loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

đề kiểm tra tiếng anh lớp 7

Chia sẻ: hazangkute@gmail.com | Ngày: 2016-10-29 16:24:34 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 7   

77
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. đề kiểm tra tiếng anh lớp 7

đề kiểm tra tiếng anh lớp 7

đề kiểm tra tiếng anh lớp 7Loading...

Tóm tắt nội dung

PHÒNG GD ĐT XUÂN LỘC Thứ ……n gày tháng …. năm 201 6TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH IỂM TRA TẬP TRUNG PERIOD 14, WEEK Họ tên:............................................Lớp:7/..... MÔN: ANH VĂN- LỚP Thời gian: 45 phútSố báo danh Chữ ký giám thị Chữ ký giám thị II Số thứ tự Số mật mã ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lời phê Giáo khảo Giám khảo II Điểm Số thứ tự Số mật mãI. Odd one out (1m)1. five hi nine thirty …………….2. eighteen when desk ten …………….3. seventh tenth sixteen eleventh …………….4. doctor journalist farmer dryer …………….II. Choose the best answer 2ms)1, What ………….. lovely living room! a, an, the, one)2. What is your ………………….? It is 0909765443. address, class, telephone number, name )3. Lan lives ………….28 Tran Hung Dao street. on, in at, with )4. Red is …………… favorite color. mine, my, I, me )5. There is refrigerator and a…………………… in the kitchen. stove, shower, book, television)6. She will ……………. to...

Nội dung tài liệu

PHÒNG GD ĐT XUÂN LỘC Thứ ……n gày tháng …. năm 201 6TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH IỂM TRA TẬP TRUNG PERIOD 14, WEEK Họ tên:............................................Lớp:7/..... MÔN: ANH VĂN- LỚP Thời gian: 45 phútSố báo danh Chữ ký giám thị Chữ ký giám thị II Số thứ tự Số mật mã ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lời phê Giáo khảo Giám khảo II Điểm Số thứ tự Số mật mãI. Odd one out (1m)1. five hi nine thirty …………….2. eighteen when desk ten …………….3. seventh tenth sixteen eleventh …………….4. doctor journalist farmer dryer …………….II. Choose the best answer 2ms)1, What ………….. lovely living room! a, an, the, one)2. What is your ………………….? It is 0909765443. address, class, telephone number, name )3. Lan lives ………….28 Tran Hung Dao street. on, in at, with )4. Red is …………… favorite color. mine, my, I, me )5. There is refrigerator and a…………………… in the kitchen. stove, shower, book, television)6. She will ……………. to school tomorrow. go going, to go, goes )7. Restaurant is………………….. than house. big, bigger, biggest, the big)8. ……………is it from your house to school? How long How often, How far, How much )III. Put the verbs into correct form .( 1m)1. Liz 9( live)……………….. in Nha Trang.2. She clean )………………….her room now.3. How ………………. Lan (go)…………….to the post office?4. We love watch)…………………..television after dinner.IV. Rewrite the sentences (1m)1. What is your job? What………………………………………………………?2. What is her address? Where……………………………………………………..?V. Read the text carefully first. Then answer the questions (2ms) My name is Lan. am 13 years old. am student at Hoang Dieu school. My father is farmer. He grows vegetables and raises cattle on the farm in the countryside. My mother is teacher. She is always busy at school. have an elder sister, Mai. She is nurse and she works in hospital. love my family very much.A, Answer True (T) or False (F)1. Lan is student at Hoang Dieu school. …………………2. She has younger brother. …………………B, Answer the questions.1. What does Lan’ father grow?…………………………………………………………………………………..2. Does Mai work in hospital?…………………………………………………………………………………..V. Complete the sentences 2ms )1. nice you see to again……………………………………………………………………………….2. school is this our ……………………………………………………………………………….3. be 14 next will/ on birthday my ………………………………………………………………………………4. name is what your middle ?………………………………………………………………………………VI. Listen. Then complete the table. (1m)Student Registration Form Name: …………………………………………………… Date of birth: ……………………………………………. Address: …………………………………………………. Telephone number: ………………………………………Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến