loading
back to top

ĐỀ KIỂM TRA lịch SỬ 11 CƠ BẢN

Chia sẻ: hoaithuongteen | Ngày: 2016-10-13 18:47:24 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề kiểm tra lịch sử lớp 11   

658
Lượt xem
16
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. ĐỀ KIỂM TRA lịch SỬ 11 CƠ BẢN

ĐỀ KIỂM TRA lịch SỬ 11 CƠ BẢN

ĐỀ KIỂM TRA lịch SỬ 11 CƠ BẢN
Tóm tắt nội dung

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II (Năm 2007-2008) MÔN SỬ 11 (Thời gian làm bài 45 phút) (Mã đề S101)I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm). Chọn câu trả lời đúng: (0,25 điểm) 1. châu Á, Đảng Cộng sản nước nào ra đời sớm nhất?a. Inđônêxia b. Trung Quốc c. Ấn Độ d. Việt Nam. 2. Lãnh tụ nào của Ấn Độ được nhân dân tôn sùng như vị thánh?a. Ti-lắc b. Gan-đi c. A-sô-ka d. Cả a, b, c. 3. Nước nào Đông Nam vào đầu thế kỉ XX không bị các nước phương Tây xâm lược?a. Lào b. Campuchia c. Việt Nam d. Xiêm. 4. Người dám mạnh dạn bày tỏ kiến cải cách duy tân bị vua Tự Đức khép tội chết là:a. Nguyễn Lộ Trạch b. Nguyễn Trường Tộ c. Nguyễn Quyền d. Cả a, b, c. 5. Chiến tranh thế giới lần thứ hai chính thức bùng nổ vào:a. 01/9/1938 b. 01/9/1939 c. 01/9/1940 d. 01/9/1945. 6. Trong Chiến tranh thế giới thứ 2, nước Đức đã tấn công không thành công nước:a. Mỹ b. Anh c. Liên Xô d. Cả b, c. 7. Chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc vào thời gian nào?a. 09/5/1945 b. 06/8/1945 c. 09/8/1945 d. 15/8/1945. 8. Liên quân Pháp Tây Ban...

Nội dung tài liệu

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II (Năm 2007-2008) MÔN SỬ 11 (Thời gian làm bài 45 phút) (Mã đề S101)I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm). Chọn câu trả lời đúng: (0,25 điểm) 1. châu Á, Đảng Cộng sản nước nào ra đời sớm nhất?a. Inđônêxia b. Trung Quốc c. Ấn Độ d. Việt Nam. 2. Lãnh tụ nào của Ấn Độ được nhân dân tôn sùng như vị thánh?a. Ti-lắc b. Gan-đi c. A-sô-ka d. Cả a, b, c. 3. Nước nào Đông Nam vào đầu thế kỉ XX không bị các nước phương Tây xâm lược?a. Lào b. Campuchia c. Việt Nam d. Xiêm. 4. Người dám mạnh dạn bày tỏ kiến cải cách duy tân bị vua Tự Đức khép tội chết là:a. Nguyễn Lộ Trạch b. Nguyễn Trường Tộ c. Nguyễn Quyền d. Cả a, b, c. 5. Chiến tranh thế giới lần thứ hai chính thức bùng nổ vào:a. 01/9/1938 b. 01/9/1939 c. 01/9/1940 d. 01/9/1945. 6. Trong Chiến tranh thế giới thứ 2, nước Đức đã tấn công không thành công nước:a. Mỹ b. Anh c. Liên Xô d. Cả b, c. 7. Chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc vào thời gian nào?a. 09/5/1945 b. 06/8/1945 c. 09/8/1945 d. 15/8/1945. 8. Liên quân Pháp Tây Ban Nha tấn công nước ta và chiếm được:a. Đà Nẵng b. Bán đảo Sơn Trà c. Huế d. Cả a, b, c. 9. Người được nhân dân phong Bình Tây đại nguyên soái là:a. Trương Quyền b. Nguyễn Trung Trực c. Trương Định d. Cả a, b, c. 10. Trong phong trào chống Pháp, cuộc khởi nghĩa nào kéo dài nhất?a. Ba Đình b. Bãi Sậy c. Hương Khê d. Yên Thế.11. Người được triều đình Huế cử đánh Pháp ba miền Bắc Trung Nam là:a. Nguyễn Tri Phương b. Phan Thanh Giản c. Hoàng Diệu d. Trương Định.12. Người được xem là đứng đầu phe chủ chiến trong triều đình Huế là:a. Nguyễn Tri Phương b. Nguyễn Văn Tường c. Tôn Thất Thuyết d. Cả a, b, c.13. Lãnh tụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc là:a. Mao Trạch Đông b. Tưởng Giới Thạch c. Tôn Trung Sơn d. Cả a, b, c.14. Trục các nước phát xít gồm:a. Đức Áo Hung b. Đức Italia Nhật c. Đức Áo Pháp d. Cả a, b, c.15. Vị vua nào của triều Nguyễn có tinh thần chống Pháp?a.Hàm Nghi b. Thành Thái c. Duy Tân d. Cả a, b, c.16. Vào thế kỉ XVI-XVII, các giáo sĩ phương Tây vào Việt Nam để:a. Truyền đạo b. Truyền chữ Latinh c. Dò xét tình hình d. Cả a, b, c.17. Pháp chọn Đà Nẵng để tấn công nước ta vì:a. Kế hoạch đánh nhanh b. Dễ uy hiếp kinh đô Huế c. Có cảng nước sâu d. Cả a, b, c.18. Câu nói: “Bao giờ người Tây nhỏ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” của:a. Nguyễn Trung Trực b. Nguyễn Tri Phương c. Trương Định d. Cả a, b, c.19. Trong trận đánh Cầu Giấy lần thứ nhất (1873), ta đã giết tên chỉ huy Pháp nào?a. Gác-ni-ê b. Ri-vi-e c. Đờ Ca-xtơ-ri d. Cả a, b, c.20. Ai là người chủ trương vận động Duy tân (theo cái mới) Trung Kì?a. Phan Thanh Giản b. Phan Châu Trinh c. Phan Bội Châu d. Cả a, b, c.21. Sau cuộc khai thác thuộc địa lần của Pháp, xã hội Việt Nam xuất hiện giai cấp, tầng lớp mới nào?a. Tư sản b. Tiểu tư sản c. Công nhân d. Cả a, b, c.22. Khuynh hướng cứu nước của Phan Bội Châu theo:a. Phong kiến b. Tư sản c. Vô sản d. Cả a, b, c.23. Giai cấp nào câu kết chặt với Pháp, ít có tinh thần chống Pháp.a. Địa chủ phong kiến b. Tiểu tư sản c. Công nhân d. Cả a, b, c.24. Pháp chính thức thành lập Liên bang Đông Dương vào:a. Năm 1884 b. Năm 1887 c. Năm 1897 d. Năm 1899.25. Đông Kinh nghĩa thục do ai sáng lập?a. Lương Văn Can b. Phan Châu Trinh c. Nguyễn Quyền d. Cả a, c.26. Thủ lĩnh của nghĩa quân Yên Thế là:a. Hoàng Hoa Thám b. Phan Châu Trinh c. Phan Bội Châu d. Cả a, b, c.27. Hai câu thơ sau: “Nhất giang lưỡng quốc nan phân thuyết Tứ nguyệt tam vương triệu bất tường” Phản ánh giai đoạn nào của lịch sử nước ta?a. Từ 1882-1883 b. Từ 1883-1884 c. Từ 1884-1885 d. Cả a, b, c.28. Vị vua nào của triều Nguyễn bị nhân dân Huế: “Tiếng đồn……nịnh Tây, nghề này thì lấy ông này tiên sư”a. Hàm Nghi b. Thành Thái c. Duy Tân d. Khải Định.II. TỰ LUẬN: (3 điểm)Dựa vào đâu mà nói con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc là đúng đắn. (3đ)(Chú ý: Thí sinh làm bài trên phiếu trả lời!)ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II (Năm 2007-2008) MÔN SỬ 11 (Thời gian làm bài 45 phút) (Mã đề S102)I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm). Chọn câu trả lời đúng: (0,25 điểm) 1. Người được triều đình Huế cử đánh Pháp ba miền Bắc Trung Nam của:a. Phan Thanh Giản b. Nguyễn Tri Phương c. Hoàng Diệu d. Trương Định. 2. Liên quân Pháp Tây Ban Nha tấn công nước ta và chiếm được:a. Bán đảo Sơn Trà b. Đà Nẵng c. Huế d. Cả a, b, c. 3. Vị vua nào của triều Nguyễn bị nhân dân Huế: “Tiếng đồn……nịnh Tây, nghề này thì lấy ông này tiên sư”a. Hàm Nghi b. Thành Thái c. Duy Tân d. Khải Định. 4. Người dám mạnh dạn bày tỏ kiến cải cách duy tân bị vua Tự Đức khép tội chết là:a. Nguyễn Lộ Trạch b. Nguyễn Trường Tộ c. Nguyễn Quyền d. Cả a, b, c. 5. Chiến tranh thế giới lần thứ hai chính thức bùng nổ vào:a. 01/9/1938 b. 01/9/1939 c. 01/9/1940 d. 01/9/1945. 6. Trong Chiến tranh thế giới thứ 2, nước Đức đã tấn công không thành công nước:a. Mỹ b. Anh c. Liên Xô d. Cả b, c. 7. Chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc vào thời gian nào?a. 09/5/1945 b. 06/8/1945 c. 09/8/1945 d. 15/8/1945. 8. Lãnh tụ nào của Ấn Độ được nhân dân tôn sùng như vị thánh?a. Ti-lắc b. Gan-đi c. A-sô-ka d. Cả a, b, c. 9. Người được nhân dân phong Bình Tây đại nguyên soái là:a. Trương Quyền b. Nguyễn Trung Trực c. Trương Định d. Cả a, b, c. 10. Trong phong trào chống Pháp, cuộc khởi nghĩa nào kéo dài nhất?a. Ba Đình b. Bãi Sậy c. Hương Khê d. Yên Thế.11. châu Á, Đảng Cộng sản nước nào ra đời sớm nhất?a. Inđônêxia b. Trung Quốc c. Ấn Độ d. Việt Nam.12. Người được xem là đứng đầu phe chủ chiến trong triều đình Huế là:a. Nguyễn Tri Phương b. Nguyễn Văn Tường c. Tôn Thất Thuyết d. Cả a, b, c.13. Lãnh tụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc là:a. Mao Trạch Đông b. Tưởng Giới Thạch c. Tôn Trung Sơn d. Cả a, b, c.14. Hai câu thơ sau: “Nhất giang lưỡng quốc nan phân thuyết Tứ nguyệt tam vương triệu bất tường” Phản ánh giai đoạn nào của lịch sử nước ta? a. Từ 1881-1882 b. Từ 1882-1884 c. Từ 1883-1884 d. Cả a, b, c.15. Vị vua nào của triều Nguyễn không có tinh thần chống Pháp?a. Hàm Nghi b. Đồng Khánh c. Duy Tân d. Cả a, b, c.16. Vào thế kỉ XVI-XVII, các giáo sĩ phương Tây vào Việt Nam để:a. Truyền đạo b. Truyền chữ Latinh c. Dò xét tình hình d. Cả a, b, c.17. Pháp chọn Đà Nẵng để tấn công nước ta vì:a. Kế hoạch đánh nhanh b. Dễ uy hiếp kinh đô Huế c. Có cảng nước sâu d. Cả a, b, c.18. Câu nói: “Bao giờ người Tây nhỏ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” của:a. Nguyễn Trung Trực b. Nguyễn Tri Phương c. Trương Định d. Cả a, b, c.19. Trong trận đánh Cầu Giấy lần thứ nhất (1873), ta đã giết tên chỉ huy Pháp nào?a. Gác-ni-ê b. Ri-vi-e c. Đờ Ca-xtơ-ri d. Cả a, b, c.20. Pháp chính thức thành lập Liên bang Đông Dương vào:a. Năm 1884 b. Năm 1887 c. Năm 1897 d. Năm 1899.21. Đông Kinh nghĩa thục do ai sáng lập?a. Lương Văn Can b. Phan Châu Trinh c. Nguyễn Quyền d. Cả a, c.22. Khuynh hướng cứu nước của Phan Bội Châu theo:a. Phong kiến b. Tư sản c. Vô sản d. Cả a, b, c.23. Giai cấp nào câu kết chặt với Pháp, ít có tinh thần chống Pháp.a. Địa chủ phong kiến b. Tư sản mại bản c. Cả a, d. Công nhân.24. Ai là người chủ trương vận động Duy tân (theo cái mới) Trung Kì?a. Phan Châu Trinh b. Phan Thanh Giản c. Phan Bội Châu d. Cả a, b, c.25. Sau cuộc khai thác thuộc địa lần của Pháp, xã hội Việt Nam xuất hiện giai cấp, tầng lớp mới nào?a. Tư sản b. Tiểu tư sản c. Công nhân d. Cả a, b, c.26. Thủ lĩnh của nghĩa quân Yên Thế là:a. Hoàng Hoa Thám b. Phan Châu Trinh c. Phan Bội Châu d. Cả a, b, c.27. Trục các nước phát xít gồm:a. Đức Áo Hung b. Đức Italia Nhật c. Đức Áo Pháp d. Cả a, b, c.28. Nước nào Đông Nam vào đầu thế kỉ XX không bị các nước phương Tây xâm lược?a. Lào b. Campuchia c. Xiêm d. Việt Nam .II. TỰ LUẬN: (3 điểm)Dựa vào đâu mà nói con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc là đúng đắn. (3đ)(Chú ý: Thí sinh làm bài trên phiếu trả lời!)ĐÁP ÁN THI HKII MÔN SỬ 11(Mã đề S101)I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)1a 2b 3d 4b 5b 6d 7d 8b 9c 10d 11a 12c 13a 14b15d 16d 17d 18a 19a 20b 21d 22b 23a 24b 25d 26a 27b 28dII. TỰ LUẬN: (3 điểm) Nêu được các ý: Nguyễn Ái Quốc không tán thành con đường các bậc tiền bối (phân tích thêm con đường cứu nước của Phan Bội Châu, Phân Châu Trinh…) (1,25đ)- Người rời cảng Nhà Rồng (5/6/1911) sang Pháp (nói rõ lí do vì sao Người sang Pháp) rồi sang nhiều nước đến năm 1917, trở lại Pháp sau đó Người tìm được con đường cứu nước cho dân tộc. (1,5đ)- Trình bày bố cục chặt chẽ (0,25đ)ĐÁP ÁN THI HKII MÔN SỬ 11(Mã đề S102)I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)1b 2a 3d 4b 5b 6d 7d 8b 9c 10d 11a 12c 13a 14c15b 16d 17d 18a 19a 20b 21d 22b 23c 24a 25d 26a 27b 28cII. TỰ LUẬN: (3 điểm) Nêu được các ý: Nguyễn Ái Quốc không tán thành con đường các bậc tiền bối (phân tích thêm con đường cứu nước của Phan Bội Châu, Phân Châu Trinh…) (1,25đ)- Người rời cảng Nhà Rồng (5/6/1911) sang Pháp (nói rõ lí do vì sao Người sang Pháp) rồi sang nhiều nước đến năm 1917, trở lại Pháp sau đó Người tìm được con đường cứu nước cho dân tộc. (1,5đ)- Trình bày bố cục chặt chẽ (0,25đ)Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến