loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I TOÁN 7

Chia sẻ: 1908539242703033 | Ngày: 2016-11-09 15:27:32 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Chưa có chủ đề nào

58
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I TOÁN 7

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I TOÁN 7

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I TOÁN 7
Tóm tắt nội dung

Kiểm tra chương I đại số 7

Nội dung tài liệu
Đề số 3ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IMôn: Đại số 7Thời gian: 45 phútI. Trắc nghiệmCâu 1. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?A.9Z- B. {}0Q IÇ =C. Số là một căn bậc hai của D. 210, (3)3-æ ö=ç ÷è øCâu 2. Chọn câu trả lời đúng.a) Kết quả của phép tính 116 25- là:A.19 B. 916 C. 320 D. 120b) Giá trị của trong đẳng thức 2: 15 3x+ là:A.35 B. 53 C. 415 D. 154II. Tự luậnCâu 3. Thực hiện phép tính :a)5 10 1.26 .443 5- b) 3, 75.( 7, 2) 2, 8.3, 75- +Câu 4. Tìm x, biết :Đề số 3a)21 7. 25 9xæ ö- =ç ÷è b) 104 2x- =Câu 5. Tìm các số x, y, biết 35 8x z-= =- và 273x z+ -ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IMôn: Đại số 7Thời gian: 45 phútI. Trắc nghiệmCâu 1. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?A. 2( 5) 5- B. C. 2IÎ D. 0,1(3)QÎCâu 2. Chọn câu trả lời đúng.B. Kết quả của phép tính 5.24 ö- -ç ÷è là:B.163 B. 4112 C. 116 D. 112C. Giá trị của trong đẳng thức 1:4 là:Đề số 3D.214- B. 72- C. 212- D. 74-II. Tự luậnCâu 3. Thực hiện phép tính :a)2 1, 0.75)- b) 12 .1 .( 2, 2)11 12-Câu 4. Tìm x, biết a) 31 82.3 27xæ ö- -ç ÷è b) 23. 03x- =Câu 5. Tìm các số x, y, biết ;5 7x z= và 128x z+ =ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IMôn: Đại số 7Thời gian: 45 phútI. Trắc nghiệmCâu 1. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?A. 25 5= B. 0, 5IÎ C. 3- D. 0, 4(3) RÎĐề số 3Câu 2. Chọn câu trả lời đúng.a) Kết quả của phép tính 27 3-æ ö- -ç ÷è là:A.2621 B. 221- C. 64- D. 221 b) Giá trị của trong đẳng thức 3:3 5x= là:A.25 B. 109 C. 910 D. 52II. Tự luậnCâu 3. Thực hiện phép tính a)1 17 14 2æ ö- +ç ÷è b) 3.5 4æ ö+ -ç ÷è øCâu 4. Tìm x, biết a) 21 2.13 3x-+ b) 64 4.7 xæ ö=ç ÷è øCâu 5. Tìm các số x, y, biết 9x z= và 100x z- =Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến