loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Đề kiểm tra khảo sát lớp 6 môn tiếng anh

Chia sẻ: vonguyengiakhanh | Ngày: 2016-11-21 20:48:10 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề kiểm tra khảo sát lớp 6 môn tiếng anh    đề thi môn tiếng anh lớp 6   

77
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra khảo sát lớp 6 môn tiếng anh

Đề kiểm tra khảo sát lớp 6 môn tiếng anh

Đề kiểm tra khảo sát lớp 6 môn tiếng anhLoading...

Tóm tắt nội dung

...

Nội dung tài liệu

PHÒNGGIÁODỤCVÀĐÀOTẠOĐỀKIỂMTRACHẤTLƯỢNGLỚP6QUẬNBAĐÌNHNămhọc2011-2012.Môn:TiếngAnhTRƯỜNGTHCSGIẢNGVÕThờigianlàmbài:45phút(Thísinhlàmbàivàođềthinày.)Họvàtên:……………………………………….Ngày,tháng,nămsinh:………………………...Sốbáodanh:……………………………………__________________________________________________________________________________ĐiểmChữkýgiámkhảoSốpháchSố:Chữ:I.Gạchchâncâutrảlờiđúng(A,B,ChoặcD)vàviếtcâutrảlờiđãchọnvàochỗtrốngđểhoànthànhnhữngcâusau.(2.5điểm)1.Whatdoyoudowhen_________________warm?A.there’sB.thereC.itsD.it’s2.Thereis_______________ink-potonthedesk.A.theB.aC.anD.3.Look___________thatman.Heislooking____________JanebutJaneisn’there.A.for-atB.at-forC.at-upD.for-up4.Thissignsays“Stop”.You_______________gostraightahead.A.mustn’tB.mustC.canD.cannot5.TomandTimare_____________goodfriends.____________areverykindtous.A.ours-TheyB.our-TheyC.our-TheirsD.ours–ThemII.Đặtcâuhỏichophầnđượcgạchchântrongcáccâusau.(2.5điểm)1.Mr.Haitravelstoworkbycareverymorning.………………………………………………………………………………………………………….2.Theyoftengoswimminginthesummer.…………………………………………………………………………………………………………..3.Mymotherneedsanapple...................................................................................................................................................................4.Jane’ssisterworksinahospital.…………………………………………………………………………………………………………..5.ThesestudentshaveEnglishonTuesdayandFriday.………………………………………………………………………………………………………….III.Chọntừthíchhợpđiềnvàocâu.(2.5điểm)work,noteat,speak,sing,watch1.Listen!Thelittlegirl__________________________inthenextroom.2.Erikausually________________________________televisionbeforegoingtobed.3.____________thePikes_______________________inthegardennow?4.Mygrandmother_____________________________meatatall.5._____________you__________________________anyotherlanguagesapartfromEnglish?SốpháchThísinhkhôngviếtvàophầngạchchéonày.IV.Mỗicâusaucómộtlỗisai.Gạchchândướicáclỗisaivàchữachúng.(2.5điểm)Phầnchữa1.Whatwouldyoulikebuyingattheschoolcanteen?2.Shegoesshoppingalwaysintheafternoon.3.Theyhaverice,meatandvegetablesinlunch.4.Iwantsomebreadsandabottleofmilk.5.Thetoy-storeistotheleftthebakery.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………V.Điềnvàomỗichỗtrốngmộttừthíchhợpđểhoànthànhđoạnvănsau.Chữcáiđầutiêncủatừđượcchosẵn.(5điểm)Herrylikesfishing.Hefishesinthe(1)r____________nearourhouse.OnSunday(2)a__________________,whenhehasno(3)w______________,hegoesdowntotheriverwithalittlewaterandsomesandwichesand(4)f_______________untilitisquitedark.(5)T____________arealwaysafewother(6)p_______________there.Theylovefishing,(7)t_____________,andtheyallsittherequietlyfor(8)h______________.Sometimestheycatchsomefish,(9)s_______________theydonot.Idonotlikethatkindofsport(10)b_________________Iamnotverypatient.VI.Viếtlạinhữngcâusausaochonghĩakhôngthayđổisovớicâuchotrước,bắtđầubằngnhữngtừgợiý.(5điểm)1.Mysisteroftenwalkstothesupermarket.=>Mysisteroftengoes………………………………………………………………………………2.Doesyourclasshavefiftystudents?=>Are………………………………………………………………………………………………?3.Mrs.Hoagoestoworkatsixforty-five.=>Mrs.Hoagoestoworkata…………………………………………………………………………4.Heisinthebathatthemoment.=>Heis…………………………a……………………………………………………………………5.Whatisthepriceofthetickets?=>Howmuch…………………………………………………………………………………………?THEEND.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến