loading
back to top

Đề ôn luyện kiểm tra 1 tiết môn toán đại lớp 11 mã đề 04

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-12-05 21:53:40 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề ôn luyện kiểm tra 1 tiết môn toán đại lớp 11 mã đề 04   

34
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề ôn luyện kiểm tra 1 tiết môn toán đại lớp 11 mã đề 04

Đề ôn luyện kiểm tra 1 tiết môn toán đại lớp 11 mã đề 04

Đề ôn luyện kiểm tra 1 tiết môn toán đại lớp 11 mã đề 04
Tóm tắt nội dung
và tên:ọL p: KI TRA 45’ 11Ể ỐNăm 2016 2017ọMã 486ềCâu 10A OB OC OD OCâu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20A OB OC OD O1. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. 2. Nghi ph ng trình ươ là:A. B. C. D. 3. Giá tr nh t, giá tr nh nh hàm tầ ượ:A. B. C. D. 4. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. A, B, đúng.ả ề5. Nghi ph ng trình ươ là:A. B. C. D. 6. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. 7. Ch đáp án đúng trong các câu sau:ọA. B.C. D. 8. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. A, B, đúng.ả ề9. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. 10. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. 11. Cho ph ng trình: ươ giá tr nào thì ủph ng trình có nghi m:ươ ệA. B. C. D. 12. Ch đáp án đúng trong các câu sau:ọA. B. C. D. 13. Tìm xác nh hàm :A. B. C. D. 14. Ch đáp án đúng trong các câu sau:ọA. B. C. D.15. Tìm xác nh hàm :A. B. C. D. 16. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. 17. Nghi ph ng trình ươ là:A. B. C. D. 18. Tìm xác nh hàm :A. B. C. D. 19. Giá tr nh t, giá tr nh nh hàm ầl là:ượA. B. C. D. 20. ph ng trình ươ...
Nội dung tài liệu
và tên:ọL p: KI TRA 45’ 11Ể ỐNăm 2016 2017ọMã 486ềCâu 10A OB OC OD OCâu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20A OB OC OD O1. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. 2. Nghi ph ng trình ươ là:A. B. C. D. 3. Giá tr nh t, giá tr nh nh hàm tầ ượ:A. B. C. D. 4. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. A, B, đúng.ả ề5. Nghi ph ng trình ươ là:A. B. C. D. 6. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. 7. Ch đáp án đúng trong các câu sau:ọA. B.C. D. 8. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. A, B, đúng.ả ề9. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. 10. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. 11. Cho ph ng trình: ươ giá tr nào thì ủph ng trình có nghi m:ươ ệA. B. C. D. 12. Ch đáp án đúng trong các câu sau:ọA. B. C. D. 13. Tìm xác nh hàm :A. B. C. D. 14. Ch đáp án đúng trong các câu sau:ọA. B. C. D.15. Tìm xác nh hàm :A. B. C. D. 16. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. 17. Nghi ph ng trình ươ là:A. B. C. D. 18. Tìm xác nh hàm :A. B. C. D. 19. Giá tr nh t, giá tr nh nh hàm ầl là:ượA. B. C. D. 20. ph ng trình ươ ng ng ươ ươ ớph ng trình:ươA. B. C.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến