loading
back to top

Đề thi chọn học sinh giỏi huyện môn lịch sử lớp 8

Chia sẻ: nguyenthaolinh | Ngày: 2016-11-27 18:21:35 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề thi chọn học sinh giỏi huyện môn lịch sử lớp 8   

657
Lượt xem
12
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi chọn học sinh giỏi huyện môn lịch sử lớp 8

Đề thi chọn học sinh giỏi huyện môn lịch sử lớp 8

Đề thi chọn học sinh giỏi huyện môn lịch sử lớp 8
Tóm tắt nội dung

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀOTẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎICHÂU THÀNH CẤP HUYỆN NĂM HỌC: 2011-2012MÔN: LỊCH SỬKHỐI LỚP 8(Thời gian làm bài: 150 phút) Câu 1: (5 điểm) Điền tên các sự kiện quan trọng của lịch sử thế giới chophù hợp với thời gian trong bảng sau :STT Thời gian Tên sự kiện1 08/15662 1789-17943 02/18484 28/09/18645 18716 14/07/18897 19118 07/11/19179 1929-193310 01/09/ 1939 Câu 2: (4 điểm) Bằng kiến thức học trong ch ươ ng trình Lịch sử lớp 8,em hiểu thế nào là “cách mạng sản”? Vì sao nói “cuộc DuyTân Minh Trị thực chất là một cuộc cách mạng sản” Câu 3: (6 điểm) Sau khi cách mạng tháng mười Nga thắng lợi, ngay năm1919 nhà văn Mỹ Giôn-rít đã công bố tác phẩm Mười ngàyrung chuyển thế giới ”. Vậy vì sao nhà văn Giôn-rít lại đặt têncuốn sách là Mười ngày rung chuyển thế giới ”. Dựa vào ýnghĩa của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, hãygiải thích lí do? Câu 4: (5 điểm) Trình bày kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai Qua kếtquả đó em có suy nghĩ gì về chiến tranh thế giới thứ hai?...

Nội dung tài liệu

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀOTẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎICHÂU THÀNH CẤP HUYỆN NĂM HỌC: 2011-2012MÔN: LỊCH SỬKHỐI LỚP 8(Thời gian làm bài: 150 phút) Câu 1: (5 điểm) Điền tên các sự kiện quan trọng của lịch sử thế giới chophù hợp với thời gian trong bảng sau :STT Thời gian Tên sự kiện1 08/15662 1789-17943 02/18484 28/09/18645 18716 14/07/18897 19118 07/11/19179 1929-193310 01/09/ 1939 Câu 2: (4 điểm) Bằng kiến thức học trong ch ươ ng trình Lịch sử lớp 8,em hiểu thế nào là “cách mạng sản”? Vì sao nói “cuộc DuyTân Minh Trị thực chất là một cuộc cách mạng sản” Câu 3: (6 điểm) Sau khi cách mạng tháng mười Nga thắng lợi, ngay năm1919 nhà văn Mỹ Giôn-rít đã công bố tác phẩm Mười ngàyrung chuyển thế giới ”. Vậy vì sao nhà văn Giôn-rít lại đặt têncuốn sách là Mười ngày rung chuyển thế giới ”. Dựa vào ýnghĩa của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, hãygiải thích lí do? Câu 4: (5 điểm) Trình bày kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai Qua kếtquả đó em có suy nghĩ gì về chiến tranh thế giới thứ hai? Theoem chúng ta cần phải làm gì để thế giới không còn chiến tranh?Hướng dẫn chấmMôn: LỊCH SỬ Khối lớp 8Câu 1: (5 điểm):TT Thời gian Tên sự kiện Điểm1 08/1566 Cách mạng Hà Lan 0,5 đ2 1789-1794 Cách mạng tư sản Pháp 0,5 đ3 02/1848 Tuyên ngôn Đảng cộng sản 0,5 đ4 28/09/1864 Quốc tế thứ nhất được thành lập 0,5 đ5 1871 Công xã Pari được thành lập 0,5 đ6 14/07/1889 Quốc tế thứ hai được thành lập 0,5 đ7 1911 Cách mạng Tân Hợi Trung Quốc) 0,5 đ8 07/11/1917 Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga thắng lợi 0,5 đ9 1929-1933 Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 0,5 đ10 01/09/ 1939 Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ 0,5 đCâu 2: (4 điểm). -Cách mạng sản là :+ Lãnh đạo: tư sản, quý tộc tư sản hóa. (1,0 đ)+ Mục đích: Đem lại quyền lợi cho tư sản, quý tộc tư sản hóa. (1,0 đ) Mở đường cho CNTB phát triển. (1,0 đ)-Cuộc Duy Tân Minh Trị thực chất là một cuộc cách mạng sản vì hội đủ cácđiều kiện trên. (1,0 đ)Câu 3: (6 điểm)-Cách mạng tháng Mười Nga không những làm thay đổi hoàn toàn vận mệnhđất nước, số phận của hàng triệu con người Nga: lần đầu tiên trong lịch sử cáchmạng đã đưa con người lên nắm chính quyền, xây dựng chế độ mới, chế độ xãhội chủ nghĩa, làm cho các nước đế quốc phải hoảng sợ.. (2,0 đ)-Tiếng vang của cuộc cách mạng tháng mười Nga đã vượt qua biên giới nướcNga, có tác động lớn đến thế giới, đã dẫn đến những thay đổi lớn lao và để lạinhiều bài học quý báu cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản, nhândân lao động và các dân tộc bị áp bức. (2,0 đ)-Cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng của giai cấp công nhân các nước, chỉ ra cho họcon đường đúng đắn đi tới thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp giải phóng dân tộc. (1,0 đ)-Tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của phong trào cộng sản vàcông nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc nhiều nước trên thế giới,nhất là các nước A, Phi, Mĩ la tinh.. (1,0 đ)Câu 4: (5 điểm)-Chủ nghĩa phát xít bị tiêu diệt. (0,5 đ)-Là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất, tàn phá nặng nề nhất… (0,5 đ)+60 triệu người chết, 90 triệu người tàn tật. (0,5 đ)+Thiệt hại về vật chất gấp 10 lần so với chiến tranh thế giới thứ nhất (0,5 đ),bằng tất cả các cuộc chiến tranh trong 1000 năm trước đó cộng lại. (0,5 đ) -Dẫn đến những biến đổi căn bản của tình hình thế giới. (0,5 đ) -Là cuộc chiến tranh phi nghĩa, vì tham vọng riêng mà gây ảnh hưởng đến toànnhân loại. (0,5đ) Chúng ta cần phải phản đối (0,5 đ), tìm cách ngăn chặn chiến tranh (0,5 đ),bảo vệ nền hòa bình (0,5 đ).Cấu trúc đề:Câu 1:-Lịch sử thế giới từ giữa thế kỷ XVI đến 1945.1. Cách mạng Hà Lan (08/1566) Trang SGK.2. Cách mạng tư sản Pháp (1789-1794) Trang 10 SGK.3. Tuyên ngôn Đảng Cộng sản (02/1848) Trang 32 SGK.4. Quốc tế thứ nhất được thành lập (28/09/1864) Trang 33 SGK.5. Công xã Pari được thành lập (1871) Trang 36 SGK.6. Quốc tế thứ hai được thành lập (14/07/1889) Trang 47 SGK.7. Cách mạng Tân Hợi (Trung Quốc)-(1911) Trang 61 SGK.8. Cách mạng XHCN tháng Mười Nga thắng lợi (07/11/1947) Trang 78 SGK.9. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) Trang 90 SGK.10. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (01/09/1939) Trang 105 SGK.Câu 2:-Tuần 1, 2-Tiết 1, 2, 3, 4.-Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên.-Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp.-Tuần 9-Tiết 17.-Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.Câu 3:-Tuần 11, 12-Tiết 22, 23-Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917…..Câu 4:-Tuần 16-Tiết 31, 32-Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai…Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến