loading
back to top

Đề kiểm tra lớp 7 môn Vật lý

Chia sẻ: trung123 | Ngày: 2016-08-27 10:30:44 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi vật lý lớp 7   

319
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra lớp 7 môn Vật lý

Đề kiểm tra lớp 7 môn Vật lý

Đề kiểm tra lớp 7 môn Vật lý
Tóm tắt nội dung

1ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ HỌC KỲ II LỚP Đề số (Thời gian làm bài: 45 phút) A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) Cấp độ nhận thức Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng Tổng Nhiễm điện (2t) 1(1đ) 2(1đ) 3(1đ) 4(1đ) 4c(4đ) =13,2% Dòng điện. T/dụng của d/điện (5t) 5(1đ), 6(1đ) 7(1đ),11(1đ) 8(1đ), 10(1đ) 21(4đ) 9(1đ), 8c(11đ) =36,3% dòng điện. Hiệu điện thê (5t) 13(1đ) 16(1đ) 19(1đ) 12(1đ),14(1đ), 15(1đ),17(1đ), 18(1đ),20(1đ) 22(4đ) 7c(13đ) 42,9% An toàn điện (1t) 23(2đ) 1c(2đ) 6,6% Tổng KQ(9đ) 30% KQ(9đ) 30% TL(6đ) 20% KQ(2đ)+TL(4đ) 20% 23c(30đ)=100% B. NỘI DUNG ĐỀ I. Hãy chọn phương án đúng. 1. Có thể làm cho thước nhựa nhiễm điện bằng cách nào dưới đây? A. Phơi thước nhựa ngoài nắng. B. Áp sát thước nhựa vào một cực của pin. C. Cọ xát thước nhựa bằng mảnh vải khô. D. Áp thước nhựa vào một cực của nam châm. 2. Vật bị nhiễm điện không có khả năng hút các vật nào dưới đây? A. Ống nhôm treo bằng sợi chỉ. C. Ống giấy treo bằng sợi chỉ. B. Vật nhiễm điện trái dấu với nó. D. Vật nhiễm điện...

Nội dung tài liệu

1ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ HỌC KỲ II LỚP Đề số (Thời gian làm bài: 45 phút) A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) Cấp độ nhận thức Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng Tổng Nhiễm điện (2t) 1(1đ) 2(1đ) 3(1đ) 4(1đ) 4c(4đ) =13,2% Dòng điện. T/dụng của d/điện (5t) 5(1đ), 6(1đ) 7(1đ),11(1đ) 8(1đ), 10(1đ) 21(4đ) 9(1đ), 8c(11đ) =36,3% dòng điện. Hiệu điện thê (5t) 13(1đ) 16(1đ) 19(1đ) 12(1đ),14(1đ), 15(1đ),17(1đ), 18(1đ),20(1đ) 22(4đ) 7c(13đ) 42,9% An toàn điện (1t) 23(2đ) 1c(2đ) 6,6% Tổng KQ(9đ) 30% KQ(9đ) 30% TL(6đ) 20% KQ(2đ)+TL(4đ) 20% 23c(30đ)=100% B. NỘI DUNG ĐỀ I. Hãy chọn phương án đúng. 1. Có thể làm cho thước nhựa nhiễm điện bằng cách nào dưới đây? A. Phơi thước nhựa ngoài nắng. B. Áp sát thước nhựa vào một cực của pin. C. Cọ xát thước nhựa bằng mảnh vải khô. D. Áp thước nhựa vào một cực của nam châm. 2. Vật bị nhiễm điện không có khả năng hút các vật nào dưới đây? A. Ống nhôm treo bằng sợi chỉ. C. Ống giấy treo bằng sợi chỉ. B. Vật nhiễm điện trái dấu với nó. D. Vật nhiễm điện cùng dấu với nó.23. Cọ xát hai thước nhựa cùng loại như nhau bằng mảnh vải khô. Đưa hai thước nhựa này lại gần nhau (như hình 1) thì xảy ra hiện tượng nào dưới đây? A. Hút nhau. C. Không hút cũng không đẩy nhau. B. Đẩy nhau. D. Lúc đầu chúng hút nhau, sau đó đẩy nhau. Hình 4. Có vật a, b, và đã nhiễm điện. Nếu vật hút b, hút c, đẩy thì: A. Vật và có điện tích cùng dấu. B. Vật và có điện tích cùng dấu. C. Vật và có điện tích cùng dấu. D. Vật và có điện tích trái dấu. 5. Dòng điện là gì? A. Dòng chất lỏng dịch chuyển có hướng. B. Dòng các nguyên tử dịch chuyển có hướng. C. Dòng các phân tử dịch chuyển có hướng. D. Dòng các điện tích dịch chuyển có hướng. 6. Mũi tên trong sơ đồ mạch điện nào dưới đây chỉ đúng chiều quy ước của dòng điện? (Hình 2) A. B. C. D. Hình 7. Vật nào dưới đây là vật cách điện? A. Một đoạn dây thép B. Một đoạn dây nhôm C. Một đoạn dây nhựa D. Một đoạn ruột bút chì 8. Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn quấn xung quanh một lõi sắt thì cuộn dây dẫn này có thể hút các vật nào dưới đây? A. Các vụn giấy B. Các vụn sắt C. Các vụn đồng D. Các vụn nhôm39. Cho sơ đồ mạch điện như hình 3. Chỉ có đèn Đ1, Đ2 sáng trong trường hợp nào dưới đây? A. Cả công tắc đều đóng. B. K1, K2 đóng, K3 mở. C. K1, K3 đóng, K2 mở. D. K1 đóng, K2 và K3 mở. Hình 10. Tác dụng nhiệt của dòng điện trong các dụng cụ nào dưới đây là có lợi? A. Máy bơm nước. B. Nồi cơm điện. C. Quạt điện. D. Máy thu hình (Ti vi). 11. Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua bộ phận hay dụng cụ điện nào dưới đây khi chúng hoạt động bình thường? A. Bóng đèn bút thử điện. B. Quạt điện. C. Công tắc. D. Cuộn dây dẫn có lõi sắt non. 12. Hai bóng đèn trong sơ đồ mạch điện nào dưới đây không mắc nối tiếp với nhau? (Hình 4) A. B. C. D. Hình 4. 13. Vôn kế trong sơ đồ nào hình vẽ đo hiệu điện thế của nguồn? A. B. C. D. Hình 5414. Ampe kế có giới hạn đo là 50mA phù hợp để đo cường độ dòng điện nào? A. Dòng điện qua bóng đèn pin có cường độ 0,35A. B. Dòng điện qua đèn điốt phát quang có cường độ 12mA. C. Dòng điện qua nam châm điện có cường độ 0,8A. D. Dòng điện qua bóng đèn xe máy có cường độ 1,2A. 15. Sơ đồ nào trong hình dùng để đo cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn? A. B. C. D. Hình 16. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch gồm hai bóng đèn như nhau mắc nối tiếp có giá trị nào dưới đây? A. Bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn. B. Nhỏ hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn. C. Bằng hiệu điện thế trên mỗi đèn. D. Lớn hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn. 17. Các bóng đèn điện trong gia đình được mắc song song không phải vì lí do nào dưới đây? A. Vì tiết kiệm được số đèn cần dùng. B. Vì các bóng đèn có cùng hiệu điện thế định mức. C. Vì có thể bật, tắt các đèn độc lập với nhau. D. Vì khi một bóng đèn bị hỏng thì các bóng còn lại vẫn sáng. 18. Vôn kế trong sơ đồ mạch điện nào dưới đây có số chỉ bằng 0? (Hình 7) A. B. C. D. Hình 7519. Con số 220V ghi trên một bóng đèn có nghĩa nào dưới đây? A. Giữa hai đầu bóng đèn luôn có hiệu điện thế là 220V. B. Đèn chỉ sáng khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 220V. C. Bóng đèn đó có thể tạo ra được một hiệu điện thế là 220V. D. Để đèn sáng bình thường thì hiệu điện thế hai đầu bóng đèn phải là 220V. 20. Cho một nguồn điện 12V và hai bóng đèn giống nhau có ghi 6V. Để mỗi đèn đều sáng bình thường thì phải mắc mạch điện như thế nào? A. Lần lượt nối hai đầu mỗi bóng đèn với hai cực của nguồn. B. Hai bóng đèn mắc song song vào hai cực của nguồn. C. Hai bóng đèn mắc nối tiếp vào hai cực của nguồn. D. Không có cách mắc nào để cả hai đèn sáng bình thường. II. Giải các bài tập sau: 21. Có mạch điện gồm pin, bóng đèn pin, dây nối và công tắc. Đóng công tắc, nhưng đèn không sáng. Nêu trong số những chỗ có thể hở mạch và cho biết cách khắc phục. 22. Trên một bóng đèn có ghi 6V. Khi đặt vào hai đầu bóng đèn này hiệu điện thế U1 4V thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ I1, khi đặt hiệu điện thế U2 5V thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ I2. a. Hãy so sánh I1 và I2. Giải thích. b. Phải đặt giữa hai đầu bóng đèn một hiệu điện thế là bao nhiêu để đèn sáng bình thường? Vì sao? 23. Hãy nêu tên một dụng cụ dùng điện mà em biết và chỉ ra các bộ phận dẫn điện và các bộ phận cách điện trên dụng cụ đó.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến