loading
back to top

Đề kiểm tra môn hóa lớp 9 mã đề 209

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-11-08 21:00:26 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề kiểm tra môn hóa lớp 9 mã đề 209   

54
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra môn hóa lớp 9 mã đề 209

Đề kiểm tra môn hóa lớp 9 mã đề 209

Đề kiểm tra môn hóa lớp 9 mã đề 209
Tóm tắt nội dung
TR NG THCS BĂC NƯỜ KHTNỔ KI TRA ỂMÔN HÓA CỌTh gian làm bài: 45 phút ờH tên sinh:......................................................... ọL p: 9.........ớ Mã thiề209 Đi mểPh I: Tr nghi đi mầ ểCâu 1: Cho 300ml dung ch HCl 1M vào 300ml dung ch NaOH 0,5M. cho quì tímị ếvào dung ch sau ph ng thì quì tím chuy sang:ị ểA. Màu xanh. B. Không màu.ổ C. Màu vàng nh t.ạ D. Màu .ỏCâu 2: trung hòa 112 gam dung ch KOH 25% thì dùng bao nhiêu gam dung chể ịaxit sunfuric 4,9%:A. 500 B. 400 C. 570 D. 420 gCâu 3: phân bi dung ch Hể ượ ị2 SO4 và Na2 SO4 có th dùng dung ch thu th nào sauể ửđây ?A. BaCl2 B. HCl C. Quỳ tím D. H2 SO4Câu 4: Cho 0,1mol kim lo vào dung ch HCl Kh ng mu thu là:ạ ượ ượA. 1,36 B. 13,6 C. 20,4 D. 27,2 gCâu 5: Hòa tan CaO vào nhúng quỳ tím vào dung ch có hi ng :ướ ượA. Quỳ tím không màuổ B. Quỳ tím chuy sang để ỏC. Quỳ tím hóa ngồ D. Quỳ tím hóa xanhCâu 6: Hoà tan 23,5 kali oxit vào 0,5 lít dung chướ ượ A. ng mol ủdung ch là:ịA. 1M. B. 0,5M C. 2M. D. 0,25M.Câu 7: Nhóm ch tác ng...
Nội dung tài liệu
TR NG THCS BĂC NƯỜ KHTNỔ KI TRA ỂMÔN HÓA CỌTh gian làm bài: 45 phút ờH tên sinh:......................................................... ọL p: 9.........ớ Mã thiề209 Đi mểPh I: Tr nghi đi mầ ểCâu 1: Cho 300ml dung ch HCl 1M vào 300ml dung ch NaOH 0,5M. cho quì tímị ếvào dung ch sau ph ng thì quì tím chuy sang:ị ểA. Màu xanh. B. Không màu.ổ C. Màu vàng nh t.ạ D. Màu .ỏCâu 2: trung hòa 112 gam dung ch KOH 25% thì dùng bao nhiêu gam dung chể ịaxit sunfuric 4,9%:A. 500 B. 400 C. 570 D. 420 gCâu 3: phân bi dung ch Hể ượ ị2 SO4 và Na2 SO4 có th dùng dung ch thu th nào sauể ửđây ?A. BaCl2 B. HCl C. Quỳ tím D. H2 SO4Câu 4: Cho 0,1mol kim lo vào dung ch HCl Kh ng mu thu là:ạ ượ ượA. 1,36 B. 13,6 C. 20,4 D. 27,2 gCâu 5: Hòa tan CaO vào nhúng quỳ tím vào dung ch có hi ng :ướ ượA. Quỳ tím không màuổ B. Quỳ tím chuy sang để ỏC. Quỳ tím hóa ngồ D. Quỳ tím hóa xanhCâu 6: Hoà tan 23,5 kali oxit vào 0,5 lít dung chướ ượ A. ng mol ủdung ch là:ịA. 1M. B. 0,5M C. 2M. D. 0,25M.Câu 7: Nhóm ch tác ng dung ch HCl và dung ch Hấ ị2 SO4 loãng là:A. CuO, BaCl2 Zn B. CuO, Zn, ZnOC. BaCl2 Zn, ZnO D. CuO, BaCl2 ZnOCâu 8: Nh ng oxit sau oxit nào tác ng axit HClữ A. CO2 B. CuO C. P2 O5 D. SO2Câu 9: Nhóm ch tác ng dung ch Hấ ị2 SO4 loãng sinh ra ch màu tr ng:ấ ắA. BaCl2 Ba(NO3 )2 B. Ba(OH)2 ZnO C. CuO, BaCl2 D. ZnO, BaCl2Câu 10: Ôxit nào sau đây là xit bazơA. CO2 B. SO2 C. K2 D. P2 O5Ph II lu (5đ)ầ ậCâu Có nh ng ch Kữ ấ2 O, H2 O, Fe2 O3 H2 SO4 .Nh ng ch nào tác ng nhauữ ượ ớt ng đôi Vi ph ng trình hóa ra?ừ ươ ẩCâu Hoàn thành dãy bi hóa sau 1 SO2 2 H2 SO3  Na2 SO3 4 SO2Câu Cho kim lo tác ng 200 gam dd Hạ ớ2 SO4 thu 2,24lit khíượHiđrô. a. Nêu hi ng raệ ượ ẩb. Tính kh ng đã ph ng và ng dung ch Hố ượ ị2 SO4 đã dùng ?Cho: H=1, O=16, S=32, Zn=65, K=39, Cl=35,5, Na=23 Trang Mã thi 209ềBÀI LÀMPh tr nghi mầ ệ- Ch đáp án đúng đi các ch cái A, B, ho vào câu tr ng ng.ọ ươ ứCâu 10Đáp ánPh lu n:ầ ậ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Trang Mã thi 209ề………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Trang Mã thi 209ề

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến