loading
back to top

Đề ôn tập toán lớp 1 học kì 2

Chia sẻ: hai112005 | Ngày: 2017-08-05 15:29:39 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Chưa có chủ đề nào

186
Lượt xem
4
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề ôn tập toán lớp 1 học kì 2

Đề ôn tập toán lớp 1 học kì 2

Đề ôn tập toán lớp 1 học kì 2
Tóm tắt nội dung

Đề ôn tập toán lớp 1 học kì 2 

Nội dung tài liệu

Trang1VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíĐỀÔNTẬPHỌCKỲ2MÔNTOÁNLỚP1ĐỀSỐ1I.Trắcnghiệm(3điểm)Khoanhvàođápánđúng1.Sốliềntrướcvàsốliềnsaucủasố17là:a,15và16b,15và18c,16và18d,15và172.Sốgồm8chụcvà2đơnvịlà:a,28b,92c,82d,803.Phépcộng19+9cókếtquảbằng:a,18b,29c,28d,39II.Tựluận(7điểm)Bài1:Đặttínhrồitính(4điểm)a,38+7b,54-8c,72-3d,28+6………………………………………………………………………....…………………....………………………………Bài2:Nốiphéptínhvớikếtquảđúng:(2điểm)Bài3:ĐúngghiĐ,saighiSvàoôtrống:(2điểm)a,39+23=52b,43–5=4817-934+777-929+66535841Trang2VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíc,12+23=45d,26–9=15Đề1.1Bài1:(2đ)Đặttínhrồitính:32+42;94-21;50+38;67–3……………….…………………..………………..………………..……………….…………………..………………..………………..……………….…………………..………………..………………..Bài2:(2đ)Viếtsốthíchhợpvàoôtrống:Bài3(4đ):a,Khoanhtrònvàosốbénhất:81759051b,Khoanhtrònvàosốlớnnhất:62706859c,Đúngghi(Đ),saighi(S)-Sốliềnsaucủa23là24-Sốliềnsaucủa84là83-sốliềnsaucủa79là70-Sốliềnsaucủa98là9989929498Trang3VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphí-Sốliềnsaucủa99là100Bài4(2đ):Ancó19quảtáo,Anchoem7quả.HỏiAncònbaonhiêuquảtáo?........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài5(1đ):Mỗihìnhvẽdướiđâycóbaonhiêuđoạnthẳng?Có........đoạnthẳngCó........đoạnthẳngĐỀSỐ2Bài1:a)Điềnsốthíchhợpvàochỗchấm:60;…;…;…,64;65;…;67;…;…;7071;…;73;…;…;76;77;…;…;80b)Viếtthµnhcácsố:Bốnmươiba:..........Bamươihai:............Chínmươibảy:.........Haimươitám:...........Sáumươichín:.......Támmươitư:.........Bài2:Đặttínhrồitính:a)45+3456-2018+7174-3………..……….………..………………..………..……….…………………………..………………..b)58cm+40cm=….57+2-4=….Bài3.>6360654888-4563-20,=27………31;99………10094–4………80;18………20–1056–14………46–14;25+41………41+255.Hìnhvẽbêncó:………hìnhtamgiác………hìnhvuông………hìnhtròn6.Lớpemcó24họcsinhnữ,21họcsinhnam.Hỏilớpemcótấtcảbaonhiêuhọcsinh?Giải942116857110123942116857110123Trang6VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphí...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................7.Mộtsợidâydài25cm.Lancắtđi5cm.Hỏisợidâycònlạidàimấyxăngtimét?Giải.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................8.Viếtsốthíchhợpvào75543964+–+–12241020873049449.Tínhnhẩm:43+6=……...;60–20=……...50+30=………;29–9=………ĐỀSỐ4BÀI1:Viếtsố(2điểm)a)Viếtcácsốtừ89đến100:.........................................................................................................................................b)Viếtsốvàochỗchấm:Sốliềntrướccủa99là…………;70gồm…………chụcvà…………đơnvịSốliềnsaucủa99là…………;81gồm…………chụcvà…………đơnvịTrang7VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíBÀI2:(3điểm)a)Tínhnhẩm:3+36=……...;45–20=……...;50+37=………;99–9=……b)Đặttínhrồitính:51+2778–36……….……….……….……….……….………..c)Tính:17+14–14=……………;38cm–10cm=……………BÀI3:Đồnghồchỉmấygiờ?(1điểm)……………giờ……………giờBÀI4:79………74;56……...50+6(1đểm)?60………95;32–2……..32+2BÀI5:(1điểm)Hìnhvẽbêncó:…………hìnhtamgiác…………hìnhvuông121234567891011121234567891011><=Trang8VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíBÀI6:Trongvườnnhàemcó26câycamvàcâybưởi,trongđócó15câycam.Hỏitrongvườnnhàemcóbaonhiêucâybưởi?Giải.......................................................................................................................................ĐỀSỐ5Bài1:……../2điểmBài2:……../1điểma).Viếtsốthíchhợpvàochỗtrống:b).Khoanhvàosốlớnnhất:75;58;92;87c).Viếtcácsố:47;39;41;29theothứtựtừbéđếnlớn:………………………………………………………………………..Viếtsốthíchhợpvàoôtrống:+20–10–8+5a).Đặttínhrồitính:24+3567–5473+2198–97..................................................................................SốliềntrướcSốđãbiếtSốliềnsau………41………………70………4028Trang9VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíBài3:……../4điểm....................................................................................................................................................................b).Tính:32+5–13=.......................;76–4+4=..............30cm+4cm=......................;18cm–8cm=........................Bài4:……../1điểmBài5:……../1điểmNốiđồnghồvớigiờthíchhớp:Viếtsốthíchhợpvàochỗchấm:Hìnhvẽbêncó:...............hìnhtamgiác................hìnhtròn................hìnhvuôngBănggiấymàuxanhdài40cm,bănggiấymàuđỏdài30cm.Hỏicảhaibănggiấydàibaonhiêuxăngtimét?Bàigiải..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1212459687111032125681034971111239768542111101051482639712112giờ6giờ7giờ9giờTrang10VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíBài6:……../1điểmĐỀSỐ61.Đặttínhrồitính:56+4379–24+8265–23.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2.Tính:40+20–40=……………;38–8+7=…………….55–10+4=……………;25+12+2=…………….25cm+14cm=……….;56cm–6cm+7cm=……….48cm+21cm=……….;74cm–4cm+3cm=……….3.Namcó36viênbigồmbixanhvàbiđỏ,trongđócó14viênbixanh.HỏiNamcómấyviênbiđỏ?Giải.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4.Mộtcửahàngcó95quyểnvở,cửahàngđãbán40quyểnvở.Hỏicửahàngcònlạibaonhiêuquyểnvở?Giải.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1 Bình luận

Hiển thị 1 - 1 trên 1 kết quả
nguyenkhang. - 06/08/2017 lúc 19:44

Tạm được!

Hiển thị 1 - 1 trên 1 kết quả


Bạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến