loading
back to top

Đề ôn luyện kiểm tra 1 tiết môn toán đại lớp 11 mã đề 03

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-12-05 21:53:04 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề ôn luyện kiểm tra 1 tiết môn toán đại lớp 11 mã đề 03   

18
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề ôn luyện kiểm tra 1 tiết môn toán đại lớp 11 mã đề 03

Đề ôn luyện kiểm tra 1 tiết môn toán đại lớp 11 mã đề 03

Đề ôn luyện kiểm tra 1 tiết môn toán đại lớp 11 mã đề 03
Tóm tắt nội dung
và tên:ọL p: KI TRA 45’ 11Ể ỐNăm 2016 2017ọMã 357ềCâu 10A OB OC OD OCâu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20A OB OC OD O1. Giá tr nh t, giá tr nh nh hàm tầ ượlà:A. B. C. D. 2. Ch đáp án đúng trong các câu sau:ọA. B. C. D. 3. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. 4. Nghi ph ng trình ươ là:A. B. C. D. 5. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. 6. Cho ph ng trình: ươ giá tr nào thì ph ng ươtrình có nghi m:ệA. B. C. D. 7. Nghi ph ng trình ươ là:A. B.C. D. 8. Ch đáp án đúng trong các câu sau:ọA. B. C. D. 9. Tìm xác nh hàm :A. B. C. D. 10. Giá tr nh t, giá tr nh nh hàm ầl là:ượA. B. C. D. 11. Tìm xác nh hàm :A. B. C. D. 12. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. A, B, đúng.ả ề13. Nghi ph ng trình ươ là:A. B. C. D. 14. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. 15. Ch đáp án đúng trong các câu sau:ọA. B. C.D. 16. ph ng trình ươ ng ng ươ ươ ớph ng trình:ươA. B. C. 17. Tìm xác nh hàm :A. B. C. D. 18. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. A, B, đúng.ả ề19. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. 20. Ph...
Nội dung tài liệu
và tên:ọL p: KI TRA 45’ 11Ể ỐNăm 2016 2017ọMã 357ềCâu 10A OB OC OD OCâu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20A OB OC OD O1. Giá tr nh t, giá tr nh nh hàm tầ ượlà:A. B. C. D. 2. Ch đáp án đúng trong các câu sau:ọA. B. C. D. 3. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. 4. Nghi ph ng trình ươ là:A. B. C. D. 5. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. 6. Cho ph ng trình: ươ giá tr nào thì ph ng ươtrình có nghi m:ệA. B. C. D. 7. Nghi ph ng trình ươ là:A. B.C. D. 8. Ch đáp án đúng trong các câu sau:ọA. B. C. D. 9. Tìm xác nh hàm :A. B. C. D. 10. Giá tr nh t, giá tr nh nh hàm ầl là:ượA. B. C. D. 11. Tìm xác nh hàm :A. B. C. D. 12. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. A, B, đúng.ả ề13. Nghi ph ng trình ươ là:A. B. C. D. 14. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. 15. Ch đáp án đúng trong các câu sau:ọA. B. C.D. 16. ph ng trình ươ ng ng ươ ươ ớph ng trình:ươA. B. C. 17. Tìm xác nh hàm :A. B. C. D. 18. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. A, B, đúng.ả ề19. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. 20. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến