loading
back to top

Đề kiểm tra môn hóa lớp 9 mã đề 485

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-11-08 21:01:27 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề kiểm tra môn hóa lớp 9 mã đề 485   

65
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra môn hóa lớp 9 mã đề 485

Đề kiểm tra môn hóa lớp 9 mã đề 485

Đề kiểm tra môn hóa lớp 9 mã đề 485
Tóm tắt nội dung
TR NG THCS BĂC NƯỜ KHTNỔ KI TRA ỂMÔN HÓA CỌTh gian làm bài: 45 phút ờH tên sinh:......................................................... ọL p: 9.........ớ Mã thiề485 Đi mểPh I: Tr nghi m: 5đi mầ ểCâu 1: Hòa tan CaO vào nhúng quỳ tím vào dung ch có hi ng :ướ ượA. Quỳ tím không màuổ B. Quỳ tím chuy sang để ỏC. Quỳ tím hóa ngồ D. Quỳ tím hóa xanhCâu 2: Nh ng oxit sau oxit nào tác ng axit HClữ A. CO2 B. CuO C. P2 O5 D. SO2Câu 3: Nhóm ch tác ng dung ch HCl và dung ch Hấ ị2 SO4 loãng là:A. BaCl2 Zn, ZnO B. CuO, BaCl2 ZnOC. CuO, Zn, ZnO D. CuO, BaCl2 ZnCâu 4: Nhóm ch tác ng dung ch Hấ ị2 SO4 loãng sinh ra ch màu tr ng:ấ ắA. BaCl2 Ba(NO3 )2 B. Ba(OH)2 ZnO C. CuO, BaCl2 D. ZnO, BaCl2Câu 5: Ôxit nào sau đây là xit bazơA. K2 B. SO2 C. P2 O5 D. CO2Câu 6: trung hòa 112 gam dung ch KOH 25% thì dùng bao nhiêu gam dung chể ịaxit sunfuric 4,9%:A. 570 B. 500 C. 400 D. 420 gCâu 7: Cho 0,1mol kim lo vào dung ch HCl Kh ng mu thu là:ạ ượ ượA. 1,36 B. 13,6 C. 27,2 D. 20,4 gCâu 8: phân bi dung ch Hể ượ...
Nội dung tài liệu
TR NG THCS BĂC NƯỜ KHTNỔ KI TRA ỂMÔN HÓA CỌTh gian làm bài: 45 phút ờH tên sinh:......................................................... ọL p: 9.........ớ Mã thiề485 Đi mểPh I: Tr nghi m: 5đi mầ ểCâu 1: Hòa tan CaO vào nhúng quỳ tím vào dung ch có hi ng :ướ ượA. Quỳ tím không màuổ B. Quỳ tím chuy sang để ỏC. Quỳ tím hóa ngồ D. Quỳ tím hóa xanhCâu 2: Nh ng oxit sau oxit nào tác ng axit HClữ A. CO2 B. CuO C. P2 O5 D. SO2Câu 3: Nhóm ch tác ng dung ch HCl và dung ch Hấ ị2 SO4 loãng là:A. BaCl2 Zn, ZnO B. CuO, BaCl2 ZnOC. CuO, Zn, ZnO D. CuO, BaCl2 ZnCâu 4: Nhóm ch tác ng dung ch Hấ ị2 SO4 loãng sinh ra ch màu tr ng:ấ ắA. BaCl2 Ba(NO3 )2 B. Ba(OH)2 ZnO C. CuO, BaCl2 D. ZnO, BaCl2Câu 5: Ôxit nào sau đây là xit bazơA. K2 B. SO2 C. P2 O5 D. CO2Câu 6: trung hòa 112 gam dung ch KOH 25% thì dùng bao nhiêu gam dung chể ịaxit sunfuric 4,9%:A. 570 B. 500 C. 400 D. 420 gCâu 7: Cho 0,1mol kim lo vào dung ch HCl Kh ng mu thu là:ạ ượ ượA. 1,36 B. 13,6 C. 27,2 D. 20,4 gCâu 8: phân bi dung ch Hể ượ ị2 SO4 và Na2 SO4 có th dùng dung ch thu th nào sauể ửđây ?A. BaCl2 B. Quỳ tím C. H2 SO4 D. HClCâu 9: Hoà tan 23,5 kali oxit vào 0,5 lít dung ch ướ ượ A. ng mol dungồ ủd ch là:ịA. 0,25M. B. 0,5M C. 2M. D. 1M.Câu 10: Cho 300ml dung ch HCl 1M vào 300ml dung ch NaOH 0,5M. cho quì tímị ếvào dung ch sau ph ng thì quì tím chuy sang:ị ểA. Không màu.ổ B. Màu vàng nh t.ạ C. Màu .ỏ D. Màu xanh.Ph II lu (5đ)ầ ậCâu Có nh ng ch Kữ ấ2 O, H2 O, Fe2 O3 H2 SO4 .Nh ng ch nào tác ng nhauữ ượ ớt ng đôi Vi ph ng trình hóa ra?ừ ươ ẩCâu Hoàn thành dãy bi hóa sau 1 SO2 2 H2 SO3  Na2 SO3 4 SO2Câu Cho kim lo tác ng 200 gam dd Hạ ớ2 SO4 thu 2,24lit khíượHiđrô. a. Nêu hi ng raệ ượ ẩb. Tính kh ng đã ph ng và ng dung ch Hố ượ ị2 SO4 đã dùng ?Cho: H=1, O=16, S=32, Zn=65, K=39, Cl=35,5, Na=23 Trang Mã thi 485ềBÀI LÀMPh tr nghi mầ ệ- Ch đáp án đúng đi các ch cái A, B, ho vào câu tr ng ng.ọ ươ ứCâu 10Đáp ánPh lu n:ầ ậ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Trang Mã thi 485ề………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Trang Mã thi 485ề

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến