loading
back to top

Đề kiểm tra môn toán lớp 4

Chia sẻ: tranhaquynhnhunhu | Ngày: 2016-12-01 20:39:31 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề kiểm tra môn toán lớp 4   

119
Lượt xem
4
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra môn toán lớp 4

Đề kiểm tra môn toán lớp 4

Đề kiểm tra môn toán lớp 4Loading...

Tóm tắt nội dung

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ NĂM HỌC: 2013-2014Họ và tên:………………………….…… Lớp:…………. Số báo danh:……… Số phách:………..----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Phòng GD&ĐT Kim Động Trường Tiểu học Toàn Thắng Số phách:………..BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ NĂM HỌC: 2013-2014 Môn: Toán –Lớp Thời gian: 90 phút ĐỀ LẺI. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: Câu Chữ số hàng chục nghìn của số 905 432 là:A. B. C.5 D. 4Câu Tìm số tròn chục biết: 27 55A. 30, 40, 50 B. 50, 60, 70C. 20, 30, 40 D. 40, 50, 60, Câu Tổng hai số là 45 và hiệu hai số đó là thì số lớn là:A. 34 B. 54 C. 27 D. 36Câu Trong các số 98; 100; 365; 752; 565 số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho là:A. 98; 100 B. 365; 565 C. 98; 100; 365 D. 98; 100; 752Câu Trung bình cộng của hai số là 27. Số bé là 19 thì số lớn là: A. 54 B. 35 C. 46 D. 23Câu 6: 2tấn 5yến= ……… ... kg A. 250 B. 2500 C. 2050 D. 2000 Điểm GV chấmII. PHẦN...

Nội dung tài liệu

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ NĂM HỌC: 2013-2014Họ và tên:………………………….…… Lớp:…………. Số báo danh:……… Số phách:………..----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Phòng GD&ĐT Kim Động Trường Tiểu học Toàn Thắng Số phách:………..BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ NĂM HỌC: 2013-2014 Môn: Toán –Lớp Thời gian: 90 phút ĐỀ LẺI. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: Câu Chữ số hàng chục nghìn của số 905 432 là:A. B. C.5 D. 4Câu Tìm số tròn chục biết: 27 55A. 30, 40, 50 B. 50, 60, 70C. 20, 30, 40 D. 40, 50, 60, Câu Tổng hai số là 45 và hiệu hai số đó là thì số lớn là:A. 34 B. 54 C. 27 D. 36Câu Trong các số 98; 100; 365; 752; 565 số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho là:A. 98; 100 B. 365; 565 C. 98; 100; 365 D. 98; 100; 752Câu Trung bình cộng của hai số là 27. Số bé là 19 thì số lớn là: A. 54 B. 35 C. 46 D. 23Câu 6: 2tấn 5yến= ……… ... kg A. 250 B. 2500 C. 2050 D. 2000 Điểm GV chấmII. PHẦN TỰ LUẬNCâu Đặt tính rồi tính.(2 điểm) a) 37 052 28 456 b/ 596 178 44 695 c/ 487 215 d/ 14790 34 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu Tìm (1 điểm) a) 42 15 792 b) 255 203.......................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu (3 điểm) Một đội công nhân hai ngày sửa được 450m đường. Ngày thứ nhất sửa ít hơn ngày thứ hai là 170m đường. Hỏi mỗi ngày đội đó sửa được bao nhiêu mét đường? Bài giải..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 10 (1điểm) Tính nhanha/ 2010 3+ 2010 2010 b/ 2011 89 10 2011 2011...................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ NĂM HỌC: 2013-2014Họ và tên:………………………….…… Lớp:…………. Số báo danh:……… Số phách:………..----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Phòng GD&ĐT Kim Động Trường Tiểu học Toàn Thắng Số phách:………..BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ NĂM HỌC: 2013-2014 Môn: Toán –Lớp Thời gian: 90 phút ĐỀ CHẴNI. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: Câu Chữ số hàng chục nghìn của số 905 432 là: A. B. C. D.5 Câu Tìm số tròn chục biết: 27 55 A. 50, 60, 70 B. 30, 40, 50C. 40, 50, 60, D. 20, 30, 40 Câu Tổng hai số là 45 và hiệu hai số đó là thì số lớn là:A. 36 B. 34 C. 54 D. 27 Câu Trong các số 98; 100; 365; 752; 565 số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho là:A. 98; 100; 752 B. 98; 100 C. 365; 565 D. 98; 100; 365 Câu Trung bình cộng của hai số là 27. Số bé là 19 thì số lớn là A. 23 B. 54 C. 35 D. 46 Câu 6: 2tấn 5yến= ……… ... kg A. 2000 B. 250 D. 2500 D. 2050 Điểm GV chấmII. PHẦN TỰ LUẬNCâu Đặt tính rồi tính.(2 điểm) a) 37 062 29 454 b/ 596 158 45 495 c/ 487 314 d/ 14868 42 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu Tìm (1 điểm) a) 38 12 958 b) 255 105.......................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu (3 điểm) Một đội công nhân hai ngày sửa được 480m đường. Ngày thứ nhất sửa ít hơn ngày thứ hai là 160m đường. Hỏi mỗi ngày đội đó sửa được bao nhiêu mét đường? Bài giải..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 10 (1điểm) Tính nhanha/ 2011 3+ 2011 2011 b/ 2010 89 10 2010 2010...................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ IMÔN TOÁN LỚP 4I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm; mỗi câu đúng 0,5 điểm) Câu 1: đáp án Câu 2: đáp án Câu 3: đáp án Câu 4: đáp án Câu 5: đáp án Câu 6: đáp án CII. PHẦN TỰ LUẬN Biểu điểm Nội dung cần đạtCâu 7: điểm-Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểmCâu 8: 1điểm Câu 9: 3điểm- Trả lời đúng 0,5đ Phép tính đúng 0,75đ Trả lời đúng 0,5đ Phép tính đúng 0,75đ Đáp số: 0,5 37052 596178 487 14790 34+ 119 435 28456 344695 215 170 65508 251483 2435 00 487 974 104705A, 42 15792 255 203 15792 42 203 255 376 5176 Bài giảiNgày thứ nhất đội công nhân sửa được số mét đườnglà: 3450 170) 1640 (m)Ngày thứ hai đội công nhân sửa được số mét đường là 3450 1640 1810 (m)Đáp số 1640 mét đường -1810 mét đường.Câu 10: 1điểma/ 2010 x3 2010 2010 b/ 2011x 89 11 2011 2010 2010 2010 x1 2011 89 11 2010 (3 +6+1) 2011 100= 2010 10 201100= 20100Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến