loading
back to top

Đề thi chính thức môn Lịch sử - Kì thi THPT Quốc gia năm 2018 - mã đề 323

Chia sẻ: ngoc.hnue96@gmail.com | Ngày: 2018-07-06 14:45:02 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề thi môn lịch sử 2018   

193
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi chính thức môn Lịch sử - Kì thi THPT Quốc gia năm 2018 - mã đề 323

Đề thi chính thức môn Lịch sử - Kì thi THPT Quốc gia năm 2018 - mã đề 323

Đề thi chính thức môn Lịch sử - Kì thi THPT Quốc gia năm 2018 - mã đề 323
Tóm tắt nội dung
Trang 1/4 Mã đề thi 323BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI CHÍNH THỨC(Đề thi có 04 trang)KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘIMôn thi thành phần: LỊCH SỬThời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề...............................................................................................................................................Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 323Câu 1: Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản của Việt Nam đầu năm 1930 quyết định thành lập mộtđảng duy nhất lấy tên là. Đảng Lao động Việt Nam.A. Đảng Cộng sản Đông Dương.B. Đảng Dân chủ Việt Nam.C. Đảng Cộng sản Việt Nam.DCâu 2: Kẻ thù chính của nhân dân Việt Nam sau khi Nhật đảo chính Pháp (9 1945) là. phát xít Nhật.A. đế quốc Pháp.B. đế quốc Pháp Nhật.C. đế quốc Pháp và tay sai.DCâu 3: Cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã. đưa nhân dân Nga lên làm chủ vận mệnh của mình.A. dẫn đến tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.B. giúp Nga đẩy lùi được nguy cơ ngoại...
Nội dung tài liệu
Trang 1/4 Mã đề thi 323BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI CHÍNH THỨC(Đề thi có 04 trang)KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘIMôn thi thành phần: LỊCH SỬThời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề...............................................................................................................................................Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 323Câu 1: Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản của Việt Nam đầu năm 1930 quyết định thành lập mộtđảng duy nhất lấy tên là. Đảng Lao động Việt Nam.A. Đảng Cộng sản Đông Dương.B. Đảng Dân chủ Việt Nam.C. Đảng Cộng sản Việt Nam.DCâu 2: Kẻ thù chính của nhân dân Việt Nam sau khi Nhật đảo chính Pháp (9 1945) là. phát xít Nhật.A. đế quốc Pháp.B. đế quốc Pháp Nhật.C. đế quốc Pháp và tay sai.DCâu 3: Cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã. đưa nhân dân Nga lên làm chủ vận mệnh của mình.A. dẫn đến tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.B. giúp Nga đẩy lùi được nguy cơ ngoại xâm và nội phản.C. giúp Nga hoàn thành mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội.DCâu 4: Đầu những năm 70 của thế kỷ XX, Tây Âu trở thành. trung tâm kinh tế tài chính duy nhất của thế giới.A. trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới.B. một trong ba trung tâm kinh tế tài chính lớn của thế giới.C. liên minh kinh tế tài chính quân sự lớn nhất thế giới.DCâu 5: Sau chiến thắng Đường số 14 Phước Long của quân dân miền Nam Việt Nam (tháng 1975),chính quyền Sài Gòn đã. phản ứng yếu ớt, chủ yếu dùng áp lực đe dọa từ xa.A. nhanh chóng rút quân để bảo toàn lực lượng.B. đưa quân đến hòng chiếm lại nhưng thất bại.C. phối hợp với quân đội Mỹ phản công tái chiếm.DCâu 6: Theo thỏa thuận tại Hội nghị Pốtxđam (1945), quân đội Trung Hoa Dân quốc vào Việt Namgiải giáp quân đội Nhật từ. vĩ tuyến 17 trở vào Nam.A. vĩ tuyến 17 trở ra Bắc.B. vĩ tuyến 16 trở ra Bắc.C. vĩ tuyến 16 trở vào Nam.DCâu 7: I. Gagarin (Liên Xô) là người đầu tiên trên thế giới thực hiện thành công. hành trình khám phá sao Hỏa.A. chuyến bay vòng quanh Trái Đất.B. kế hoạch thám hiểm sao Mộc.C. hành trình chinh phục Mặt Trăng.DCâu 8: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 1914), tư bản Pháp Việt Nam tập trungvào lĩnh vực nào?. Luyện kim.A. Khai thác mỏ.B. CCông nghiệp hóa chất. Chế tạo máy.DCâu 9: Một trong những mặt tiêu cực của toàn cầu hóa là. kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất.A. hạn chế sự tăng trưởng kinh tế.B. hạn chế sự chuyển biến về cơ cấu kinh tế.C. tạo ra nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc.DCâu 10: Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (tháng 1951) quyết định đưa Đảng ra hoạt độngcông khai Việt Nam với tên gọi. Đảng Cộng sản Việt Nam.A. Đảng Dân chủ Việt Nam.B. Đảng Dân chủ Đông Dương.C. Đảng Lao động Việt Nam.DCâu 11: Một trong những mục tiêu của đường lối đổi mới Việt Nam được đề ra từ tháng 12 1986 là. đưa đất nước ra khỏi tình trạng khủng hoảng.A. hoàn thiện cơ chế quản lý đất nước.B. hoàn thành công cuộc cải cách ruộng đất.C. bước đầu khắc phục hậu quả chiến tranh.DCâu 12: Vào giữa thế kỷ XIX, trước nguy cơ xâm lược của các nước tư bản phương Tây, triều đìnhnhà Nguyễn thực hiện chính sách nào?. Bế quan tỏa cảng.A. Cải cách, mở cửa.B. Cải cách văn hóa.C. Tự do tôn giáo.DCâu 13: Năm 1941, Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng để xây dựng căn cứ địa cách mạng, vì đây là nơi có. các tổ chức cứu quốc đã được thành lập.A. địa hình thuận lợi để phát triển lực lượng.B. nhiều căn cứ du kích đã được xây dựng.C. lực lượng vũ trang phát triển lớn mạnh.DCâu 14: Điểm khác của khởi nghĩa Yên Thế (1884 1913) so với các cuộc khởi nghĩa trong phong tràoCần vương (1885 1896) là về. lực lượng chủ yếu.A. xuất thân của người lãnh đạo.B. kết quả đấu tranh.C. phương pháp đấu tranh.DCâu 15: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 1945) kết thúc đã. giải quyết được mâu thuẫn giữa đế quốc với thuộc địa.A. mở ra thời kỳ khủng hoảng kéo dài của chủ nghĩa tư bản.B. tạo nên sự cân bằng về thế và lực giữa các nước tư bản.C. tạo ra những thay đổi căn bản trong tình hình thế giới.DCâu 16: Từ tháng 1953 đến tháng 1954, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thực hiện. giảm tô và hoãn nợ trong các vùng có chiến sự.A. cải cách ruộng đất một số nơi trong vùng tự do.B. giảm tức và xóa nợ những vùng gặp thiên tai.C. chia lại công điền và công thổ vùng Pháp tạm chiếm.DCâu 17: Thành công của cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội (1946) Việt Nam chứng tỏ. nhân dân có tinh thần đoàn kết và thức làm chủ đất nước.A. quyền lực nhà nước chính thức thuộc về cơ quan hành pháp.B. sự ủng hộ to lớn của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam.C. nhân dân bước đầu giành chính quyền, làm chủ đất nước.DCâu 18: Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc Liên Xô và Mỹ cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranhlạnh (tháng 12 1989) là. nền kinh tế hai nước đều lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng.A. phạm vi ảnh hưởng của Mỹ bị mất, của Liên Xô bị thu hẹp.B. sự suy giảm thế mạnh của cả hai nước trên nhiều mặt.C. trật tự hai cực Ianta bị xói mòn và sụp đổ hoàn toàn.DCâu 19: Trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961 1965) miền Nam Việt Nam, Mỹ và chính quyềnSài Gòn thực hiện biện pháp nào dưới đây?không. Triển khai hoạt động chống phá miền Bắc.A. Tiến hành các cuộc hành quân càn quét.B. Mở những cuộc hành quân “tìm diệt”.C. Tiến hành dồn dân lập “ấp chiến lược”.DCâu 20: Chủ trương cứu nước của Phan Châu Trinh (đầu thế kỷ XX) có nội dung nào dưới đây?không Chấn hưng thực nghiệp, lập hội kinh doanh, phát triển kinh tế.A. Đánh đuổi giặc Pháp, thành lập Cộng hòa Dân quốc Việt Nam.B. Dựa vào Pháp đánh đổ ngôi vua và chế độ phong kiến lạc hậu.C. Đề cao cải cách, duy tân nhằm nâng cao dân trí và dân quyền.DCâu 21: Trước những hành động xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX, triều đìnhnhà Nguyễn có động thái như thế nào?. Từ phản ứng quyết liệt chuyển dần sang đầu hàng.A. Nhu nhược, đầu hàng ngay khi quân Pháp tấn công.B. Chấp nhận đầu hàng để tránh đổ máu cho nhân dân.C. Từ phát động toàn dân kháng chiến đi đến đầu hàng.DCâu 22: Một trong những tác động của phong trào giải phóng dân tộc đối với quan hệ quốc tế sauChiến tranh thế giới thứ hai là. góp phần hình thành các liên minh kinh tế quân sự khu vực.A. góp phần làm xói mòn và tan rã trật tự thế giới hai cực Ianta.B. thúc đẩy các nước tư bản hòa hoãn với các nước xã hội chủ nghĩa.C. thúc đẩy Mỹ phải chấm dứt tình trạng Chiến tranh lạnh với Liên Xô.DTrang 2/4 Mã đề thi 323Câu 23: Trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đếnnăm 2000, Mỹ đạt được kết quả nào dưới đây?. Duy trì sự tồn tại và hoạt động của tất cả các tổ chức quân sự.A. Chi phối được nhiều nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mỹ.B. Duy trì vị trí cường quốc số một thế giới trên mọi lĩnh vực.C. Trực tiếp xóa bỏ hoàn toàn chế độ phân biệt chủng tộc.DCâu 24: Phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến năm 1914 có điểm gì mớiso với phong trào yêu nước trước đó?. Đoàn kết nhân dân trong một mặt trận.A. Gắn cứu nước với canh tân đất nước.B. Sử dụng hình thức đấu tranh vũ trang.C. Do giai cấp tư sản mới ra đời lãnh đạo.DCâu 25: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam có điểm gì khác so với Luận cươngchính trị tháng 10 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương?. Khẳng định vai trò lãnh đạo thuộc về chính đảng vô sản.A. Xác định đúng nhiệm vụ cách mạng là đánh đổ đế quốc.B. Đánh giá đúng khả năng chống đế quốc của giai cấp bóc lột.C. Xác định được công nhân và nông dân là lực lượng cách mạng.DCâu 26: Đông Khê được chọn là nơi mở đầu chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950 của quân dânViệt Nam, vì đó là vị trí. án ngữ Hành lang Đông Tây của thực dân Pháp.A. quan trọng nhất và tập trung cao nhất binh lực của Pháp.B. có thể đột phá, chia cắt tuyến phòng thủ của quân Pháp.C. ít quan trọng nên quân Pháp không chú phòng thủ.DCâu 27: Cách mạng tháng Tám năm 1945 và cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 Việt Namcó điểm chung là. xóa bỏ được tình trạng đất nước bị chia cắt.A. hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân.B. hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.C. được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân thế giới.DCâu 28: Biện pháp cơ bản được Mỹ thực hiện xuyên suốt trong các chiến lược chiến tranh miền NamViệt Nam (1961 1973) là. tiến hành chiến tranh tổng lực.A. sử dụng quân đội Mỹ làm nòng cốt.B. ra sức chiếm đất, giành dân.C. sử dụng quân đội đồng minh.DCâu 29: Trong thời kỳ 1954 1975, đâu là một trong những nguyên nhân trực tiếp làm cho Việt Nam trởthành nơi diễn ra “sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”?. Sự chi phối của cục diện thế giới hai cực, hai phe.A. Hiệp định Giơnevơ chia Việt Nam thành hai miền.B. chí thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam.C. Phe xã hội chủ nghĩa ủng hộ Việt Nam chống Mỹ.DCâu 30: Kết quả cuộc đấu tranh giành độc lập của các nước Đông Nam trong năm 1945 chứng tỏ. điều kiện chủ quan giữ vai trò quyết định.A. tầng lớp trung gian đóng vai trò nòng cốt.B. lực lượng vũ trang giữ vai trò quyết định.C. điều kiện khách quan giữ vai trò quyết định.DCâu 31: Phong trào “vô sản hóa” do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phát động và thực hiện là. mốc đánh dấu phong trào công nhân hoàn toàn trở thành tự giác.A. phương thức tự rèn luyện của những chiến sĩ cách mạng tiền bối.B. điều kiện để công nhân phát triển về số lượng và trở thành giai cấp.C. cơ hội thuận lợi giúp những người cộng sản về nước hoạt động.DCâu 32: Nhân dân miền Nam Việt Nam sử dụng bạo lực cách mạng trong phong trào Đồng khởi(1959 1960) vì. mọi xung đột chỉ có thể được giải quyết bằng vũ lực.A. lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam đã phát triển.B. không thể tiếp tục đấu tranh bằng con đường hòa bình.C. cách mạng miền Nam đã chuyển hẳn sang thế tiến công.DTrang 3/4 Mã đề thi 323Câu 33: Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 1941)chủ trương hoàn thành cuộc cách mạng nào?. Cách mạng giải phóng dân tộc.A. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.B. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.C. Cách mạng tư sản dân quyền.DCâu 34: Điểm chung về hoạt động quân sự của quân dân Việt Nam trong các chiến dịch Việt Bắc thu -đông năm 1947, Biên giới thu đông năm 1950 và Điện Biên Phủ năm 1954 là có sự kết hợp giữa. đánh điểm, diệt viện và đánh vận động.A. chiến trường chính và vùng sau lưng địch.B. tiến công quân sự và nổi dậy của nhân dân.C. bao vây, đánh lấn và đánh công kiên.DCâu 35: Yếu tố nào dưới đây tác động tới sự thành bại của Mỹ trong nỗ lực vươn lên xác lập trật tựthế giới đơn cực giai đoạn sau Chiến tranh lạnh?. Sự xuất hiện và ngày càng phát triển của các công ty độc quyền.A. Tương quan lực lượng giữa các cường quốc trên thế giới.B. Sự hình thành của các trung tâm kinh tế Tây Âu và Nhật Bản.C. Sự mở rộng không gian địa lý của hệ thống xã hội chủ nghĩa.DCâu 36: Cách mạng dân chủ nhân dân được hoàn thành các nước Đông Âu trong những năm1948 1949 đánh dấu. chủ nghĩa xã hội thắng thế hoàn toàn châu Âu.A. bước phát triển mới của phong trào giải phóng dân tộc thế giới.B. bước phát triển mới của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.C. sự xác lập hoàn chỉnh của cục diện hai cực, hai phe.DCâu 37: Với chủ trương giương cao ngọn cờ dân tộc, tạm gác việc thực hiện nhiệm vụ cách mạngruộng đất trong giai đoạn 1939 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương đã. đáp ứng đúng nguyện vọng số một của giai cấp nông dân Việt Nam.A. tập trung giải quyết những mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam.B. bắt đầu nhận ra khả năng chống đế quốc của trung và tiểu địa chủ.C. thực hiện đúng chủ trương của Luận cương chính trị tháng 10 1930.DCâu 38: Sự ra đời của các Xô viết Nghệ An và Hà Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng1930 1931 vì. đây là mốc đánh dấu sự tan rã của bộ máy chính quyền thực dân và tay sai.A. đây là hình thức chính quyền nhà nước giống các Xô viết nước Nga.B. đã giải quyết được vấn đề cơ bản của một cuộc cách mạng xã hội.C. đã hoàn thành mục tiêu đề ra trong Luận cương chính trị tháng 10 1930.DCâu 39: Cuộc Chiến tranh lạnh do Mỹ phát động chống Liên Xô là cuộc chiến. với những xung đột trực tiếp giữa Mỹ và Liên Xô.A. không tiếng súng nhưng đặt thế giới trong tình trạng căng thẳng.B. không hồi kết về quân sự và thức hệ giữa Mỹ và Liên Xô.C. giành thị trường quyết liệt giữa Mỹ và Liên Xô.DCâu 40: Hai cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược(1945 1975) đều được phát động trong điều kiện quốc tế như thế nào?. Đang có sự hòa hoãn giữa các cường quốc.A. Có sự đồng thuận của phe xã hội chủ nghĩa.B. Được sự nhất trí của Liên Xô và Trung Quốc.C. Có những cuộc chiến tranh nóng châu Á.D------------------------ HẾT ------------------------Trang 4/4 Mã đề thi 323

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến