loading
back to top

Đề kiểm tra môn lịch sử lớp 7

Chia sẻ: nguyenthaolinh | Ngày: 2016-11-22 17:59:48 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề kiểm tra môn lịch sử lớp 7   

363
Lượt xem
5
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra môn lịch sử lớp 7

Đề kiểm tra môn lịch sử lớp 7

Đề kiểm tra môn lịch sử lớp 7
Tóm tắt nội dung

MA TRAÄN ÑEÀ KI ỂM TRA HOÏC KÌ ỊCH SỬ 7N ĂM HỌC 201 201 7Tên ch đề( Bài) Nh ận biết Th ng hi ểu ận dụng ộngC ấp độ thấp ấp độ caoNước ĐạiViệt thế kỉXIII Tổ chức quânđội của nhà Trầnnhư thế nào?HS trình bàyđược những việclàm để phục hồivà phát triểnkinh tế. Phương sách xâydựng quân độithời Trần có gìgiống và khácnhau so với thờiLý? HS hiểu đượctác dụng củanó đối với sựphát triển củađất nướcdưới thờiTrần.Số câu:Số điểm: Tỉ lệ: Số câu: 1/2+ 1/2Số điểm: 1.5 Tỉ lệ: 15 Số câu: 1/2 +1/2Số điểm: Tỉ lệ: 0% Sốcâu: 1/2 +1/2Số điểm: Tỉ lệ: 0% Số câu: 2Số điểm: Tỉ lệ: 55 %Ba lần khángchiến chốngquân xâmlược Mông-Nguyên (thếkỉ XIII) HS nêu đượcnguyên nhânthắng lợi và ýnghĩa lịch sửcủa ba lần khángchiến chốngquân xâm lượcMông-Nguyên. Cách đánhgiặc của nhàTrần trongcuộc khángchiến lần thứba có gì giốngvà khác sovới hai lầntrước?Số câu:Số điểm: Tỉ lệ: Số câu: 1/2Số điểm: 1.5Tỉ lệ: 15 Số câu: 1/2Số điểm: 3Tỉ lệ: 0% Số câu: 1Số điểm: Tỉ lệ: 45 %TS câu: TS điểm: Tỉlệ (%): câu: 1/2 1/2+1/2Số điểm: 3TL...

Nội dung tài liệu

MA TRAÄN ÑEÀ KI ỂM TRA HOÏC KÌ ỊCH SỬ 7N ĂM HỌC 201 201 7Tên ch đề( Bài) Nh ận biết Th ng hi ểu ận dụng ộngC ấp độ thấp ấp độ caoNước ĐạiViệt thế kỉXIII Tổ chức quânđội của nhà Trầnnhư thế nào?HS trình bàyđược những việclàm để phục hồivà phát triểnkinh tế. Phương sách xâydựng quân độithời Trần có gìgiống và khácnhau so với thờiLý? HS hiểu đượctác dụng củanó đối với sựphát triển củađất nướcdưới thờiTrần.Số câu:Số điểm: Tỉ lệ: Số câu: 1/2+ 1/2Số điểm: 1.5 Tỉ lệ: 15 Số câu: 1/2 +1/2Số điểm: Tỉ lệ: 0% Sốcâu: 1/2 +1/2Số điểm: Tỉ lệ: 0% Số câu: 2Số điểm: Tỉ lệ: 55 %Ba lần khángchiến chốngquân xâmlược Mông-Nguyên (thếkỉ XIII) HS nêu đượcnguyên nhânthắng lợi và ýnghĩa lịch sửcủa ba lần khángchiến chốngquân xâm lượcMông-Nguyên. Cách đánhgiặc của nhàTrần trongcuộc khángchiến lần thứba có gì giốngvà khác sovới hai lầntrước?Số câu:Số điểm: Tỉ lệ: Số câu: 1/2Số điểm: 1.5Tỉ lệ: 15 Số câu: 1/2Số điểm: 3Tỉ lệ: 0% Số câu: 1Số điểm: Tỉ lệ: 45 %TS câu: TS điểm: Tỉlệ (%): câu: 1/2 1/2+1/2Số điểm: 3TL (%): 0% câu: 1/ +1/ Số điểm:3TL(%):3 câu: 1/2Số điểm: 3TL(%): 0% câu: 1/2Số điểm: 1TL(%): 0% TS câu:3TS điểm:10 Tỉlệ %):100ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ NĂM HỌC 2016 2017MÔN: LỊCH SỬ (Thời gian: 60 phút)ĐỀ Câu 3,5 điểm)Tổ chức quân đội của nhà Trần như thế nào? Phương sách xây dựng quân đội thờiTrần có gì giống và khác nhau so với thời Lý?Câu 2,5 điểm)Nhà Trần đã làm gì để phục hồi và phát triển kinh tế? Tác dụng của nó đối với sự pháttriển của đất nước dưới thời Trần?Câu điểm) Nguyên nhân thắng lợi và nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lượcMông-Nguyên. Cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ ba có gì giốngvà khác so với hai lần trước? ---Hết--- HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁNĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ NĂM HỌC 2016 2017Môn thi Lịch sử Lớp 7Nội dung ĐiểmCâu Tổ chức quân đội của nhà Trần :-Quân đội gồm có cấm quân và quân các lộ, làng xã có hương binh.Ngoài ra còn có quân của các vương hầu.-Quân đội được tuyển theo chính sách: “ngụ binh nông; quân lính cốt tinhnhuệ, không cốt đông”.-Học tập binh pháp và luyện tập võ nghệ.-Bố trí tướng giỏi, quân đông vùng hiểm yếu, nhất là biên giới phía Bắc.* Phương sách xây dựng quân đội thời Trần giống và khác nhau so với 50 50,25 ,2 5thời Lý là:-Giống nhau: Cùng thực hiện chính sách “ngụ binh nông”-Khác nhau: +Quân đội thời Trần chia thành hai loại: Cấm quân và quân các lộ. Cấmquân bảo vệ kinh thành, triều đình và vua.Chính binh đóng các lộ đồngbằng, phiên binh đóng các lộ miền núi, hương binh đóng làng xã. Khi cóchiến tranh, còn có quân đội của các vương hầu.+Quân đội nhà Trần được xây dựng theo chủ trương “quân lính cốt tinhnhuệ, không cốt đông”.+Quân đội thời Lý chỉ được phân chia thành hai loại: cấm quân và quân địaphương. 51,50,50,5Câu Nhà Trần phục hồi và phát triển kinh tế :- Về nông nghiệp Đẩy mạnh công cuộc khai khẩn đất hoang, mở rộng diệntích sản xuất, đắp đê phòng lụt, đào sông, nạo vét kênh; đặt các chức quantrông coi nông nghiệp; nông dân được nhà nước quan tâm nên tích cực càycấy.- Thủ công nghiệp Các xưởng thủ công nhà nước sản xuất đồ gốm, dệt, chếtạo vũ khí. làng xã, nghề thủ công được chú trọng. Thương nghiệp: Nhà nước có nhiều chính sách phát triển nội thương vàngoại thương như lập chợ các địa phương, phát triển các cảng biển (VânĐồn, Hội Thống .)* Tác dụng: Kinh tế được nhanh chóng phục hồi và phát triển, tạo điều kiệnthuận lợi để củng cố quốc phòng an ninh đất nước; nhân dân thêm tin tưởngvào nhà Trần. 0,50,50,51Câu Nguyên nhân thắng lợi và nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiếnchống quân xâm lược Mông-Nguyên.*Nguyên nhân thắng lợi:- Tất cả các tầng lớp nhân dân, các thành phần dân tộc đều tham gia đánhgiặc, bảo vệ quê hương đất nước .- Nhà Trần chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho mỗi cuộc kháng chiến.-Tinh thần hi sinh, quyết chiến quyết thắng của toàn dân mà nòng cốt là quânđội.- Chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của vương triều Trần.* nghĩa: Đập tan tham vọng và chí xâm lược Đại việt của đế chế Mông-Nguyên,bảo vệ độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của dân tộc.- Thể hiện sức mạnh của dân tộc, đánh bại mọi kẻ thù xâm lược.- Góp phần xây dựng truyền thống dân tộc, xây dựng học thuyết quân sự, đểlại nhiều bài học cho đời sau trong cuộc đấu tranh chống xâm lược. Cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ ba có gìgiống và khác so với hai lần trước :+ Giống: Tránh thế giặc mạnh lúc đầu, ta chủ động rút lui để bảo toàn lựclượng, chờ thời cơ để phản công tiêu diệt giặc, thực hiện kế hoạch “vườnkhông nhà trống”.+ Khác: Lần này tập trung tiêu diệt đoàn thuyền chở lương thực của TrươngVăn Hổ để quân Mông-Nguyên không có lương thảo nuôi quân, dồn chúngvào thế bị động khó khăn.- Chủ động bố trí trận địa bãi cọc trên sông Bạch Đằng để tiêu diệt thuyềnchiến của giặc. 0, 250, 250,250,250,250,2511,50,5Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến