loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 8 - THCS Đồng Nai

Chia sẻ: nhanthuat | Ngày: 2016-10-27 12:58:57 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi hóa học lớp 8   

161
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 8 - THCS Đồng Nai

Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 8 - THCS Đồng Nai

Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 8 - THCS Đồng NaiLoading...

Tóm tắt nội dung

TRƯỜNG THCS ĐỒNG NAICÁT TIÊN LÂM ĐỒNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ IMÔN HOÁ HỌC LỚP 8I. Trắc nghiệm khách quan (5 điểm)Khoanh tròn vào chữ hoặc B, C, trước phương án chọn đúng để trả lời từ câu đến câu 4.Câu Có các chất được biểu diễn bằng các công thức hoá học sau O2 Zn, CO2 CaCO3 Br2 H2 ,CuO, Cl2 Số các đơn chất và hợp chất trong các chất trên làA. hợp chất và đơn chất. C. hợp chất và đơn chất.B. hợp chất và đơn chất. D. hợp chất và đơn chất.Câu 2. Công thức hoá học của hợp chất gồm nguyên tố có hoá trị III và nhóm OH có hoá trị làA. X(OH)3 B. XOH. C. X3 (OH). D. X3 (OH)2 .Câu Cho phương trình hoá học sau: ?Al 6HCl ?AlCl3 ?H2Hệ số thích hợp đặt vào dấu chấm hỏi trong phương trình hoá học trên lần lượt làA. 2, 2, 2. B. 2, 2, 3. C. 3, 3, 2. D. 2, 6, 3Câu Cho khối lượng mol nguyên tử của magie là 24 g. Vậy 12 Mg có số mol làA. 0,5 mol. B. mol. C. 1,5 mol. D. mol.Câu Hãy chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau đây: Trong phảnứng hoá học tổng .............. của các...

Nội dung tài liệu

TRƯỜNG THCS ĐỒNG NAICÁT TIÊN LÂM ĐỒNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ IMÔN HOÁ HỌC LỚP 8I. Trắc nghiệm khách quan (5 điểm)Khoanh tròn vào chữ hoặc B, C, trước phương án chọn đúng để trả lời từ câu đến câu 4.Câu Có các chất được biểu diễn bằng các công thức hoá học sau O2 Zn, CO2 CaCO3 Br2 H2 ,CuO, Cl2 Số các đơn chất và hợp chất trong các chất trên làA. hợp chất và đơn chất. C. hợp chất và đơn chất.B. hợp chất và đơn chất. D. hợp chất và đơn chất.Câu 2. Công thức hoá học của hợp chất gồm nguyên tố có hoá trị III và nhóm OH có hoá trị làA. X(OH)3 B. XOH. C. X3 (OH). D. X3 (OH)2 .Câu Cho phương trình hoá học sau: ?Al 6HCl ?AlCl3 ?H2Hệ số thích hợp đặt vào dấu chấm hỏi trong phương trình hoá học trên lần lượt làA. 2, 2, 2. B. 2, 2, 3. C. 3, 3, 2. D. 2, 6, 3Câu Cho khối lượng mol nguyên tử của magie là 24 g. Vậy 12 Mg có số mol làA. 0,5 mol. B. mol. C. 1,5 mol. D. mol.Câu Hãy chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau đây: Trong phảnứng hoá học tổng .............. của các chất ............... bằng tổng .......... các chất ............... phảnứng.Câu Hãy điền chữ (Đ) vào câu đúng và chữ (S) vào câu sai trong các câu sau đây:1 � Nguyên tố oxi nhẹ hơn nguyên tố hiđro.2 � Thức ăn bị ôi thiu là hiện tượng vật lí3 � Hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác là hiện tượng vật lí.4 � Khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử.Câu Tìm công thức hoá học đúng cột ghép với cột sao cho hợp lí.Cột Cột B1.Cu(II)với O2.Al(III)với O3.C(IV)với O4. Na(I) với a) Al2 O3b) Cu2 O2c) CO2d) Al3 O2e) CuOg) Na2 O1……; ………; 3………;4………….II. Tự luận (5 điểm)Câu (1điểm) Hoàn thành các phương trình hoá học sau :a) O2 P2 O5b) CuCl2 NaOH NaCl Cu(OH)2Câu (2 điểm) Viết công thức tính số mol chất và công thức tính thể tích chất khí (đktc), (ghichú rõ kí hiệu và đơn vị).Câu 10 (2 điểm) Tính thành phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất Al2 O3 .(Biết Al 27, 16).GIỚI THIỆUTRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINHDIÊN KHÁNH KHÁNH HOÀ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ IMÔN HOÁ HỌC LỚP 8I Trắc nghiệm khách quan (5 điểm)Khoanh tròn vào chữ hoặc B, C, trước phương án chọn đúng để trả lời từ câu đến câu 9.Câu Trong những hiện tượng sau, đâu là hiện tượng hoá học?a) Về mùa hè thức ăn dễ bị ôi thiu.b) Các quả bóng bay lên trời rồi nổ tung.c) Nhiệt độ trái đất nóng lên làm tan băng vùng cực trái đất.d) Cháy rừng gây nhiễm rất lớn cho môi trường.A. a, b. B. b, d. C. b, c. D. a, d.Câu 2. Cho sơ đồ phản ứng sau: Fe(OH)y H2 SO4 Fex (SO4 )y H2 OHãy chọn cặp nghiệm x, sao cho phù hợp ?A. B. C. D. 4Câu Giải thích về định luật bảo toàn khối lượng có phát biểu sau:Trong phản ứng hoá học chỉ diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử (I) nên tổng khốilượng các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng (II).A. đúng, II saiB. sai, II đúngC. và II đúng, giải thích cho IID. và II đúng, không giải thích cho IICâu Trong 4,4 CO2 có số mol làA. 0,4 mol. B. 0,3 mol. C. 0,2 mol. D. 0,1 mol.Câu 0,2 mol CO2 (đktc) có thể tích làA. 1,12 lít. B. 2,24 lít. C. 4,48 lít. D. 3,36 lít.Câu 6. Cho tỉ khối của khí với khí là 2,125 và tỉ khối của khí đối với khí oxi là 0,5. Khốilượng mol của khí làA. 43 g. B. 34 g. C. 17 D. g.Câu (Biết 32 16). Số mol của khí sunfurơ (SO2 có trong 6,4g làA. 0,1 mol. B. 0,2 mol. C. 0,3 mol. D. 0,4 mol.Câu Có một hỗn hợp gồm: 48 khí Oxi (O2 và 22 khí cacbon đioxit (CO2 ). (Biết 16, =12). Thể tích hỗn hợp khí trên đktc làA. 22,4 lít. B. 33,6 lít. C. 11,2 lít. D. 44,8 lít.Câu Oxit của kim loại có công thức là A2 O3 Công thức muối sunfat của làA. ASO4 B. A3 (SO4 )2 C. A2 (SO4 )3 D. A2 SO4 .Câu 10 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: Chất được chia làm loại lớn là ....(1)....... và ......(2)...... Đơn chất được tạo nên từ một.......(3)....... còn ...(4)...... được tạo nên từ hai nguyên tố hoá học trở lên.- Khí hiđro (H2 ), sắt (Fe), khí nitơ (N2 là .....(5).....- Muối ăn (NaCl), nước (H2 O), axit sunfuric (H2 SO4 là :......(6).............II. Tự luận (5điểm)Câu 11. (1 điểm) Khối lượng mol là gì Thể tích mol chất khí là gì Mỗi trường hợp cho một vídụ ?Câu 12. (2 điểm) Phải lấy bao nhiêu gam kim loại sắt để có số nguyên tử nhiều gấp đôisố nguyên tử có trong gam lưu huỳnh?Câu 13. (2 điểm) Cho 11,2 gam kim loại sắt tác dụng hết với axit clohiđric (HCl) tạo thành 25,4gam sắt(II) clorua (FeCl2 và 0,4 gam khí hiđro.a) Lập phương trình hoá học.b) Tính khối lượng axit clohiđric cần dùng?(Biết Fe 56, 32, Cl 35,5, 1).ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA HỌC, HỌC KỲ I, LỚP 8Đề số (Thời gian làm bài: 45 phút)I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)Hãy khoanh tròn một trong các chữ A, B, C, trước phương án chọn đúng.Câu 1. Hãy chọn câu phát biểu đúng .A. Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ gồm proton mang điện tích dương và các electron mangđiện tích âm.B. Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điệntích dương và vỏ nguyên tử tạo bởi các electron mang điện tích âm.C. Hạt nhân nguyên tử gồm các hạt proton, notron, electron.D. Trong mỗi nguyên tử số proton bằng số electron cộng với số notron.Câu Cho các chất có công thức hóa học như sau:1. O2 5. SO22. O3 6. N23. CO2 7. H2 O4. Fe2 O3Nhóm chỉ gồm các hợp chất là:A. B. 5C. D. 7Câu Một bình chứa hỗn hợp khí gồm 1,12 lit khí oxi và 2,24 lít khí cacbonđioxit đktc. Tổngsố mol các khí trong hỗn hợp khí là:A. 0,25 B. 0,5 C. 0,15 D. 0,20Câu Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố với nhóm SO4 có hóa trị II là X2 (SO4 )3 Côngthức hóa học hợp chất của nguyên tố với hiđro là H3 Y.Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố và nguyên tố là:A XY2 B. XY3 C. XY D. X2 Y3Câu Đốt cháy hoàn toàn 12,8g đồng (Cu) trong bình chứa oxi (O2 thu được 16 gam đồng (II)oxit (CuO). Khối lượng oxi đã tham gia phản ứng làA. 6,40 gam B. 4,80 gam.C. 3,20 gam D. 1,67 gam.(cho Cu 64 16).Câu Khối lượng của 0,5mol Mg và 0,3mol CO2 tương ứng làA. 10 gam Mg; 12 gam CO2B. 13 gam Mg; 15 gam CO2C. 12 gam Mg; 13,2 gam CO2D. 14 gam Mg; 14,5 gam CO2(cho Mg 24 16 12).Câu Hãy điền các hệ số vào trước công thức hóa học của các chất thích hợp để được cácphương trình hóa học đúng.1. ..... Al .......H2 SO4 Al2 (SO4 )3 ..... H22. ..... ....... O2 ..... P2 O5Câu Thể tích của hỗn hợp khí gồm 0,5 mol CO2 và 0,2 mol O2 điều kiện tiêu chuẩn làA. 11, lit B. 22,4 lit C. 4,48 lit D. 15,68 litII. Tự luận (6 điểm)Câu (1.5 điểm)1. Tính khối lượng của một hỗn hợp khí đktc gồm 2,24 lit SO2 và 3,36 lit O22. Tính thể tích đktc của một hỗn hợp khí gồm 4,4 gam CO2 và 3,2 gam O23. Tính số mol chứa trong 3.10 23 phân tử nước.Câu 10 (4,5 điểm)Phản ứng hóa học xảy ra khi cồn cháy đèn cồn trong phòng thí nghiệm) là: Rượu etylic(C2 H5 OH) oxi Cacbonnic (CO2 Nước1. Hãy lập phương trình hóa học của phản ứng.2. Cho biết tỷ lệ số phân tử của các chất trong phản ứng hóa học.3. Tính tỷ lệ về khối lượng giữa các chất trong phản ứng hóa học.4. Tính thể tích khí oxi cần thiết để đốt cháy hết 4,6 gam rượu etylic và thể tích khí cacbonic tạothành điều kiện tiêu chuẩn.(Cho biết: 32 12 16 1)ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA HỌC, HỌC KỲ I, LỚP 8Đề số (Thời gian làm bài: 45 phút)I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)Câu Có những từ và cụm từ: đơn chất, hạt nhân, electron, nơtron, proton, vật thể, nguyên tốhoá học, phân tử, nguyên tử. Hãy chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trongnhững câu sau:1. Những hạt vô cùng nhỏ, trung hoà về điện, cấu tạo nên các chất được gọilà ...............................................2. Nguyên tử gồm có ....................... mang điện tích dương và vỏ tạo bởinhững ................................. mang điện tích âm.3. Hạt nhân nguyên tử được tạo bởi ......................... và ............................ Trong mỗi nguyên tử,số .............................. bằng số ..............................4. Những .............................. chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp.Hãy khoanh tròn một trong các chữ A, B, C, trước phương án chọn đúng.Câu Cho các kí hiệu và công thức hoá học: Cl, H, O, C, CO2 Cl2 ,H2 O2 Dãy gồm các đơn chất là:A. Cl, H, O, C.B. C, Cl2 H2 O2 .C. CO2 ,Cl2 H2 O2 .D. CO2 ,Cl, H, O2 .Câu 0,5 mol phân tử của hợp chất có chứa mol nguyên tử Na 0,5 mol nguyên tử và 2mol nguyên tử O. Công thức hoá học của hợp chất làA. NaSO2 B. Na2 SO3 C. Na2 SO4 D. Na2 S3 O4Câu Một kim loại tạo muối sunfat M2(SO4)3. Muối nitrat của kim loại là A. M(NO3 )3 B. M2 (NO3 )3 C. MNO3 D. M2 NO3Câu Phương trình hoá học nào sau đây đúng?A. HCl Al AlCl3 H2B. HCl Al AlCl3 H2C. HCl Al AlCl3 H2D. HCl Al AlCl3 H2Câu Có phương trình hóa học sau: Mg (r) O2 (k) MgO (r). Phương trình hóa học trêncho biết:A. gam magie phản ứng hoàn toàn với gam khí oxi tạo ra gam magie oxit.B. 24 gam magie phản ứng hoàn toàn với 32 gam khí oxi tạo ra 40 gam magie oxit.C. 24 gam magie phản ứng hoàn toàn với 32 gam khí oxi tạo ra 80 gam magie oxit.D. 48 gam magie phản ứng hoàn toàn với 32 gam khí oxi tạo ra 80 gam magie oxit.(Mg 24, O= 16)II. Tự luận (6 điểm)Câu (1 điểm): Lập công thức hoá học của hợp chất gồm hai nguyên tố:a) Nhôm (Al) và oxi (O)b) Kẽm (Zn) và clo (Cl)Biết: Nhôm có hoá trị III; kẽm và oxi đều có hoá trị II; clo có hoá trị I.Câu (2 điểm)1. Mol là gì ?2. Khối lượng mol là gì ?3. Thể tích mol của chất khí là gì Một mol chất khí điều kiện tiêu chuẩn có thể tíchlà baonhiêu lít?Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến