loading
back to top

Đề kiểm tra môn tin lớp 6

Chia sẻ: yukiopvn | Ngày: 2018-10-12 21:25:16 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề kiểm tra môn tin lớp 6    tin học lớp 6   

142
Lượt xem
4
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra môn tin lớp 6

Đề kiểm tra môn tin lớp 6

Đề kiểm tra môn tin lớp 6
Tóm tắt nội dung

TR NG THCS HO NG KHÁNHƯỜ ẰH và tênọ………………………………………………………….........................……… THI KH SÁT KỲ IIỀ ỌNĂM 2017 2018ỌMÔN: Tin Th gian làm bài: 45 phútọ ờNgày ki tra: /2018ểĐ AềĐi mể(B ng )ằ Đi mể(B ng ch )ằ Duy BGH Nh xét giáo viên ch mậ ấbài :Ch ký GV ch bàiữ ấLê Th Tuy nị ếI PH TR NGHI KHÁCH QUANẦ (5đ) Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr íc ph ¬ng ¸n ®óng trong c¸c c©u sau:Câu 1: ch ng trang và trang cho văn n, em ch nh gì?ể ướ ệA. File Page Setup. B. Format Page Setup.C. Table Page Setup. D. Edit Page Setup.Câu 2: tô màu ch cho ph văn n, em ng nút nh nào?ể ệA. Font. B. Bold. C. Size Color. D. Font Color.Câu 3: thêm hình nh minh a, em ch nh gì?ể ệA. Insert Picture. B. Format PictureC. Insert Picture From File. D. File Picture From File.Câu 4: xóa t, em ch nh nào?ể ệA. Table Delete Rows. B. Table Delete Cells.C. Table Delete Columns D. Table Delete Table.Câu 5: tìm và thay th ph văn n, em ch nh gì?ể ệA. Edit Find. B. File Replace. C. Edit File. D. Edit Replace.Câu 6: xóa kí bên trái...

Nội dung tài liệu

TR NG THCS HO NG KHÁNHƯỜ ẰH và tênọ………………………………………………………….........................……… THI KH SÁT KỲ IIỀ ỌNĂM 2017 2018ỌMÔN: Tin Th gian làm bài: 45 phútọ ờNgày ki tra: /2018ểĐ AềĐi mể(B ng )ằ Đi mể(B ng ch )ằ Duy BGH Nh xét giáo viên ch mậ ấbài :Ch ký GV ch bàiữ ấLê Th Tuy nị ếI PH TR NGHI KHÁCH QUANẦ (5đ) Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr íc ph ¬ng ¸n ®óng trong c¸c c©u sau:Câu 1: ch ng trang và trang cho văn n, em ch nh gì?ể ướ ệA. File Page Setup. B. Format Page Setup.C. Table Page Setup. D. Edit Page Setup.Câu 2: tô màu ch cho ph văn n, em ng nút nh nào?ể ệA. Font. B. Bold. C. Size Color. D. Font Color.Câu 3: thêm hình nh minh a, em ch nh gì?ể ệA. Insert Picture. B. Format PictureC. Insert Picture From File. D. File Picture From File.Câu 4: xóa t, em ch nh nào?ể ệA. Table Delete Rows. B. Table Delete Cells.C. Table Delete Columns D. Table Delete Table.Câu 5: tìm và thay th ph văn n, em ch nh gì?ể ệA. Edit Find. B. File Replace. C. Edit File. D. Edit Replace.Câu 6: xóa kí bên trái con tr so th văn n, em ng phím nào?ể ụA. Insert. B. Enter. C. Delete. D. Backspace.Câu 7: văn vào máy tính, em ng nút nh nào?ể ệA. Open. B. New. C. Save. D. Print.Câu 8: căn th ng ph cho ph văn n, em ng nút nh nào?ể ệA. Align Right. B. Align Left. C. Center. D. Justify.Câu 9: thêm vào bên trái đang con tr so th o, em ch nh gì?ể ệA. Table Delete Columns to the Right. B. Table Insert Columns to the Left.C. Table Insert Columns to the Right. D. Table Delete Columns.Câu 10: di chuy ph văn n, em ng các nút nh nào?ể ệA. Copy và Format. B. Copy và Paste. C. Copy và Cut. D. Cut và Paste.II PH LU NẦ (5đ) Câu 1: Em hãy nêu quy gõ văn trong Microsoft Word? (2 đi m)ắ ểCâu 2: nh ng văn là gì? Các tính ch nh ng đo văn n? (1 đi m)ị ểCâu 3: Nêu cách trí hình nh vào trong văn n? (2đi m)ố ểBài làmTR NG THCS HO NG KHÁNHƯỜ ẰH và tênọ………………………………………………………… .........................……… THI KH SÁT KỲ IIỀ ỌNĂM 2017 2018ỌMÔN: Tin Th gian làm bài: 45 phútọ ờNgày ki tra: /2018ểĐ BềĐi mể(B ng )ằ Đi mể(B ng ch )ằ Duy BGH Nh xét giáo viên ch mậ ấbài :Ch ký GV ch bàiữ ấLê Th Tuy nị ếI PH TR NGHI KHÁCH QUANẦ (5đ) Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr íc ph ¬ng ¸n ®óng trong c¸c c©u sau:Câu 1: in văn n, em ng nút nh nào?ể ệA. Print. B. Open. C. New. D. Save.Câu 2: ch phông ch cho ph văn n, em ng nút nh nào?ể ệA. Font. B. Bold. C. Size Color. D. Font Color.Câu 3: thay cách trí hình nh trên trang văn n, em ch nh gì?ể ệA. Format Picture. B. Insert Picture Layout.C. Insert Picture. D. Format Picture Layout.Câu 4: xóa ng, em ch nh nào?ể ệA. Table Delete Rows. B. Table Delete Cells.C. Table Delete Columns D. Table Delete Table.Câu 5: tìm ki ph văn n, em ch nh gì?ể ệA. File Replace. B. Edit Find. C. Format Replace. D. File Find.Câu 6: xóa kí bên ph con tr so th văn n, em ng phím nào?ể ụA. Delete. B. Enter. C. Backspace. D. Insert.Câu 7: văn i, em ng nút nh nào?ể ệA. New. B. Open. C. Save. D. Print.Câu 8: căn th ng trái cho ph văn n, em ng nút nh nào?ể ệA. Align Right. B. Align Left. C. Center. D. Justify.Câu 9: thêm vào bên ph đang con tr so th o, em ch nh gì?ể ệA. Table Delete Columns to the Right. B. Table Insert Columns to the Left.C. Table Insert Columns to the Right. D. Table Delete Columns.Câu 10: di chuy ph văn n, em ng các nút nh nào?ể ệA. Copy và Format. B. Cut và Paste. C. Copy và Paste. D. Copy và Cut.II PH LU NẦ (5đ) Câu 1: Em hãy nêu quy gõ văn trong Microsoft Word? (2 đi m)ắ ểCâu 2: nh ng kí là gì? Các tính ch nh ng kí (1 đi m)ị ểCâu 3: Nêu cách chèn hình nh vào trong văn n? (2đi m)ả ểBài làm

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến