loading
back to top

Đề KT năng khiếu K8 năm 15-16

Chia sẻ: ngoc.hnue96@gmail.com | Ngày: 2018-08-09 11:16:04 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề kiểm tra năng khiếu địa lí   

60
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề KT năng khiếu K8 năm 15-16

Đề KT năng khiếu K8 năm 15-16

Đề KT năng khiếu K8 năm 15-16
Tóm tắt nội dung
NG CH VÀ BI ĐI MƯỚ ỂCâu dungộ Đi mể1(3,0 đ) Bi hi Vi Nam là trong nh ng qu gia thể ểhi đi thiên nhiên, văn hóa, ch khuệ ủv Đông Nam Á: ự- Thiên nhiên mang tính ch nhi gió mùa mấ ẩ- Văn hóa: Có văn minh lúa c; tôn giáo, ngh thu t, ki nề ướ ếtrúc, ngôn ng bó các trong khu c.ữ ướ ự- ch là lá trong khu ch ng th dân Pháp,ị ựphát xít Nh và qu Mĩ, giành dân c.ậ ộ- Là thành viên hi các Đông Nam (ASEAN) tủ ướ ừnăm 1995. Vi Nam góp ph tích vào vi xây ngệ ựASEAN nh, ti th nh ng.ổ ượ 1,01,00,50,52(11,0) aĐ đi mặ Gió mùa mùa đông Gió mùa mùa hạNgu c, tínhồ ốch tấ áp cao Xibia trànừxu ng, có tính ch tố ấkhô, nhạ nh Bengan vàừ ịgió tín phong bán uầNam, có tính ch tấnóng mẩH ng gióướ Đông cắ Tây NamTh gian ho tờ ạđ ngộ Tháng 11 tháng 4năm sau Tháng tháng 10Ph vi ho ngạ Ch mi ắ(phía dãy chắ ạMã) cả ướKi th ti cể ặtr ngư mùa đông:ủ ầl nh, khôạ- Cu đông: phùn,ố ưm tẩ ướ Nóng m, aẩ ưnhi u. Riêng uề ầmùa Tây c,ạ ắTrung khô nóngộdo hi ng ph n.ệ 0, 50, 50, 50, 51,0bBi hi thiên nhiên nhi gió mùa qua các...
Nội dung tài liệu
NG CH VÀ BI ĐI MƯỚ ỂCâu dungộ Đi mể1(3,0 đ) Bi hi Vi Nam là trong nh ng qu gia thể ểhi đi thiên nhiên, văn hóa, ch khuệ ủv Đông Nam Á: ự- Thiên nhiên mang tính ch nhi gió mùa mấ ẩ- Văn hóa: Có văn minh lúa c; tôn giáo, ngh thu t, ki nề ướ ếtrúc, ngôn ng bó các trong khu c.ữ ướ ự- ch là lá trong khu ch ng th dân Pháp,ị ựphát xít Nh và qu Mĩ, giành dân c.ậ ộ- Là thành viên hi các Đông Nam (ASEAN) tủ ướ ừnăm 1995. Vi Nam góp ph tích vào vi xây ngệ ựASEAN nh, ti th nh ng.ổ ượ 1,01,00,50,52(11,0) aĐ đi mặ Gió mùa mùa đông Gió mùa mùa hạNgu c, tínhồ ốch tấ áp cao Xibia trànừxu ng, có tính ch tố ấkhô, nhạ nh Bengan vàừ ịgió tín phong bán uầNam, có tính ch tấnóng mẩH ng gióướ Đông cắ Tây NamTh gian ho tờ ạđ ngộ Tháng 11 tháng 4năm sau Tháng tháng 10Ph vi ho ngạ Ch mi ắ(phía dãy chắ ạMã) cả ướKi th ti cể ặtr ngư mùa đông:ủ ầl nh, khôạ- Cu đông: phùn,ố ưm tẩ ướ Nóng m, aẩ ưnhi u. Riêng uề ầmùa Tây c,ạ ắTrung khô nóngộdo hi ng ph n.ệ 0, 50, 50, 50, 51,0bBi hi thiên nhiên nhi gió mùa qua các ẩthành ph nhiên ta:ầ ướ- Khí u: mang tính ch nhi gió mùa ẩ(HS phân tích rõ tính ch nhi i, tính gió mùa, tính m)ầ ẩ- hình: ị+ Xâm th nh vùng núi (đ đai xói mòn, ửtrôi, hòa tan đá vôi thành hình Cacxto)ướ ị+ nhanh ng ng sông: bãi i, ng 2,00,50,5Câu dungộ Đi mểdi tích ng ng.ệ ằ- Sông ngòi: Có ng sông ngòi dày (2360 con song trên 10km), ướ ặsông nhi c, giàu phù sa.ề ướ+ Ch theo mùa: Mùa lũ, mùa nế ướ ạ- t: ấ+ Quá trình feralit là quá trình hình thành tr ngấ ư+ hình thành nhanh nh ng suy thoái ngấ ừ- Sinh t: ậ+ sinh thái ng nhi gió mùa nhi bi th .ệ ể+ Thành ph loài nhi chi thầ 0,50,50,50,50,50,5cĐ núi là ph quan tr ng nh trong trúc hình ịn ta vì: ướ* núi:ồ- Chi di tích lãnh th trong đó ch là núi th p.ế ấ+ hình 1000m: chi 85%.ị ướ ế+ Núi cao trên 2000m: ch chi 1%ỉ ế- núi thành cánh cung ng ra bi Đông kéo dài ướ ể1400 km mi Tây mi Đông Nam Bừ ộ* ng ng:ồ ằ- Ch chi di tích lãnh th ph li và núi ngănỉ ồcách thành nhi khu c, đi hình là ng ng duyên ảmi Trung.ề 1,00,50,53(6,0 đ) aV bi tròn, chính xác, th mĩ, có tên bi chúẽ ồgi i.ả 4,0b- Nh xét: ậ- năm 1990 năm 2012 kinh có thay tích ổc :+ Gi nh tr ng ngành nông nghi p: 16,8%ả ệ+ Tăng nh tr ng ngành công nghi p: 18,2%ạ ệ+ ch có bi ng nh gi m: 1,4%ị ả- Nguyên nhân: Do kinh Công nghi hóa,hi ệđ hóa; theo xu th chung khu và th gi i.ế 2,0

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến