loading
back to top

Đề kiểm tra công nghệ 12

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2016-11-17 19:40:20 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề kiểm tra công nghệ 12    Đề kiểm tra công nghệ lớp 12    kiểm tra một tiết cn 12   

322
Lượt xem
8
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra công nghệ 12

Đề kiểm tra công nghệ 12

Đề kiểm tra công nghệ 12Loading...

Tóm tắt nội dung

Đề kiểm tra công nghệ 12

Nội dung tài liệu
doc24.vnÑeà mang tính chaát tham khaûo, mong caùc ñoàng nghieäp goùp yù: dungvietha.cn@gmail.com SỞ GD ĐT LẠNG SƠN KI ỂM TRA HỌC KỲ IITRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐĂNG Môn: CÔNG NGHỆ 12 Họ tên học sinh .............................................. Lớp: 12A Đề 01 I- Trắc nghiệm( 4,0 điểm)Hãy chọn và KHOANH TRÒN các câu trả lời tương ứng mà em cho là đúng nhất:01. Một máy biến áp pha có số vòng dây cuộn sơ cấp là 400 vòng, cuộn thứ 200 vòng thì đây là máy?A. Hạ áp B. Điều áp C. Tăng áp D. Điều dòng02. Hệ số trượt động cơ không đồng bộ ba pha được xác định theo biểu thức:A. 11n nn- B. 11n nn +C. 11n nn- D. 11n nn -03. Máy biến áp ba pha khi nối /Y thì :A. Kd 3Kp B. Kd =3 Kp C. Kd 13 Kp D. Kd Kp04. Mạch điện xoay chiều ba pha gồmA. Nguồn điện ba pha, đường dây và các tải ba phaB. Nguồn điện ba pha, đường dây ba pha và các tải ba phaC. Nguồn điện ba pha, đường dây ba pha và các tải D. guồn điện, đường dây và các tải.05. Cách đấu dây của máy biến áp pha:A. Y/ B. Y/Y0 C. Cả hai đều sai D. Cả hai đều đúng Máy tăng âm được dùng để tăng âm ở:A. Lớp học đông người B. Rạp chiếu phim C. Phòng họp D. Tất cả đều đúng. Các khối cơ bản của phần thu trong hệ thống thông tin và viễn thông gồm:A. khối. B. khối C. khối D. khối08. Nguyên nhân người ta thường đấu nguồn pha hình sao?A. Chắc chắn B. Đơn giản C. Dễ đấu D. Có mức điện áp.II Tự luận: Câu 1: Em hãy vẽ sơ đồ nối nguồn điện ba pha hình Y, tải là Δ. Trình bày mối quan hệ giữa các đại lượng của sơ đồ? (2,0 điểm) Câu 2: Một động cơ điện ba pha không đồng bộ có cặp cực, biết tần số của dòng điện là 50 Hz, hệ số trượt giữa từ trường và rô to là 0,55%. Hãy tính tốc độ quay của từ trường, tốc độ quay của rô to? (2,0 điểm)Câu 3: Mạng điện ba pha dây có tải gồm các bóng đèn nối và tải gồm bóng đèn sợi đốt 25W, tải gồm bóng đèn neon(tuyp) 40W, Em hãy vẽ sơ đồ nối dây để cho các tải can bằng điện áp giữa các pha. (2,0 điểm) Bài làm Điểmdoc24.vn SỞ GD ĐT LẠNG SƠN KI ỂM TRA HỌC KỲ IITRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐĂNG Môn: CÔNG NGHỆ 12 Họ tên học sinh .................................... .Lớp: 12A 02 I- Trắc nghiệm 4,0 điểm)Hãy chọn và KHOANH TRÒN các câu trả lời tương ứng mà em cho là đúng nhất:1. Ta thường gọi động cơ không đồng bộ vì tốc độ:A. n1 B. n1 C. n1 D. n2 2. “Sóng mang” là sóng:A. Cao tần B. Âm tần C. Hạ tầng. D. Trung tần3. Nối tải hình sao (không có dây trung tính) có mấy dây?A. B. C. D. 34. Công thức tính tốc độ quay của từ trường trong động cơ không đồng bộ pha là:A. 60 fnp=B. 60 fnp=C. 160 pnf=D. 60 pnf=5. Việt Nam nước ta có mấy đường dây cao thế 500kV ?A. B. C. D. 36. Một mạng điện ba pha hình sao có hiệu điện thế pha là 220V. Tìm hiệu điện thế dây Ud A. Ud 380V B. Ud 127 C. Ud 110 D. Ud 220 V7 Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là mạng điện mà:A. Công suất tiêu thụ vài trăm kW trở lên.B. Công suất tiêu thụ khoảng vài kW đến vài chục kW. C. Công suất tiêu thụ vài trăm trở xuống.D. Công suất tiêu thụ khoảng vài chục kW đến vài trăm kW8 Nguồn pha đối xứng có Ud 220V. Tải nối hình sao với RA 12,5 RB 12,5 RC 25 Dòng điện trong các pha là các giá trị nào sau đây:A. IA 10A; IB 15A; IC 20A B. IA 10A; IB =20A; IC 15AC. IA =10A; IB =10A; IC 5A D. IA 10A; IB =7,5A; IC =5AII Tự luận: Câu 1: Em hãy vẽ sơ đồ đấu dây máy biến áp kiểu Y/ Δ. Viết giá trị của hệ số biến áp pha và hệ số biến áp dây? (2,0 điểm) Câu 2: Một động cơ điện ba pha không đồng bộ có cực từ, biết tần số của dòng điện là 50 Hz, hệ số trượt giữa từ trường và rô to là 0,04%. Hãy tính tốc độ quay của từ trường, tốc độ quay của rô to? (2,0 điểm)Câu 3: Mạng điện ba pha dây có tải gồm các bóng đèn nối và tải gồm bóng đèn sợi đốt 25W, tải gồm bóng đèn neon(tuyp) 40W, Em hãy vẽ sơ đồ nối dây để cho các tải cân bằng điện áp giữa các pha. (2,0 điểm) Bài làm Điểmdoc24.vn SỞ GD ĐT LẠNG SƠN KI ỂM TRA HỌC KỲ IITRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐĂNG Môn: CÔNG NGHỆ 12 Họ tên học sinh .............................................. Lớp: 12A Đề 03 I- Trắc nghiệm 4,0 điểm)Hãy chọn và KHOANH TRÒN các câu trả lời tương ứng mà em cho là đúng nhất:1. Các màu cơ bản trong máy thu hình là:A. Đỏ, lục, lam B. Đỏ, xanh, vàng C. Xanh, đỏ, tím D. Đỏ, tím, vàng2. Vô tuyến truyền hình và truyền hình cáp khác nhau ở:A. Xử lí tin B. Môi trường truyền tin C. Nhận thông tin. D. Mã hóa tin3. Cấp điện áp nào sau đây không thuộc lưới điện truyền tải:A. 110kV B. 500 kV C. 35 kV D. 220kV4. Một tải pha có điện trở 20 nối tam giác đấu nguồn điện pha Ud=380 V.Tính dòng điện pha và dòngđiện dây:A. 19 (A) và 32,87 (A) B. 39 (A) và 22,87 (A) C. 16 (A) và 32(A) D. (A) và 12,87 (A)5. Tín hiệu vào và ra mạch khuếch đại công suất của máy tăng âm là:A. Tín hiệu ngoại sai B. Tín hiệu âm tần C. Tín hiệu trung tần D. Tín hiệu cao tần6. Nếu tải pha đối xứng, khi nối hình tam giác thì:A. Id Ip Ud Up B. Id 1,732Ip Ud Up C. Id =1,732Ip Ud 1,732Up D. Id Ip Ud 1,732Up7. Máy tăng âm là thiết bị:A. Khuếch đại tín hiệu âm tần B. Khuếch đại âm thanh.C. Thiết bị chỉnh tín hiệu ngoại sai. D. Điều chỉnh tần số sóng âm8. Trong máy thu hình màu, màu đỏ kí hiệu là:A. B. C. D. GII Tự luận: Câu 1: Em hãy vẽ sơ đồ đấu dây máy biến áp kiểu /Y0 Viết giá trị của hệ số biến áp pha và hệ số biến áp dây? (2,0 điểm) Câu 2: Một động cơ điện ba pha không đồng bộ có cực từ, biết tần số của dòng điện là 50 Hz, hệ số trượt giữa từ trường và rô to là 0,05%. Hãy tính tốc độ quay của từ trường, tốc độ quay của rô to? (2,0 điểm)Câu 3: Mạng điện ba pha dây có tải gồm các bóng đèn nối và Y, tải gồm bóng đèn sợi đốt 25W, tải gồm 12 bóng đèn neon(tuyp) 40W, Em hãy vẽ sơ đồ nối dây để cho các tải cân bằng điện áp giữa các pha. ,0 điểm) Bài làm Điểmdoc24.vn SỞ GD ĐT LẠNG SƠN KI ỂM TRA HỌC KỲ IITRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐĂNG Môn: CÔNG NGHỆ 12 Họ tên học sinh ................................................. Lớp: 12A Đề 04I- Trắc nghiệm 4,0 điểm)Hãy chọn và KHOANH TRÒN các câu trả lời tương ứng mà em cho là đúng nhất:1. Trong cách nối hình tam giác nếu Ud 220 thìA. Up 210 B. Up 127 C. Up 220 D. Up 110 V2. Một tải 3pha gồm điện trở R=10 nối hình tam giác, đấu vào nguồn 3pha có Ud =380V. Dòng điện pha sẽ là: A. 22,4A B. 38A C. 33A D. Tất cả đều sai3 số trượt tốc độ của động cơ không đồng bộ pha được tính bằng công thức?A. 1n nsn-= 11n nsn-= C. 1n nsn-= D. 11n nsn-=4. Muốn đảo chiều động cơ không đồng bộ pha ta thực hiện cách nào sau đây?A. Đảo đầu roto B.Giữ nguyên một pha đảo đầu pha còn lạiC. Đảo đầu cuộn dây D. Giữ dây pha, đảo đầu pha5 Trong động cơ không đồng bộ ba pha, tốc độ quay của rôto luôn nhỏ hơn tốc độ của từ trường quay là vì:A. Để tạo sự biến thiên của từ trường quay trên dây quấn của rôtoB. Để tạo sự biến thiên của từ trường quay trên dây quấn của statoC. Có sự tổn hao điện năng trong dây quấn rôto D. Có sự tổn hao điện năng trong dây quấn stato6 Hệ thống điện quốc gia gồmA. dây dẫn và các trạm điện B. nguồn điện cáchộ tiêu thụC. dây dẫn các trạm điện và hộ tiêu thụ D. nguồn điện ,lưới điện các hộ tiêu thụ7. “Nguồn thông tin” trong phần phát thông tin là:A. Nguồn tín hiệu âm thanh B. Nguồn tín hiệu âm tần C. Nguồn tín hiệu hình ảnh. D. Nguồn tín hiệu điện8 Trạm điện trong các nhà máy, xí nghiệp, khu dân cư thuộc lưới điện: A. Vừa phân phối vừa truyền tải B. Phân phối C. Truyền tải D. Tiêu thụ.II Tự luận: Câu 1: Em hãy vẽ sơ đồ đấu dây máy biến áp kiểu Y/Y0 Viết giá trị của hệ số biến áp pha và hệ số biến áp dây? (2,0 điểm) Câu 2: Một động cơ điện ba pha không đồng bộ có cực từ, biết tần số của dòng điện là 50 Hz, hệ số trượt giữa từ trường và rô to là 0,025%. Hãy tính tốc độ quay của từ trường, tốc độ quay của rô to? (2,0 điểm)Câu 3: Điểmdoc24.vnMạng điện ba pha dây có tải gồm các bóng đèn nối và Y, tải gồm 15 bóng đèn sợi đốt 25W, tải gồm bóng đèn neon(tuyp) 40W, Em hãy vẽ sơ đồ nối dây để cho các tải cân bằng điện áp giữa các pha. ,0 điểm) Bài làmTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến