loading
back to top

Đề kiểm tra môn Khoa học lớp 4 - Cuối HK 2 - Năm học 2016-2017 có ma trận Sưu tầm

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2017-05-06 14:24:26 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề kiểm tra môn Khoa học lớp 4   

163
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra môn Khoa học lớp 4 - Cuối HK 2 - Năm học 2016-2017 có ma trận Sưu tầm

Đề kiểm tra môn Khoa học lớp 4 - Cuối HK 2 - Năm học 2016-2017 có ma trận Sưu tầm

Đề kiểm tra môn Khoa học lớp 4 - Cuối HK 2 - Năm học 2016-2017 có ma trận Sưu tầm
Tóm tắt nội dung
Tr ng: ườ ……………………………. KI TRA CH NG CU II ƯỢ ỲH và tên HSọ ……..…… …..…… NĂM C: 2016 2017Ọ p:ớ ……….. Môn: Khoa Th gian: 40 phút Ngày ki tra: ………. tháng năm 2017ể Khoanh vào ch cái đt tr tr đúng nh câu 1, 2, 3, 4:ữ ướ ../1đ Câu 1: Nguyên nhân làm không khí nhi m:ị ễa. Mùi hôi thối từ rác thải.b. Do khói, bụi, vi khuẩn và khí độc.c. Do xác động vật chết, phân hủy.d. Do kênh, rạch, sông, hồ bị nhiễm../1đ Câu 2: Ti ng nh ng đn kh con ng nh th nào?ế ưở ườ a. Gây mất ngủb. Điếc lỗ taic. Gây mất ngủ, đau đầu, có hại cho tai, suy nhược thần kinhd. Chỉ ảnh hưởng đến trẻ em và người già.../1đ Câu 3: Nhi th ng kh nh vào kho ng:ệ ườ ảa. b. 48 Cb. 37 d. 100 ../1đ Câu Đng ăn gì ng:ộ ốa. Ăn động vậtb. Ăn thực vậtc. Chỉ ăn lá cây và uống nướcd. Tùy loài động vật mà có nhu cầu về thức ăn khác nhau.../1đ Câu 5: Đúng ghi Đ, sai ghi vào tr ng ttr các sau:ố ướ Con ng làm ra ánh sáng nhân nên không ánh sáng tr i.ườ Nhiệ ch nh ưở ng sinh ng t. Các loài cây khác nhau có nhu khác nhau.ầ ướ Chí có độ ng ki...
Nội dung tài liệu
Tr ng: ườ ……………………………. KI TRA CH NG CU II ƯỢ ỲH và tên HSọ ……..…… …..…… NĂM C: 2016 2017Ọ p:ớ ……….. Môn: Khoa Th gian: 40 phút Ngày ki tra: ………. tháng năm 2017ể Khoanh vào ch cái đt tr tr đúng nh câu 1, 2, 3, 4:ữ ướ ../1đ Câu 1: Nguyên nhân làm không khí nhi m:ị ễa. Mùi hôi thối từ rác thải.b. Do khói, bụi, vi khuẩn và khí độc.c. Do xác động vật chết, phân hủy.d. Do kênh, rạch, sông, hồ bị nhiễm../1đ Câu 2: Ti ng nh ng đn kh con ng nh th nào?ế ưở ườ a. Gây mất ngủb. Điếc lỗ taic. Gây mất ngủ, đau đầu, có hại cho tai, suy nhược thần kinhd. Chỉ ảnh hưởng đến trẻ em và người già.../1đ Câu 3: Nhi th ng kh nh vào kho ng:ệ ườ ảa. b. 48 Cb. 37 d. 100 ../1đ Câu Đng ăn gì ng:ộ ốa. Ăn động vậtb. Ăn thực vậtc. Chỉ ăn lá cây và uống nướcd. Tùy loài động vật mà có nhu cầu về thức ăn khác nhau.../1đ Câu 5: Đúng ghi Đ, sai ghi vào tr ng ttr các sau:ố ướ Con ng làm ra ánh sáng nhân nên không ánh sáng tr i.ườ Nhiệ ch nh ưở ng sinh ng t. Các loài cây khác nhau có nhu khác nhau.ầ ướ Chí có độ ng ki vào ban ngày ánh sáng. ../1đ Câu 6: Đi vào ch tr ng cho phù pề Ánh sáng tr giúp chúng ta có…………………., ……………… ờĐi mể Nh xét th côậ ầ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ..... và …………………………… Nh ánh sáng mà chúng ta nh đc …………………………………….ậ ượ ả.../1đ Câu 7: ch ch cho phù p:ố ợ.../1đ Câu 8: mũi tên và hoàn thành trao đi ch đng sau:ẽ .../1đ Câu 9: trao đi th ăn th di ra nh th nào?ự ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Aộ BộT cây che giàn ướ Ch ng rét cho câyố cho cây ng rỦ Ch ng nóng cho đng ộv tậCho ng nhi c, chu ng tr ướ ạthoáng mát Ch ng nóng cho th tố ậCho ăn nhi ch t, chu ng tr ạkín gió Ch ng rét cho đng tố ậTh raả…………………………………………… ..…………………………………………… ..…………………………………………… ..………………………………………… ..………………………………………… ..………………………………………………………………………………………… thấ ụĐNỘG VẬT.../1đ Câu 10: Ngôi tr ng em đang có nh ng ti ng nào? ch ti ngườ trong ngôi tr ng đang c, em nên làm gì?ồ ườ ọ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ĐÁP ÁN KHOA CỌL 4. Năm c: 2016 2017Ớ ọCâu 1: Do khói, i, vi khu và khí đcụ ộCâu Gây ng đau đu, có cho tai, suy nh th kinh ượ ầCâu 3: 37 Câu Tùy loài động vật mà có nhu cầu về thức ăn khác nhauCâu Th đi S, S, Đ, Sứ ềCâu 6: Th đi th ănứ mưở cho ta kh đp thiên nhiênứ ủCâu 7. Câu 8. mũi tên và hoàn thành trao đi ch đng sauẽ Aộ BộT cây che giàn ướ Ch ng rét cho câyố cho cây ng rỦ Ch ng nóng cho ốđng tộ ậCho ng nhi c, chu ng ướ ồtr thoáng mátạ Ch ng nóng cho ốth tự ậCho ăn nhi ch t, chu ng ồtr kín gióạ Ch ng rét cho đng ộv tậTh raảKhí cacbonicN ướ ti uểKhí ô-xiCác ch ơtrong th ănứ thấ Câu 9. trao đi th ăn th di ra nh th nào? ánh sáng tr i, th :ướ Hấp thụ khí cacbonic, nước và chất khoángThải ra khí oxi, hơi nước và các chất khoáng khác 0,5đ)ỗCâu 10. Ngôi tr ng em đang có nh ng ti ng nào? ch ti ng ườ trong ngôi tr ng đang c, em nên làm gì?ồ ườ ọTiếng ồn: la hét, chạy giỡn…. Hạn chế: đi nhẹ, nói khẽ.. Đúng đt 0,5đ)ỗ ạMA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN KHOA HỌC CUỐI KÌ 2Năm cọ 2016 2017M ch ki nạ ếth c, ứkĩ năng câu vàốs đi mố Mức +2Mức Mức Mức TổngTNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TLKhông khí ịnhi mễ câuố 1S đi mố 0,5 0,5Âm thanh trong cu ngộ câuố 10 10S đi mố 0,5 0,5 1S câuố 5a,6,7 5a,6,7Các ch th iấ ảN ước ĐNỘG VẬTÁnh sáng ầcho ngự đi mố 2,5 2,5Nóng nh và ạnhi đệ câuố 3,5b 3,5bS đi mố 1Nhi cho ầs ngự câuốS đi mố ểNhu ước th tủ câuố 5c 5cS đi mố 0,5 0,5Trao đi ch ởth tự câuố 9S đi mố 1,5 1,5Đng ăn gì ậđ ngể câuố 4,5d 4,5dS đi mố 1Trao đi ch ởđng tộ câuố 8S đi mố 1,5 1,5T ngổS câuố 1,2,3,4,5,6,7 9,8 10S đi mố

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến