loading
back to top

Đề ôn luyện kiểm tra 15 phút môn toán lớp 11

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-12-05 21:50:01 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề ôn luyện kiểm tra 15 phút môn toán lớp 11   

23
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề ôn luyện kiểm tra 15 phút môn toán lớp 11

Đề ôn luyện kiểm tra 15 phút môn toán lớp 11

Đề ôn luyện kiểm tra 15 phút môn toán lớp 11
Tóm tắt nội dung
Kiểm tra hệ số (lần 2) Học kì Đề số 001T MÔN: Toán Tin cỔ KI TRA KÌ IỂ ỌĐ 001Ề Ố֍֍֍ Th gian: 20 phút 11 (L 2)ờ ầH và tên: …………………………………………………………………………. p: 11A ………N DUNG ĐỘ ỀCâu 1. Tìm th mãn ng th ứ()14 323 !7.n nn nnnC CP++ +++- .Câu 2. 11C có 30 sinh (13 sinh nam và 17 sinh Có bao nhiêu cách ch ra sinh điớ ọlao ng sao cho An và Hân không cùng tham gia lao ng?ộ ộCâu 3. Có bao nhiêu nhiên có ch chia cho ượ ậ{}0;1; 2; 4; 5; 6; 7A= ?Bài...
Nội dung tài liệu
Kiểm tra hệ số (lần 2) Học kì Đề số 001T MÔN: Toán Tin cỔ KI TRA KÌ IỂ ỌĐ 001Ề Ố֍֍֍ Th gian: 20 phút 11 (L 2)ờ ầH và tên: …………………………………………………………………………. p: 11A ………N DUNG ĐỘ ỀCâu 1. Tìm th mãn ng th ứ()14 323 !7.n nn nnnC CP++ +++- .Câu 2. 11C có 30 sinh (13 sinh nam và 17 sinh Có bao nhiêu cách ch ra sinh điớ ọlao ng sao cho An và Hân không cùng tham gia lao ng?ộ ộCâu 3. Có bao nhiêu nhiên có ch chia cho ượ ậ{}0;1; 2; 4; 5; 6; 7A= ?Bài làm………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Kiểm tra hệ số (lần 2) Học kì Đề số 002T MÔN: Toán Tin cỔ KI TRA KÌ IỂ ỌĐ 002Ề Ố֍֍֍ Th gian: 20 phút 11 (L 2)ờ ầH và tên: …………………………………………………………………………. p: 11A ………N DUNG ĐỘ ỀCâu 1. Gi ph ng trình ươ2 212 20x xC A++ .Câu 2. Có bao nhiêu cách quy sách Toán, quy sách Hóa, quy sách Sinh vào sách, sao choế ệcác quy sách Toán ph luôn ng nhau?ể ềCâu 3. ợ{}1, 2, 3, 4, 5X= có th ch ra kì bao nhiêu nhiên có ch 2000?ể ơBài làm………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến