loading
back to top

DE ON KIEM TRA 1 TIET HINH CHUONG 1

Chia sẻ: nghiakien123 | Ngày: 2016-11-04 22:48:21 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Chưa có chủ đề nào

108
Lượt xem
3
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. DE ON KIEM TRA 1 TIET HINH CHUONG 1

DE ON KIEM TRA 1 TIET HINH CHUONG 1

DE ON KIEM TRA 1 TIET HINH CHUONG 1
Tóm tắt nội dung
Chương I:Vectơ (đề 3)Câu 1:Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O.1.Số các vectơ khác cùng phương với OC uuur có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của lục giác bằng :a.4 b.6 c.7 d.82.Số các vectơ bằng OCuuur có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của lục giác bằng :a.2 b.3 c.4 d.6Câu 2: Cho hình chữ nhật ABCD tâm có AB=3,BC=4.1.A C=uuur a.5 b.6 c.7 d.92.OA DC+ =uuuruuur a.1 2. c. 32 d.52Câu :Cho hình bình hành ABCD .1. Đẳng thức nào đúng a.CA BA BC- =uur uuuruuur b.A BC+ =uuur uuuruuur c.A CA CB+ =uuur uuruuur d.A BC CA- =uuur uuruuur2. Đẳng thức nào đúng a.A BC B+ =uuur uuuruuur b.A CD- =uuur uuuruuur c.2A BD CD- =uuuruuur uuur d.2A BD BC =uuuruuur uuurCâu 4: Cho tam giác ABC có là trọng tâm và điểm nằm trên cạnh BC sao cho 23MBMC= .1.GA GB+ =uuuruuur a.1( )3CA CB+uuruuur b.1( )2CA CB+uuruuur c.1( )4CA CB+uuruuur d.2( )3CA CB+uuruuur2.?A M=uuuur a.3 25 5A C-uuur uuur b. 25 5A C- +uuur uuur c.3 25 5A C- -uuur uuur d.3 25 5A C+uuur uuurCâu 5: Cho hình bình hành ABCD tâm O.1.Tìm số thoả mãn đẳng...
Nội dung tài liệu
Chương I:Vectơ (đề 3)Câu 1:Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O.1.Số các vectơ khác cùng phương với OC uuur có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của lục giác bằng :a.4 b.6 c.7 d.82.Số các vectơ bằng OCuuur có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của lục giác bằng :a.2 b.3 c.4 d.6Câu 2: Cho hình chữ nhật ABCD tâm có AB=3,BC=4.1.A C=uuur a.5 b.6 c.7 d.92.OA DC+ =uuuruuur a.1 2. c. 32 d.52Câu :Cho hình bình hành ABCD .1. Đẳng thức nào đúng a.CA BA BC- =uur uuuruuur b.A BC+ =uuur uuuruuur c.A CA CB+ =uuur uuruuur d.A BC CA- =uuur uuruuur2. Đẳng thức nào đúng a.A BC B+ =uuur uuuruuur b.A CD- =uuur uuuruuur c.2A BD CD- =uuuruuur uuur d.2A BD BC =uuuruuur uuurCâu 4: Cho tam giác ABC có là trọng tâm và điểm nằm trên cạnh BC sao cho 23MBMC= .1.GA GB+ =uuuruuur a.1( )3CA CB+uuruuur b.1( )2CA CB+uuruuur c.1( )4CA CB+uuruuur d.2( )3CA CB+uuruuur2.?A M=uuuur a.3 25 5A C-uuur uuur b. 25 5A C- +uuur uuur c.3 25 5A C- -uuur uuur d.3 25 5A C+uuur uuurCâu 5: Cho hình bình hành ABCD tâm O.1.Tìm số thoả mãn đẳng thức kCA DA- =uuur uur uuur a.k=-1 b.k=0 c.k=1 d.k=22.Tìm số thoả mãn đẳng thức 2A mOA DA+ =uuur uuur uuur a.m=-1 b.m=0 c.m=1 d.m=2Câu 6: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy:1.Cho hình bình hành OABC ,C nằm trên Ox .Khẳng định nào đúng ?a.A Buuur có tung độ khác b.A và có tung độ khác nhau c.C có hoành độ bằng d.0A Bx x+ =2.Cho hình vuông ABCD có tâm là và các cạnh của nó song song với các trục toạ độ .Khẳng định nào đúng a.OA OB B+ =uuuruuur b.OA OB-uuuruuur và DCuuur cùng hướng c.,A Cx y= d.,B Bx y= -Câu :Tứ giác ABCD là hình gì nếu nó thoả mãn điều kiện :1. 10010 0A CD+ =uuuruuurr a.Hình thang b.Hình bình hành c.Hình thoi d.Hình vuông2.,A BC CD= =uuur uuuruuur uuur a.Hình thang b.Hình bình hành c.Hình thoi d.Hình vuôngCâu Trong mặt phẳng toạ độ Oxy:1.Cho M(2;3) N(0;-4) P(-1;6) lần lượt là trung điểm các cạnh BC,CA,AB của tam giác ABC.Toạ độ đỉnh làa.(1;5) b.(-3;-1) c.(-2;-7) d.(1;-10)2.Cho tam gi ác ABC có trọng tâm là gốc toạ độ và A(-2;2) B(3;5). Toạ độ của làa.(-1;-7) b.(2;-2) c.(-3;-5) d.(1;7)3.Cho tam giác ABC có M(1;1), N(2;2) lần lượt là trung điểm các cạnh AB và AC.Toạ độ của BC uuur là :a.(1;1) b.(2;2) c.(3;3) d(4;4)4.Cho 2( 5;1), (20; )a x= -rr .Tìm( 1;1xÎ rvàb rcùng phương? a. 12x b. 13x c. 14x d.x=15.Cho (9; )a x=r ,( ;1)b x=r .Tìm để và ngược hướng? a.x=3 b.x=-3 c.x=0 d. Đáp án khác6.Cho A(1;0),B(3;1),C(m+4;2m).Tìm để A,B,C thẳng hàng? a.m=-2 b.m=-1 c.m=2 d.m=17.Cho hình bình hành ABDC có A(1;0),B(4;0),C(2;2).Toạ độ điểm là: a.(5;2) b.(-1;2) c.(1;-2) d.(0:1)8.Cho (2;1)a =r,( 2;6)b= -r ,( 1; 4)c= -r .Tìm các số m,n sao cho:c ma nb= +rr ra.m=-2;n= 12 b.m=-1;n= 12- c.m=2;n=- 12 d.m=1;n=-29.Cho A(-2;1),B(4;0),C(2;3).Tìm để 3CM C= -uuur uuuruuur a.M(2;5) b.M(-5;2) c.M(5;-2) d.M(2;-5)10.Cho B(1;2),C(2;1).Tìm Oy để A,B,C thẳng hàng a.A(0;3) b.A(0;2) c.A(0;-2) d.A(0;-3)11.Cho A(0;9),B(3;4).Tìm đối xứng với qua B? a.C(6;-1) b.C(-2;3) c.C(-2;14) d.C(6;1)12.Cho A(-5;-2),B(-5;3),C(3;3) ,D(3;-2).Tìm khẳng định đúng? a.A uuur và CD uuur cùng hướng b.Tứ giác ABCD là hình chữ nhật c.I(-1;1) là trung điểm AC d.OA OB OC+ =uuuruuur uuurTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến