loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Đề kiểm tra giữa học kì I môn Vật lý lớp 11

Chia sẻ: trung123 | Ngày: 2016-10-08 12:18:35 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi vật lý lớp 11   

578
Lượt xem
7
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra giữa học kì I môn Vật lý lớp 11

Đề kiểm tra giữa học kì I môn Vật lý lớp 11

Đề kiểm tra giữa học kì I môn Vật lý lớp 11Loading...

Tóm tắt nội dung

ĐỀ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ IMÔN: VẬT LÝ LỚP 11Thời gian: 45 PhútI. Lý thuyết:Câu 1: Phát biểu định nghĩa cường độ điện trường. Viết biểu thức, các đại lượng trong công thức.(1,5đ)Câu 2: Viết công thức liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế, các đại lượng trong công thức. (1đ)Câu 3: Phát biểu định nghĩa suất điện động của nguồn điện. Viết biểu thức. (1đ)Câu 4: Phát biểu định nghĩa công suất của dòng dòng điện theo hai cách. Viết biểu thức. (1,5đ)II. Bài tậpCâu 1: Hai Hai điện tích q1 10 -6 C, q2 -10 -6 đặt tại hai điểm A, cách nhau 40cm trong chânkhông. Xác định vectơ cường độ điện trường tại là trung điểm của AB. (1,5đ)Câu 2: Một electron di chuyển được đoạn đường 1cm, dọc theo một đường sức dưới tác dụngcủa lực điện, trong một điện trường đều có cường độ điện trường 500 V/m. Hỏi công của lực điệntrường là bao nhiêu?(1đ)Câu 3: Một nguồn điện có suất điện động 20V, khi mắc nguồn điện này với một bóng đèn để thành mạch điện kín thì nó cung cấp một dòng điện có cường độ...

Nội dung tài liệu

ĐỀ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ IMÔN: VẬT LÝ LỚP 11Thời gian: 45 PhútI. Lý thuyết:Câu 1: Phát biểu định nghĩa cường độ điện trường. Viết biểu thức, các đại lượng trong công thức.(1,5đ)Câu 2: Viết công thức liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế, các đại lượng trong công thức. (1đ)Câu 3: Phát biểu định nghĩa suất điện động của nguồn điện. Viết biểu thức. (1đ)Câu 4: Phát biểu định nghĩa công suất của dòng dòng điện theo hai cách. Viết biểu thức. (1,5đ)II. Bài tậpCâu 1: Hai Hai điện tích q1 10 -6 C, q2 -10 -6 đặt tại hai điểm A, cách nhau 40cm trong chânkhông. Xác định vectơ cường độ điện trường tại là trung điểm của AB. (1,5đ)Câu 2: Một electron di chuyển được đoạn đường 1cm, dọc theo một đường sức dưới tác dụngcủa lực điện, trong một điện trường đều có cường độ điện trường 500 V/m. Hỏi công của lực điệntrường là bao nhiêu?(1đ)Câu 3: Một nguồn điện có suất điện động 20V, khi mắc nguồn điện này với một bóng đèn để thành mạch điện kín thì nó cung cấp một dòng điện có cường độ 0,5A. Tính công của nguồn điện này sinh ra trong thời gian phút và tìm công suất của nguồn điện khi đó? (1đ)Câu 4: Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn điện có suất điện động 30V, điện trở trong 2,5 R1 10 R2 R3 .a.Tính điện trở ngoài của mạch điện trên ?b.Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch?c.Cường độ dòng điện chạy qua R3 có giá trị bằng bao nhiêu?ĐÁP ÁN I. Lý thuyếtCâu 1: êng ®é ®iÖn tr êng t¹i mét ®iÓm lµ ®¹i îng ®Æc tr ng cho t¸c dông lùc cña ®iÖn tr êng t¹i ®iÓm ®ã. Nã îc x¸c ®Þnh b»ng th ¬ng sè cña ®é lín lùc ®iÖn t¸c dông lªn mét ®iÖn tÝch thö (d ¬ng) ®Æt t¹i ®iÓm ®ã vµ ®é lín cña q.FE =qE: cường độ đện trường (V/m)F: Lực điện lực Cu –lông) (N)q: điện tích (C) 0.5đ0,5đ0,25đ0,25đCâu 2: dUE: cường độ điện trường (V/m)U: hiệu điện thế (V)D: hình chiếu của đường đi lên đường sức điện(m) 0.5đ0,25đ0,25đCâu 3: SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn lµ ®¹i îng ®Æc tr ng cho kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng cña nguån ®iÖn, cã gi¸ trÞ b»ng th ¬ng sè gi÷a c«ng cña c¸c lùc l¹ vµ ®é lín cña c¸c ®iÖn tÝch dÞch chuyÓn trong nguån :xA=q 0.5đ0.5đII. Bài tậpCâu 1:Ta có: -= =619 51 22 210qE 9.10 2, 25.10 (V m)AM (0, 2) 1E 0,5đq1 >0 2E q2 Dựa vào hình vẽ ta thấy 1E rcùng ph ương cùng chiều với 2E => =5 51 2E 2, 25.10 2, 25.10 4, 5.10 (V m) 0,5đ0,5đCâu 2:=A qEdVì <0- -= =19 19A 1, 6.10 .500.( 1.10 8.10 (J) 0,25đ0,25đ0,5đCâu 3:20.0, 5.300 3000( )20.0, 10( )ngngA It JP Wxx= == 0,5đ0,5đCâu 4:()2 3232 31 23.5.5) 2, 5( )5 510 2, 12, 5( )30) 212, 2, 5NNR Ra RR RR REb AR r= + += = =+ +c) vì 1R nối tiếp với 23RÞ == =Þ =1 2323 23 23333I 2(A)U .R 2.2, 5(V)U5I 1(A)R 0.25đ0.25đ0.5đ0.25đ0.25đTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến