loading
back to top

Đề kiểm tra khảo sát lớp 6 môn tiếng anh

Chia sẻ: vonguyengiakhanh | Ngày: 2016-11-21 20:48:10 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề kiểm tra khảo sát lớp 6 môn tiếng anh    đề thi môn tiếng anh lớp 6   

124
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra khảo sát lớp 6 môn tiếng anh

Đề kiểm tra khảo sát lớp 6 môn tiếng anh

Đề kiểm tra khảo sát lớp 6 môn tiếng anh
Tóm tắt nội dung

...

Nội dung tài liệu

PHÒNGGIÁODỤCVÀĐÀOTẠOĐỀKIỂMTRACHẤTLƯỢNGLỚP6QUẬNBAĐÌNHNămhọc2011-2012.Môn:TiếngAnhTRƯỜNGTHCSGIẢNGVÕThờigianlàmbài:45phút(Thísinhlàmbàivàođềthinày.)Họvàtên:……………………………………….Ngày,tháng,nămsinh:………………………...Sốbáodanh:……………………………………__________________________________________________________________________________ĐiểmChữkýgiámkhảoSốpháchSố:Chữ:I.Gạchchâncâutrảlờiđúng(A,B,ChoặcD)vàviếtcâutrảlờiđãchọnvàochỗtrốngđểhoànthànhnhữngcâusau.(2.5điểm)1.Whatdoyoudowhen_________________warm?A.there’sB.thereC.itsD.it’s2.Thereis_______________ink-potonthedesk.A.theB.aC.anD.3.Look___________thatman.Heislooking____________JanebutJaneisn’there.A.for-atB.at-forC.at-upD.for-up4.Thissignsays“Stop”.You_______________gostraightahead.A.mustn’tB.mustC.canD.cannot5.TomandTimare_____________goodfriends.____________areverykindtous.A.ours-TheyB.our-TheyC.our-TheirsD.ours–ThemII.Đặtcâuhỏichophầnđượcgạchchântrongcáccâusau.(2.5điểm)1.Mr.Haitravelstoworkbycareverymorning.………………………………………………………………………………………………………….2.Theyoftengoswimminginthesummer.…………………………………………………………………………………………………………..3.Mymotherneedsanapple...................................................................................................................................................................4.Jane’ssisterworksinahospital.…………………………………………………………………………………………………………..5.ThesestudentshaveEnglishonTuesdayandFriday.………………………………………………………………………………………………………….III.Chọntừthíchhợpđiềnvàocâu.(2.5điểm)work,noteat,speak,sing,watch1.Listen!Thelittlegirl__________________________inthenextroom.2.Erikausually________________________________televisionbeforegoingtobed.3.____________thePikes_______________________inthegardennow?4.Mygrandmother_____________________________meatatall.5._____________you__________________________anyotherlanguagesapartfromEnglish?SốpháchThísinhkhôngviếtvàophầngạchchéonày.IV.Mỗicâusaucómộtlỗisai.Gạchchândướicáclỗisaivàchữachúng.(2.5điểm)Phầnchữa1.Whatwouldyoulikebuyingattheschoolcanteen?2.Shegoesshoppingalwaysintheafternoon.3.Theyhaverice,meatandvegetablesinlunch.4.Iwantsomebreadsandabottleofmilk.5.Thetoy-storeistotheleftthebakery.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………V.Điềnvàomỗichỗtrốngmộttừthíchhợpđểhoànthànhđoạnvănsau.Chữcáiđầutiêncủatừđượcchosẵn.(5điểm)Herrylikesfishing.Hefishesinthe(1)r____________nearourhouse.OnSunday(2)a__________________,whenhehasno(3)w______________,hegoesdowntotheriverwithalittlewaterandsomesandwichesand(4)f_______________untilitisquitedark.(5)T____________arealwaysafewother(6)p_______________there.Theylovefishing,(7)t_____________,andtheyallsittherequietlyfor(8)h______________.Sometimestheycatchsomefish,(9)s_______________theydonot.Idonotlikethatkindofsport(10)b_________________Iamnotverypatient.VI.Viếtlạinhữngcâusausaochonghĩakhôngthayđổisovớicâuchotrước,bắtđầubằngnhữngtừgợiý.(5điểm)1.Mysisteroftenwalkstothesupermarket.=>Mysisteroftengoes………………………………………………………………………………2.Doesyourclasshavefiftystudents?=>Are………………………………………………………………………………………………?3.Mrs.Hoagoestoworkatsixforty-five.=>Mrs.Hoagoestoworkata…………………………………………………………………………4.Heisinthebathatthemoment.=>Heis…………………………a……………………………………………………………………5.Whatisthepriceofthetickets?=>Howmuch…………………………………………………………………………………………?THEEND.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến