loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn tiếng Anh - Đề số 2

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2016-11-04 10:54:20 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 7   

111
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn tiếng Anh - Đề số 2

Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn tiếng Anh - Đề số 2

Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn tiếng Anh - Đề số 2Loading...

Tóm tắt nội dung
1ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ I, LỚP Đề số (Thời gian làm bài: 45 phút) A. MA TRẬN (BẢNG CHIỀU) NhËn biÕt Th«ng hiÓu VËn dông Néi dung KQ TL KQ TL KQ TL Tæng sè: I. Listening 0,5 2,5 II. Reading 0,5 2,5 III. Language focus 10 0,25 10 2,5 IV. Writing 0,5 2,5 Tæng sè: 10 2,5 10 2,5 25 10 B. NỘI DUNG ĐỀ I. LISTENING Listen to the passage and complete the table. (2.5 pts) Members of Ba’s family Job Working hours per week Amount of time for vacation Father (1) ……. ….. (2) …… 12 days Mother (3) ……. 18 (4) ….. Ba Student (5) …… weeks II. READING Read the passage and fill in Liz’s diary. (2.5 pts) Liz always gets up very early at five o’clock in the morning. She has breakfast and then goes to work by bus at five thirty. She works from six o’clock in the morning until two o’clock in the afternoon. She usually eats lunch after work. In the afternoon, Liz visits her family, goes shopping or plays badminton with friends. She eats dinner at six and then watches the seven o’clock news...
Nội dung tài liệu
1ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ I, LỚP Đề số (Thời gian làm bài: 45 phút) A. MA TRẬN (BẢNG CHIỀU) NhËn biÕt Th«ng hiÓu VËn dông Néi dung KQ TL KQ TL KQ TL Tæng sè: I. Listening 0,5 2,5 II. Reading 0,5 2,5 III. Language focus 10 0,25 10 2,5 IV. Writing 0,5 2,5 Tæng sè: 10 2,5 10 2,5 25 10 B. NỘI DUNG ĐỀ I. LISTENING Listen to the passage and complete the table. (2.5 pts) Members of Ba’s family Job Working hours per week Amount of time for vacation Father (1) ……. ….. (2) …… 12 days Mother (3) ……. 18 (4) ….. Ba Student (5) …… weeks II. READING Read the passage and fill in Liz’s diary. (2.5 pts) Liz always gets up very early at five o’clock in the morning. She has breakfast and then goes to work by bus at five thirty. She works from six o’clock in the morning until two o’clock in the afternoon. She usually eats lunch after work. In the afternoon, Liz visits her family, goes shopping or plays badminton with friends. She eats dinner at six and then watches the seven o’clock news program. She goes to bed between ten and ten thirty.2That is the end of busy day in the life of Liz. Activities Time 1. getting up o’clock 2. going to work …………………………………. 3. starting and finishing work …………………………………. 4. eating dinner …………………………………. 5. watching the news …………………………………. 6. going to bed …………………………………. III. LANGUAGE FOCUS Each of the following sentences has underlined parts (A, B, and D). One of these parts contains an error. For each sentence, choose the part that contains the error. (2.5 pts.) 1. Mrs. Mai bought the material and makes the dress for her daughter yesterday. 2. Lizs’ aunt lived in small town in the USA. 3. Go straight ahead. Take the first street in the right. 4. hope you came and join the fun. 5. How far is it from Ha Noi in Ho Chi Minh City? 6. Hoa is worried because she does not have any friend. 7. On recess the school yard is very crowded and noisy. 8. usually do my homework to Nam after school. 9. She is going tidying the classroom for me this afternoon. 10. Would you like to come to the cafeteria, Nga’s? IV. WRITING Look at Nam’s diary and write sentences using past, present or future simple tenses of the verbs in the table. (2.5 pts) Yesterday Today Tomorrow go to school clean the room stay at home play soccer visit his aunt write letter3· study English watch TV work on farm visit grandparents stay at Hoa’s house play badminton Example: 1. Yesterday Nam went to school. He stays at home today. Tomorrow he is going to visit his aunt. 2. ................................................................................................... ………………………………………………………………… 3. .................................................................................................. ………………………………………………………………. 4. ................................................................................................... ……………………………………………………………….. 5. ................................................................................................... ………………………………………………………………….Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến