loading
back to top

Đề kiểm tra giữa học kì I môn Vật lý lớp 6

Chia sẻ: nhanthuat | Ngày: 2016-10-26 11:35:36 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi vật lý lớp 6   

800
Lượt xem
35
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra giữa học kì I môn Vật lý lớp 6

Đề kiểm tra giữa học kì I môn Vật lý lớp 6

Đề kiểm tra giữa học kì I môn Vật lý lớp 6
Tóm tắt nội dung

ĐỀ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ IMÔN: VẬT LÝ LỚP 6Thời gian: 45 Phút. Câu 1. Khi đo nhiều lần một đại lượng trong điều kiện không đổi mà thu dược nhiều giá trị khác nhau thì giá trị nào dưới đây được lấy làm kết quả của phép đo? A. Giá trị lặp lại nhiều lần nhất. C. Giá trị trung bình của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. B. Giá trị lần đo cuối cùng. D. Giá trị trung bình của tất cả các giá trị đo được. Câu 2. Kết quả đo độ dài của chiếc bút chì trên hình là: A. 7,5 cm B. 7,7 cm C. cm D. 8,0 cm Câu Để đo chiều dài cuốn SGK Vật lí 6, nên chọn thước nào trong các thước sau? A. Thước 25cm có ĐCNN tới mm C. Thước 20cm có ĐCNN tới mm B. Thước 15cm có ĐCNN tới mm D. Thước 25cm có ĐCNN tới cm 2Câu Người ta dùng một bình chia độ ghi tới cm3 chứa 55 cm3 nước để đo thể tích của một hòn đá. Khi thả hòn đá vào bình, mực nước trong bình dâng lên tới vạch 100cm 3. Thểtích hòn đá là bao nhiêu? A. 55cm3 B. 100cm3 C. 45cm3 D. 155cm3Câu 5. Lực có thể gây ra những tác dụng nào dưới đây? A. Chỉ có thể...

Nội dung tài liệu

ĐỀ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ IMÔN: VẬT LÝ LỚP 6Thời gian: 45 Phút. Câu 1. Khi đo nhiều lần một đại lượng trong điều kiện không đổi mà thu dược nhiều giá trị khác nhau thì giá trị nào dưới đây được lấy làm kết quả của phép đo? A. Giá trị lặp lại nhiều lần nhất. C. Giá trị trung bình của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. B. Giá trị lần đo cuối cùng. D. Giá trị trung bình của tất cả các giá trị đo được. Câu 2. Kết quả đo độ dài của chiếc bút chì trên hình là: A. 7,5 cm B. 7,7 cm C. cm D. 8,0 cm Câu Để đo chiều dài cuốn SGK Vật lí 6, nên chọn thước nào trong các thước sau? A. Thước 25cm có ĐCNN tới mm C. Thước 20cm có ĐCNN tới mm B. Thước 15cm có ĐCNN tới mm D. Thước 25cm có ĐCNN tới cm 2Câu Người ta dùng một bình chia độ ghi tới cm3 chứa 55 cm3 nước để đo thể tích của một hòn đá. Khi thả hòn đá vào bình, mực nước trong bình dâng lên tới vạch 100cm 3. Thểtích hòn đá là bao nhiêu? A. 55cm3 B. 100cm3 C. 45cm3 D. 155cm3Câu 5. Lực có thể gây ra những tác dụng nào dưới đây? A. Chỉ có thể làm cho vật đang đứng yên phải chuyển động. B. Chỉ có thể làm cho vật đang chuyển động phải dừng lại. C. Chỉ có thể làm cho vật biến dạng. D. Có thể gây ra tất cả các tác dụng nêu trên. Câu 6. Lực nào sau đây là lực đàn hồi A. Lực nam châm hút đinh sắt. B. Lực dây cung tác dụng vào mũi tên làm mũi tên bắn đi.C. Lực hút của Trái Đất. D. Lực gió thổi vào buồm làm thuyền chạy. Câu Lực nào sau đây không phải là trọng lực? A. Lực làm cho nước mưa rơi xuống. B. Lực tác dụng lên một vật nặng treo vào lò xo làm cho lò xo dãn ra. C. Lực tác dụng vào viên phấn khi viên phấn được buông ra khỏi tay cầm. D. Lực nam châm tác dụng vào hòn bi sắt. Câu Đơn vị của lực là gì?A. Kilôgam (kg) B. Niutơn trên mét khối (N/m3) C. Niutơn (N) D. Kilôgam trên mét khối (kg/m3) Câu 9. Hai lực cân bằng có đặc điểm nào dưới đây? A. Cùng phương, cùng chiều, mạnh như nhau B. Cùng phương, cùng chiều, mạnh khác nhau C. Cùng phương, ngược chiều, mạnh như nhau D. Khác phương, khác chiều, mạnh như nhau Câu 10. Cặp lực nào dưới đây là hai lực cân bằng A. Lực mà hai em bé cùng đẩy vào hai bên của một cánh c?a, làm cánh cửa quay. B. Lực của một lực sĩ đang gi? quả tạ trờn cao và trọng lực tác dụng lên quả tạ. C. Lực một người đang kéo dãn một dây lò xo và lực mà dây lò xo kéo lại tay người. D. Lực của vật nặng được treo vào dây tác dụng lên dây và lực của dây tác dụng lên vật. Câu 11. Trên vỏ hộp sữa bột có ghi 450gam. Số đó cho biết A. khối lượng của hộp sữa. B. trọng lượng của hộp sữa. C. trọng lượng của sữa trong hộp.D. khối lượng của sữa trong hộp. Câu 12. Một vật khối lượng 250 g, có trọng lượng là bao nhiêu? A. 250 B. 2,5 C. 25 D. 2005 Câu 16. Người thợ xây đứng trên cao dùng dây kéo bao xi măng lên. Khi đó lực kéo của người thợ có phương, chiều như thế nào? A. Lực kéo cùng phương, cùng chiều với trọng lực. B. Lực kéo khác phương, khác chiều với trọng lực. C. Lực kéo cùng chiều nhưng khác phương với trọng lực. D. Lực kéo cùng phương nhưng ngược chiều với trọng lực. Câu 17. Muốn đo khối lượng riêng của sỏi, cần dùng các dụng cụ đo nào dưới đây? A. Chỉ cần dùng một cái cân và một bình tràn không chia độ. B. Chỉ cần dùng một cái cân và một bình chia độ. C. Chỉ cần dùng một lực kế và một cái cân. D. Chỉ cần dùng một bình chia độ và một bình tràn. Câu 18 một bạn dùng thước đo độ dài có độ chia nhỏ nhất là cm để đo chiều rộng lơp học .Trong các cách ghi kết quả dưới đây cách nào là đúngA 5m 50 500 cm 500,0 cmCâu19 chon đáp án thích hợpKhi đo dộ dài cần đặt sao cho một đầu của vật ... vạch số 0A ngang bằng với thụt vào so vớiB vuông góc với lệch vớiCâu 20 khi đo độ dài cần đặt thước ...... độ dài cần đoA góc tù xiên góc vuông gócCâu 21 khi đo độ dài cần có thước có..... thích hợpA độ chia nhỏ nhất độ chia vạch chia độ dàiCâu 22 một học sinh đá vào một quả bóng cao su đang nằm yên trên mặt đát điều gì sẽ xảy ra sau đóA quả bóng chỉ biến đổi chuyển động quẩ bóng chỉ biến dạngD quả bóng vẫn đứng imCâu 23: trong các trường hợp sau trường hợp nào không phải là trọng lựcA. nam châm hút chiếc đinh sắt B. một quả táo rơi từ trên cây xuốngC. quyển sách năm trên mặt bàn D. vật nặng treo vào đầu lò xo làm lò xo giãn raCâu24: lực nào là lực đàn hồiA. trọng lực của một quả nặngB. lực hút cảu một nam châm tác dụng lên một miếng sắt C. lực đẩy của lò xo dưới yên xe đạpD. lực kết tinh giữa một tờ giấy dán trên bảng với bảngCâu 25 :để kéo trực tiếp một thùng nước có khối lượng từ 20kg từ dưới giếng lên người ta phải dugnf một lực nào trong số các lực sau đâyA <20 P=20N 20N< P<200N P=200NCâu 26: trong các thước đo sau đây thước nào là thích hợp để đo chiều rộng bàn học của emA. thước thẳng có GHĐ 1m và ĐCNN mmB. thước cuộn có GHĐ 5m và ĐCNN cmC. thước dây có GHĐ 150 cm và ĐCNN mmD. thước thẳng có GHĐ 1m và ĐCNN mmCâu 27: a) một tô tải có khối lượng là 2,8 tấn sẽ nặng ............Nb) 15 quyển vở giống nhau có trọng lượng là 45 mỗi quyển vở sẽ có khối lượng là ..........gc) một hòn gạch có khối lượng là 160g một đống gạch có 1000 viên sẽ có trọng lượng là .............NCâu 28 Có thể dùng bình chia độ và bình tràn để đo thể tích của vật nào dưới đây: A. Một gói bông. B. Một bát gạo. C. viên phấn. D. hòn đá Câu29 Khi lò xo bị biến dạng thì câu nào trong các câu sau đây nói về độ biếndạng của lò xo là đúng? A. Biến dạng càng lớn thì lực đàn hồi càng nhỏ. B. Biến dạng càng nhỏ thì lực đàn hồi càng lớn. C. Biến dạng càng lớn thì lực đàn hồi càng lớn. D. Cả câu và đều đúng.Câu Trong các dụng cụ sau đây, dụng cụ nào dùng để đo lực? A. Lực kế. B. Cân Rôbécvan. C. Bình chia độ. D. Thước thẳng.Câu 31: Câu nào sau đây là đúng?A. Lực là nguyên nhân làm các vật chuyển động.B. Một vật đứng yên trên mặt bàn thì không có lực nào tác dụng vào nó.C. Lực tác dụng vào chiếc xe đã làm nó chuyển động nhanh lênD. Hòn bi chuyển động thẳng đều vì có một lực tác dụng vào nóCâu32 Câu nào sau đây là sai?A Trọng lực làm cho dây rọi có phương thẳng đứngB Trọng lượng chỉ rõ lượng chất chứa trong vậtC Trọng lượng được đo bằng đơn vị Niu-tơnD Vật có trọng lượng nhỏ thì bay lên cao, có trọng lượng lớn thì rơi xuống thấpCâu 33 Lực có thể gây ra những tác dụng nào dưới đây? A. Chỉ có thể làm cho vật đang đứng yên phải chuyển động. B. Chỉ có thể làm cho vật đang chuyển động phải dừng lại. C. Chỉ có thể làm cho vật biến dạng. D. Có thể gây ra tất cả các tác dụng nêu trên. Câu 34 Lực nào sau đây là lực đàn hồi ?A. Lực nam châm hút đinh sắt. B. Lực dây cung tác dụng vào mũi tên làm mũi tên bắn đi. C. Lực hút của Trái Đất. D. Lực gió thổi vào buồm làm thuyền chạy. Câu 35 Lực nào sau đây không phải là trọng lực? A. Lực làm cho nước mưa rơi xuống. B. Lực tác dụng lên một vật nặng treo vào lò xo làm cho lò xo dãn ra. C. Lực tác dụng vào viên phấn khi viên phấn được buông ra khỏi tay cầm. D. Lực nam châm tác dụng vào hòn bi sắt. Câu 36 Cặp lực nào dưới đây là hai lực cân bằng A. Lực mà hai em bé cùng đẩy vào hai bên của một cánh c?a, làm cánh cửa quay. B. Lực của một lực sĩ đang gi? quả tạ trờn cao và trọng lực tác dụng lên quả tạ. C. Lực một người đang kéo dãn một dây lò xo và lực mà dây lò xo kéo lại tay người. D. Lực của vật nặng được treo vào dây tác dụng lên dây và lực của dây tác dụng lên vậtCâu 37 trường hợp nào sau đây là ví dụ về trọng lực có thể làm cho một vật đang đứng yên phait chuyển động quả bóng được đá lăn trên sânB một vật được tay kéo trượt trên mặt bàn nằm ngangC một vật được thả thì rơi xuống một vật được ném thì bay lên caoCâu38 chỉ có thể nói về trọng lực của vật nào sau đâyA trái đất quả bưởi trên cànhC mặt trời mặt trăngCâu 39a) để đo vật rắn không thấm nước và chìm trong nước có thể dùng .........b) lực tác dụng lên vật có thể làm biến đổi chuyển độngc ..................của vật đó hoặc làm nó biếnn dạng Tự luậnCâu 1: em hãy nêu tên những dụng cụ dùng để đo thể tích chất lỏng mà em biết? những dụng cụ đo thường được dùng đâu?Câu 2: Nêu hai thí dụ cho thấy lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động của vật.Câu 3: cho các ví dụ về lựcCâu :Đổi các đơn vị tính sau đây12 lit= ..................cm 3250000 cc=................dm 3= ....................m 3201 3= ........................lit= ...................cm 3Câu 5: người ta cần đo một vật rắn không thấm nước ban đầu mực nước trong bình tràn là 32 cm và bình có GHĐ là 70cm 3. Sau khi thả vật rắn vào bình thì nước trong bình trànqua bình chứa có thể tích là 15 cm 3. Tính thể tích vật rắn không thấm nước?Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến