loading
back to top

Đề kiểm tra trắc nghiệm toán 12

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2016-11-07 19:24:30 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: trắc nghiệm toán 12   

186
Lượt xem
17
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra trắc nghiệm toán 12

Đề kiểm tra trắc nghiệm toán 12

Đề kiểm tra trắc nghiệm toán 12
Tóm tắt nội dung

đề thi kiểm tra trắc ngiệm toán 12 

Nội dung tài liệu
doc24.vnSỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘITRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ Môn Toán 12Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)Mã đề thi847(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................Câu 1: Hàm số 38 6y x= có bao nhiêu cực trị ?A. B. không có cực trị C. D. 1Câu 2: Trong các hàm số sau hàm số nào có cực đại, cực tiểu và CT CDx ?A. 22 2y x= B. 33 2y x= -C. 29 5y x= D. 29 2y x= +Câu 3: Cho khối lăng trụ đứng ' ' 'ABC có đáy là tam giác vuông tại A, ·0, 60AC ACB= Đườngthẳng BC’ tạo với mặt phẳng ()' 'AA một góc 030 Ta có ' ' 'ABC CV bằng:A. 36b B. 33b C. 333b D. 33bCâu 4: Hàm số ()3 211 23y mx m= có cực đại cực tiểu khi và chỉ khi:A. 1m¹ B. mọi mC. 1m< D. không có giá trị nào củaCâu 5: Cho hàm số 221( )2f xx= Giá trị biểu thức ()' '( 2)f f- bằng:A. B. C. Một số khác D. 334Câu 6: Hàm số 23 4y x= có đồ thị (C). Tiếp tuyến của (C) song song với đường thẳng 3y x= cóphương trình là:A. 2y x= B. 5y x= C. 4y x= D. 3y x= +Câu 7: Cho hàm số 3216 13 2xy x= Hàm số này:A. Nghịch biến trên khoảng ()2; 3-B. Đồng biến trên khoảng ()2; 3-Sưu tầm: Đinh Tiến Nguyện Trang Mã đề thi 847doc24.vnC. Nghịch biến trên khoảng (); 3-¥D. Đồng biến trên khoảng ()3;+¥Câu 8: Đồ thị hàm số 12xyx-=- có:A. Tiệm cận đứng 3x= B. Tiệm cận đứng 2x=C. Tiệm cận ngang2y= D. Tiệm cận ngang 13y=Câu 9: Cho hàm số 31y x= có đồ thị (C). Tìm câu trả lời sai:A. Hàm số luôn đồng biến trên RB. Trên (C) tồn tại điểm A, sao cho tiếp tuyến của (C) tại và vuông góc với nhau.C. Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ có phương trình 1y x= -D. (C) chỉ cắt trục hoành tại một điểm duy nhất.Câu 10: Chọn mệnh đề sai trong các mệnh sau:A. Đồ thị hàm số 212xyx x-=+ có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang.B. Đồ thị hàm số 23 42x xyx- +=+ có tiệm cận đứng và tiệm cận xiênC. Đồ thị hàm số 322xyx x=- có tiệm cận đứng và tiệm cận xiên.D. Đồ thị hàm số 21xyx=+ có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang.Câu 11: Phương trình 22 0x m- có nghiệm phân biệt khi và chỉ khi:A. 4m> B. 4m< C. 4m< D. 3m>Câu 12: Cho hình chóp .O ABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và 1, 3, 4OA OB OC= .Độ dài đường cao OH của hình chóp là:A. 1312 B. 1213 C. 1413 D. 7Câu 13: Hàm số 11xyx-=+ có đồ thị (H). là điểm bất kì thuộc (H). Khi đó tích cách khoảng cách từ Mtới hai tiệm cận của (H) bằng:A. B. C. D. 4Câu 14: Chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng 2a, mặt bên tạo với đáy góc 045 Ta có thể tích khối chóp là:A. 343a B. 383a C. 32 33a D. 39aSưu tầm: Đinh Tiến Nguyện Trang Mã đề thi 847doc24.vnCâu 15: Tiếp tuyến với đồ thị hàm số 32 1y tại điểm có hoành độ 0x= có phương trình là:A. 1y x= B. 1y x= C. 1y x= D. 1y x= -Câu 16: Trong các hàm số sau, hàm số nào chỉ có cực đại mà không có cực tiểu?A. 24 52x xyx -=+ B. 23 1y x= C. 1xyx-= D. 25y x= +Câu 17: Giá trị nhỏ nhất của hàm số 216y là:A. 5- B. 2- C. 4- D. 2-Câu 18: Hàm số 210 9y x= đạt cực đại, cực tiểu lần lượt tại ,x Khi đó, ta có 2x x- bằng:A. B. C. D. 5Câu 19: Cho hàm số 23 2y x= Hàm số này:A. Đạt cực tiểu tại B. Đạt cực tiểu tại 1.C. Đạt cực đại tại -1 D. Đạt cực đại tại 3.Câu 20: Hàm số sin 3y x= :A. nhận điểm 6xp= làm điểm cực đại. B. Nhận điểm 2xp làm điểm cực tiểuC. Nhận điểm 6xp= làm điểm cực tiểu. D. Nhận điểm 2xp= làm điểm cực đại.Câu 21: Cho hình chóp .S ABCD đáy là hình vuông cạnh a, hai mặt phẳng (SAB) và (SAD) cùng vuônggóc với đáy, cạnh bên SC tạo với đáy góc 060 Thể tích khối chóp đã cho bằng:A. 364a B. 363a C. 333a D. 339aCâu 22: Giá trị nhỏ nhất của hàm số sin cosy x= là:A. 7- B. C. 5- D. không tồn tạCâu 23: Trong các hàm số sau hàm số nào nghịch biến trên ()2;+¥A. 21 32 13 2y x= B. 26 2y x= +C. 21 32 13 2y x= D. 25 2y x= -Câu 24: Cho hình chóp .S ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, ()SA ABCD^ 2SA a= Thể tích của tứdiện .S BCD bằng:Sưu tầm: Đinh Tiến Nguyện Trang Mã đề thi 847doc24.vnA. 34a B. 38a C. 36a D. 33aCâu 25: Cho hàm số siny x= Hàm số này:A. Đồng biến trên B. Nghịch biến trên khoảng ()0;+¥C. Chỉ nghịch biến trên (); 0-¥ D. Nghịch biến trênCâu 26: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 21sin cos2y x= là:A. Kết quả khác B. 3;2 4- C. 4;3 3- D. 3;2 4-Câu 27: Cho hàm số 52xyx-=- Kết luận nào sau đây đúng ?A. Hàm số nghịch biến trên khoảng ()(); 2;-¥ +¥B. Hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng xác định của nó.C. Hàm số luôn nghịch biến trên RD. Hàm số luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó.Câu 28: Hàm số )f có đạo hàm ()()2'( 2f x= Số điểm cực trị của hàm số là:A. B. C. D. _Câu 29: Phương trình đường thẳng đi qua các điểm cực trị của đồ thị hàm số 23 1y x= là:A. Một kết quả khác B. ()27 69y x= C. ()120 69y x= D. ()13 19y x= -Câu 30: Hàm số 23y ax b= đạt cực trị bằng tại khi và chỉ khi”A. 12, 6a b= B. 12, 10a b= C. 4, 2a b= D. 10, 12a b= =Câu 31: Đường thẳng ax b= tiếp xúc với đồ thị hàm số 22 2y x= tại điểm ()1; 0M Khiđó, ta có:A. 36ab= B. 6ab= C. 36ab= D. 5ab= -Câu 32: Giá trị nhỏ nhất của hàm số 22 1y trên đoạn []1;1- là:A. B. -1 C. D. -Câu 33: Hình chóp S.ABC có M, lần lượt là trung điểm của SA, SC. Khi đó, ta có tỉ số thể tích ..S BMNS ABCVVbằng:A. 16 B. 12 C. 18 D. 14Sưu tầm: Đinh Tiến Nguyện Trang Mã đề thi 847doc24.vnCâu 34: Hình hộp ABCD. A’B’C’D’ có đáy là hình thoi, hai mặt chéo ACC’A’ và ' 'BDD đều vuônggóc với mặt phẳng đáy, hai mặt này có diện tích lần lượt bằng 2100 ,105m và cắt nhau theo một đoạnthẳng có độ dài bằng 10m. Khi đó, thể tích hình hộp đã cho là:A. 235 B. 3525m C. 3235 D. 3425mCâu 35: Khối lăng trụ ' ' 'ABC có thể tích là V, trung điểm ', ', 'AA BB CC lần lượt là I, J, K. Khi đóta có thể tích khối tứ diện 'C IJK bằng:A. 16V B. 14V C. 15V D. 25VCâu 36: Phương trình 23 0x m+ có nghiệm phân biệt khi và chỉ khi:A. 2m> B. 0m< C. 2m< D. 2m=Câu 37: Cho hàm số 22 5y x= (C). Trong các tiếp tuyến của (C), tiếp tuyến có hệ số góc nhỏnhất thì hệ số góc của tiếp tuyến đó bằng:A. 13 B. 43 C. 53 D. 23Câu 38: Cho tứ diện đều cạnhA. Thể tích khối tứ diện đó bằng: A. 334a B. 336aC. 324a D. 3212aCâu 39: Cho hình chóp .S MNPQ có đáy MNPQ là hình thoi tâm O, cạnh a, ·060QMN= Biết,SM SP SN SQ= Kết luận nào đây sai:A. ()SO MNPQ^ B. ,M đối xứng nhau qua (SNQ)C. MP NQ^ D. MQ SP^Câu 40: Chóp tứ giác đều .S ABCD cạnh đáy bằng a, mặt bên tạo với đáy góc 045 Ta có khoảng cáchgiữa hai đường thẳng AB và SC bằng:A. 2a B. C. kết quả khác D. _Câu 41: Hàm số 33mxyx m- +=- luôn nghịch biến trên từng đoạn xác định của nó khi và chỉ khi:A. 3m- B. 3m< C. 3m¹ D. 0m- B. 0m< C. 10;2m m< D. 0m>Câu 48: Hàm số ()32y m= đạt cực tiểu tại khi và chỉ khi:A. -2 B. 1m= C. Kết quả khác D. 1m=Câu 49: Tổng các giá trị cực trị của hàm số: 22 9y x= bằng:A. -14 B. kết quả khác C. -25 D. 1Câu 50: Chóp tam giác S.ABC có đường cao bằng 10 và các cạnh đáy bằng 7, 8, 9. Thể tích khối chóp đóbằng:A. 40 B. 40 C. 50 D. 70 2---------------------------------------------------------- HẾT ----------Sưu tầm: Đinh Tiến Nguyện Trang Mã đề thi 847Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến