loading
back to top

Đề kiểm tra môn vật lý lớp 8

Chia sẻ: vonguyengiakhanh | Ngày: 2016-12-01 17:55:35 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề kiểm tra môn vật lý lớp 8    đề thi vật lý lớp 8   

131
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra môn vật lý lớp 8

Đề kiểm tra môn vật lý lớp 8

Đề kiểm tra môn vật lý lớp 8Loading...

Tóm tắt nội dung

Điểm Nhận xét của giáo viên Giám khảo Mã pháchI Trắc nghiệm (4đ)Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong những câu sau :Câu 1: Động năng của một vật phụ thưộc vào yếu tố nào?A. Khối lượng của vật B. Vận tốc của vậtC. Vị trí của vật so với mặt đất D. Cả khối lượng và vận tốc của vật. Câu 2: Khi đổ 100cm gạo vào 100cm đậu rồi lắc, ta thu được một hỗn hợp có thể tích:A. lớn hơn 200cm B. bằng 150cm 3C.bằng 200cm D. nhỏ hơn 200cm 3Câu 3: Khi nhiệt năng của vật càng lớn thì:A. Các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng chậm.B. Các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh.C. Vật càng chứa nhiều phân tử.D. Nhiệt độ của vật càng giảm.Câu 4: Thả đồng xu bằng kim loại vào một cốc nước nóng thì:A.Nhiệt năng của đồng xu và cốc nước đều tăng.B. Nhiệt năng của đồng xu và cốc nước đều giảm.C.Nhiệt năng của đồng xu tăng và nhiệt năng của cốc nước giảm.D.Nhiệt năng của đồng xu giảm và nhiệt năng của cốc nước tăng.Câu 5: Về mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hơn mặc một áo dày,...

Nội dung tài liệu

Điểm Nhận xét của giáo viên Giám khảo Mã pháchI Trắc nghiệm (4đ)Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong những câu sau :Câu 1: Động năng của một vật phụ thưộc vào yếu tố nào?A. Khối lượng của vật B. Vận tốc của vậtC. Vị trí của vật so với mặt đất D. Cả khối lượng và vận tốc của vật. Câu 2: Khi đổ 100cm gạo vào 100cm đậu rồi lắc, ta thu được một hỗn hợp có thể tích:A. lớn hơn 200cm B. bằng 150cm 3C.bằng 200cm D. nhỏ hơn 200cm 3Câu 3: Khi nhiệt năng của vật càng lớn thì:A. Các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng chậm.B. Các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh.C. Vật càng chứa nhiều phân tử.D. Nhiệt độ của vật càng giảm.Câu 4: Thả đồng xu bằng kim loại vào một cốc nước nóng thì:A.Nhiệt năng của đồng xu và cốc nước đều tăng.B. Nhiệt năng của đồng xu và cốc nước đều giảm.C.Nhiệt năng của đồng xu tăng và nhiệt năng của cốc nước giảm.D.Nhiệt năng của đồng xu giảm và nhiệt năng của cốc nước tăng.Câu 5: Về mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hơn mặc một áo dày, vì:A. Giữa các lớp áo mỏng có không khí nên dẫn nhiệt kém B. Áo mỏng nhẹ hơn.C. Áo dày nặng nề .D.Áo dày không cho nhiệt truyền vào cơ thể.Câu 6: Mặt trời truyền nhiệt đến Trái đất bằng cách:A. Đối lưu của không khí.B. Dẫn nhiệt từ mặt trời đến mặt đất.C.Truyền nhiệt trong không khíD. Phát ra các tia nhiệt đi thẳng.Câu 7: Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt chủ yếu xảy ra trong chất nào?A. Chỉ trong chất lỏng B. Chỉ trong chất rắnC. Chỉ trong chất lỏng và chất rắn D. Cả trong chất lỏng, chất rắn và chất khí.Câu 8: Đối lưu xảy ra trong chất nào?A. Chỉ trong chất lỏng B. Chỉ trong chất rắnC. Chỉ trong chất khí D. Cả trong chất lỏng và chất khí.II TỰ LUẬN 6.0đ) Câu (2,5đ) a) Khi nào vật có cơ năng? (0,5đ)b) Nhiệt lượng là gì? Viết công thức tính nhiệt lượng và nêu tên đơn vị của các đại lượng có mặt trong công thức. (2đ) .Câu (3,5đ) Một học sinh thả 300g chì nhiệt độ 100 oC vào 250g nước nhiệt độ 58,5 oC làm cho nước nóng lên tới 60 oC. a) Tính nhiệt lượng nước thu vào?(1,5đ)b) Tính nhiệt dung riêng của chì?(1đ)c) So sánh nhiệt dung riêng của chì tính được với nhiệt dung riêng của chì tra trong bảng là 130J/kg.K .Hãy giải thích tại sao có sự chênh lệch. Lấy nhiệt dung riêng của nước là4200J/kg.K.(1đ) Thí sinh không được chép vào phần này……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………Trường THCS Trần phú Lớp:…………Họ và tên:……………… ĐỀ THI HỌC KỲ II -Năm học (11-12)Môn :Vật Lý 8Thời Gian: 45 Phút Giám ị1 Mã pháchĐiểm Nhận xét của giáo viên Giám khảo Mã pháchI Trắc nghiệm (4đ)Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong những câu sau :Câu 1: Thế năng của một vật phụ thuộc vào yếu tố nào?A. Khối lượng của vật B. Vận tốc của vậtC. Vị trí của vật so với mặt đất D. Cả khối lượng và vị trí của vật so với mặt đất Câu 2: Khi đổ 100cm gạo vào 50cm đậu rồi lắc, ta thu được một hỗn hợp có thể tích:A. lớn hơn 150cm B. bằng 200cm 3C.bằng 150cm D. nhỏ hơn 150cm 3Câu 3: Khi nhiệt năng của vật càng nhỏ thì:A. Các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng chậm.B. Các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh.C. Vật càng chứa nhiều phân tử.D. Nhiệt độ của vật càng tăng.Câu 4: Hơ nóng đồng xu bằng kim loại rồi thả vào một cốc nước lạnh thì:A.Nhiệt năng của đồng xu và cốc nước đều tăng.B. Nhiệt năng của đồng xu và cốc nước đều giảm.C.Nhiệt năng của đồng xu tăng và nhiệt năng của cốc nước giảm.D.Nhiệt năng của đồng xu giảm và nhiệt năng của cốc nước tăng.Câu 5: Về mùa hè ta thường mặc áo màu trắng mà không mặc áo màu đen, vì:A. Áo màu trắng dẫn nhiệt kém .B. Áo màu trắng dẫn nhiệt tốt .C. Áo màu trắng giảm hấp thụ các tia nhiệt.D.Áo màu trắng tăng hấp thụ các tia nhiệtCâu 6: Mặt trời truyền nhiệt đến Trái đất bằng cách:A. Đối lưu của không khí.B. Dẫn nhiệt từ mặt trời đến mặt đất.C.Truyền nhiệt trong không khíD. Phát ra các tia nhiệt đi thẳng.Câu 7: Bức xạ nhiệt là hình thức truyền nhiệt chủ yếu xảy ra trong môi trường nào?A. Chỉ trong chất lỏng B. Chỉ trong chất rắnC. Chỉ trong chất khí D. Trong chân không.Câu 8: Đối lưu không xảy ra trong môi trường nào?A. Trong chất lỏng B. Trong chất rắnC. Trong chất khí D. Cả trong chất lỏng và chất khí.II TỰ LUẬN 6.0đ) Câu (2,5đ) c) Cơ năng là gì (0,5đ)d) Nêu nguyên lí truyền nhiệt Viết phương trình cân bằng nhiệt,nêu rõ từng đại lượng có trong phương trình. (2đ) .Câu (3,5đ) Một học sinh thả 600g chì nhiệt độ 100 oC vào 500g nước nhiệt độ 58,5 oC làm cho nước nóng lên tới 60 oC. a) Tính nhiệt lượng nước thu vào?(1,5đ)b) Tính nhiệt dung riêng của chì?(1đ)c) So sánh nhiệt dung riêng của chì tính được với nhiệt dung riêng của chì tra trong bảng là 130J/kg.K .Hãy giải thích tại sao có sự chênh lệch. Lấy nhiệt dung riêng của nướclà 4200J/kg.K.(1đ)Thí sinh không được chép vào phần này……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………Trường THCS Trần phú Lớp:…………Họ và tên:……………… ĐỀ THI HỌC KỲ II -Năm học (11-12)Môn :Vật Lý 8Thời Gian: 45 Phút Giám ị1 Mã pháchĐiểm Nhận xét của giáo viên Giám khảo Mã pháchI Trắc nghiệm (4đ)Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong những câu sau :Câu 1: Động năng của một vật phụ thuộc vào yếu tố nào?A. Khối lượng của vật B. Vận tốc của vậtC. Vị trí của vật so với mặt đất D. Cả khối lượng và vận tốc của vật. Câu 2: Khi đổ 100cm gạo vào 100cm đậu rồi lắc, ta thu được một hỗn hợp có thể tích:A. lớn hơn 200cm B. bằng 150cm 3C.bằng 200cm D. nhỏ hơn 200cm 3Câu 3: Khi nhiệt năng của vật càng lớn thì:A. Các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng chậm.B. Các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh.C. Vật càng chứa nhiều phân tử.D. Nhiệt độ của vật càng giảm.Câu 4: Thả đồng xu bằng kim loại vào một cốc nước nóng thì:A.Nhiệt năng của đồng xu và cốc nước đều tăng.B. Nhiệt năng của đồng xu và cốc nước đều giảm.C.Nhiệt năng của đồng xu tăng và nhiệt năng của cốc nước giảm.D.Nhiệt năng của đồng xu giảm và nhiệt năng của cốc nước tăng.Câu 5: Về mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hơn mặc một áo dày, vì:A. Giữa các lớp áo mỏng có không khí nên dẫn nhiệt kém B. Áo mỏng nhẹ hơn.C. Áo dày nặng nề .D.Áo dày không cho nhiệt truyền vào cơ thể.Câu 6: Mặt trời truyền nhiệt đến Trái đất bằng cách:A. Đối lưu của không khí.B. Dẫn nhiệt từ mặt trời đến mặt đất.C.Truyền nhiệt trong không khíD. Phát ra các tia nhiệt đi thẳng.Câu 7: Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt chủ yếu xảy ra trong chất nào?A. Chỉ trong chất lỏng B. Chỉ trong chất rắnC. Chỉ trong chất lỏng và chất rắn D. Cả trong chất lỏng, chất rắn và chất khí.Câu 8: Đối lưu xảy ra trong chất nào?A. Chỉ trong chất lỏng B. Chỉ trong chất rắnC. Chỉ trong chất khí D. Cả trong chất lỏng, và chất khí.II TỰ LUẬN 6.0đ) Câu (2,5đ) Khi nào vật có cơ năng? (0,5đ)b) Nhiệt lượng là gì? Viết công thức tính nhiệt lượng và nêu tên đơn vị của các đại lượng có mặt trong công thức. (2đ) .Câu (3,5đ) Một học sinh thả 300g chì nhiệt độ 100 oC vào 250g nước nhiệt độ 58,5 oC làm cho nước nóng lên tới 60 oC. a) Tính nhiệt lượng nước thu vào?(1.5đ)b) Tính nhiệt dung riêng của chì?(2đ)Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.KThí sinh không được chép vào phần này……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………Trường THCS Trần phú Lớp:…………Họ và tên:……………… ĐỀ THI HỌC KỲ II -Năm học (11-12)Môn :Vật Lý 8Thời Gian: 45 Phút Giám ị1 Mã pháchĐiểm Nhận xét của giáo viên Giám khảo Mã pháchI Trắc nghiệm (4đ)Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong những câu sau :Câu 1: Thế năng của một vật phụ thuộc vào yếu tố nào?A. Khối lượng của vật B. Vận tốc của vậtC. Vị trí của vật so với mặt đất D. Cả khối lượng và vị trí của vật so với mặt đất Câu 2: Khi đổ 100cm gạo vào 50cm đậu rồi lắc, ta thu được một hỗn hợp có thể tích:A. lớn hơn 150cm B. bằng 200cm 3C.bằng 150cm D. nhỏ hơn 150cm 3Câu 3: Khi nhiệt năng của vật càng nhỏ thì:A. Các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng chậm.B. Các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh.C. Vật càng chứa nhiều phân tử.D. Nhiệt độ của vật càng tăng.Câu 4: Hơ nóng đồng xu bằng kim loại rồi thả vào một cốc nước lạnh thì:A.Nhiệt năng của đồng xu và cốc nước đều tăng.B. Nhiệt năng của đồng xu và cốc nước đều giảm.C.Nhiệt năng của đồng xu tăng và nhiệt năng của cốc nước giảm.D.Nhiệt năng của đồng xu giảm và nhiệt năng của cốc nước tăng.Câu 5: Về mùa hè ta thường mặc áo màu trắng mà không mặc áo màu đen, vì:A. Áo màu trắng dẫn nhiệt kém .B. Áo màu trắng dẫn nhiệt tốt .C. Áo màu trắng giảm hấp thụ các tia nhiệt.D.Áo màu trắng tăng hấp thụ các tia nhiệtCâu 6: Mặt trời truyền nhiệt đến Trái đất bằng cách:A. Đối lưu của không khí.B. Dẫn nhiệt từ mặt trời đến mặt đất.C.Truyền nhiệt trong không khíD. Phát ra các tia nhiệt đi thẳng.Câu 7: Bức xạ nhiệt là hình thức truyền nhiệt chủ yếu xảy ra trong môi trường nào?A. Chỉ trong chất lỏng B. Chỉ trong chất rắnC. Chỉ trong chất khí D. Trong chân không.Câu 8: Đối lưu không xảy ra trong môi trường nào?A. Trong chất lỏng B. Trong chất rắnC. Trong chất khí D. Cả trong chất lỏng và chất khí.II TỰ LUẬN 6.0đ) Câu (2,5đ) b) Cơ năng là gì (0,5đ)c) Nêu nguyên lí truyền nhiệt Viết phương trình cân bằng nhiệt,nêu rõ từng đại lượng có trong phương trình. (2đ) .Câu (3,5đ) Một học sinh thả 600g chì nhiệt độ 100 oC vào 500g nước nhiệt độ 58,5 oC làm cho nước nóng lên tới 60 oC. a) Tính nhiệt lượng nước thu vào?(1.5đ)b) Tính nhiệt dung riêng của chì?(2đ)Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K.Thí sinh không được chép vào phần này……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………ÑAÙP AÙN ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KÌ II VAÄT LYÙ 8Naêm hoïc 2011 -2012I.Traéc nghieäm (5 ñieåm) Moãi caâu choïn ñuùng 0,5 ñ’Caâu 8Ñeà DÑeà BII.Töï luaän:ĐỀ 1:Câu (2,5đ)a. Trả lời được :-Vật có khả năng sinh công. (0,5 điểm )b. Nêu đúng Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt. 1đ-Viết đúng c

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến