th :ầ ểa. bài Gi thi ngh lu nớ ậb. Thân bài :- Gi thích :ả+Tình Là quan tình con ng i, ườ ảsinh trong quá trình p, công tác, giao ti p...ọ ế+ tr di cho ng. Không có tr con ng ườkhông th i.ể ạ=> nghĩa câu nói: cao vai trò tình trong cu ng. ốTác gi so sánh th y: tình nh th nh cu ng, nh ưchân lí hi nhiên.ể- Bàn :ạ+ hình thành tình n: Khi tìm n, là tìm ựth hi u, cùng quan đi m, cùng chí ng, cùng thích... -> Tìnhấ ướ ởb n: đó là tri tri âm Nh Nguy Khuy ng Khuê, ươCác Mác Ăng ghen. Bá Nha Kì…)ử+ Vai trò tình n: Có là ta có chia ni vui,ủ ượ ền bu n. Khi khó khăn, bè giúp ta ng y, có thỗ ượ ểhy sinh vì nhau. Tình là tình cao quý, thiêng liêng khôngạ ảth thi c( Nêu ch ng sinh có th ví trongể ượ ụth ng ho văn ch ng minh).ự Phê phán: Nhi ng ch th giá tr tình n, còn ườ ượ ạcoi th ng tình nên ch có thái trân tr ng n, có ườ ạkhi còn ng n, làm vì quy ích thân.ợ ả- Mu có tình cao n:ố ầ+ Chân thành, th hi u, yêu th ng, chia quan tâm, giúp đấ ươ ỡnhau.+ Ph bi gi gìn và nuôi ng tình ch t, sâu c.ả ưỡ ắc. bàiế Kh ng nh đúng câu nói Cicero và giá trịc nó cu ng và thân. Xác nh thái đúng nủ ắv tình nớ (1.0)(6.0)(1.0)(0.5)(1.5) (1.0)(1.0) (1.0)1. bài Gi thi ngh lu n.ở (1.0đ)Câu 2(12 đi m)ể 2. Thân bài Thí sinh có th trình bày theo nhi cách khác nhau ềnh ng có các sau :ư ầ-Thân ph ph thu ng ph ườ không quy nh tình duyên mình, ép bọ ượ ịngăn tình yêu trong sáng mà ch n. ràng bu iả ở“Tam tòng, c”, nh ng giáo phong ki kh khe, th i.ứ ờH th ng mình cách kín đáo, nh qua nh ng hìnhọ ườ ữnh so sánh, Nhi câu hát th ng ngả ườ ằc “Em nh ho “Thân em nh ’. Nh ng câu hát nh thụ ếth ng nh nh ng ni bu n, ch ch bao th ngườ ươc m, n.ả ờ-Thân ph ng ph rúng, đãi, th chí chà pậ ườ ạphũ phàng. Nguyên nhân gây nên đau kh thi thòi là do chự ếđ tr ng nam khinh nh món hàng trao i, muaộ ổbán, mua vui.- luôn th sâu thân mình, vặ ềv bên ngoài ph ch bên trong. Nhi câu ca dao thẻ ểhi oán trách, th ng xót cho ki mình.. Đó cũngệ ươ ủchính là lên án XH, tranh cho quy ng bình ng,ự ẳh nh phúc, quy có XH ng đáng ng ph .ạ ườ ữ3. bài: Nh xét chung nh ng câu hát than thân. ng mế ảv thân ph ng ph a, ng th th vai trò,ớ ườ ượv trí ng ph trong cu ng hi .ị ườ (10.0 đ)(4.0)(3.0)(4.0)(1.0 đ)* Cách cho đi Bài làm ch cho đi đa khiỉ thí sinh nh ng yêu ki nạ ượ ếth và năng, không chính và di tứ

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến