loading
back to top

Đề ôn luyện kiểm tra 1 tiết môn toán đại lớp 11 mã đề 02

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-12-05 21:52:33 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề ôn luyện kiểm tra 1 tiết môn toán đại lớp 11 mã đề 02   

25
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề ôn luyện kiểm tra 1 tiết môn toán đại lớp 11 mã đề 02

Đề ôn luyện kiểm tra 1 tiết môn toán đại lớp 11 mã đề 02

Đề ôn luyện kiểm tra 1 tiết môn toán đại lớp 11 mã đề 02
Tóm tắt nội dung
và tên:ọL p: KI TRA 45’ 11Ể ỐNăm 2016 2017ọMã 256ềCâu 10A OB OC OD OCâu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20A OB OC OD O1. Tìm xác nh hàm :A. B. C. D. 2. Giá tr nh t, giá tr nh nh hàm tầ ượlà:A. B. C. D. 3. Giá tr nh t, giá tr nh nh hàm tầ ượlà:A. B. C. D. 4. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. 5. Ch đáp án đúng trong các câu sau:ọA. B. C. D. 6. Ch đáp án đúng trong các câu sau:ọA. B. C. D. 7. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B.C. D. 8. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. 9. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. A, B, đúng.ả ề10. Nghi ph ng trình ươ là:A. B. C. D. 11. Nghi ph ng trình ươ là:A. B. C. D. 12. ph ng trình ươ ng ng ươ ươ ớph ng trình:ươA. B. C. 13. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. 14. Tìm xác nh hàm :A. B. C. D.15. Tìm xác nh hàm :A. B. C. D. 16. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. 17. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. A, B, đúng.ả ề18. Cho ph ng trình: ươ giá tr nào thì ủph ng trình có nghi m:ươ ệA. B. C. D. 19. Nghi ph ng trình ươ là: A. B. C. D. 20. Ch đáp...
Nội dung tài liệu
và tên:ọL p: KI TRA 45’ 11Ể ỐNăm 2016 2017ọMã 256ềCâu 10A OB OC OD OCâu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20A OB OC OD O1. Tìm xác nh hàm :A. B. C. D. 2. Giá tr nh t, giá tr nh nh hàm tầ ượlà:A. B. C. D. 3. Giá tr nh t, giá tr nh nh hàm tầ ượlà:A. B. C. D. 4. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. 5. Ch đáp án đúng trong các câu sau:ọA. B. C. D. 6. Ch đáp án đúng trong các câu sau:ọA. B. C. D. 7. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B.C. D. 8. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. 9. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. A, B, đúng.ả ề10. Nghi ph ng trình ươ là:A. B. C. D. 11. Nghi ph ng trình ươ là:A. B. C. D. 12. ph ng trình ươ ng ng ươ ươ ớph ng trình:ươA. B. C. 13. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. 14. Tìm xác nh hàm :A. B. C. D.15. Tìm xác nh hàm :A. B. C. D. 16. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. 17. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. A, B, đúng.ả ề18. Cho ph ng trình: ươ giá tr nào thì ủph ng trình có nghi m:ươ ệA. B. C. D. 19. Nghi ph ng trình ươ là: A. B. C. D. 20. Ch đáp án đúng trong các câu sau:ọA. B. C. D.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến