loading
back to top

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán (Đại số) lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2016-11-22 21:22:31 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi toán lớp 10   

115
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 45 phút môn Toán (Đại số) lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán (Đại số) lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán (Đại số) lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017Loading...

Tóm tắt nội dung
Doc24.vnSỞ GD ĐT HẢI DƯƠNGTRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNGĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA MỘT TIẾT NĂM HỌC 2016 2017Môn: TOÁN ĐẠI SỐ LỚP: 10 CƠ BẢNThời gian làm bài: 45 phútĐỀ CHẴNCâu 1: (3,0 điểm) Tìm tập xác định của các hàm số sau:1/ 23 2;9xyx+=- 2/ 5.y x= +Câu 2: 3,5 điểm) 1/ Xét tính chẵn, lẻ của hàm số sau: ()32 .f x= +2/ Xác định Parabol (P):2,y ax bx c= biết (P) nhận trục tung làm trục đối xứng, đồngthời (P) đi qua hai điểm ()1; 3M- và ()2; 0N- .Câu 3: (2,0 điểm) Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số: ()()1 3.y x= -Câu 4: (1,5 điểm) Tìm giá trị lớn nhất của hàm số3( 12 11y x= trên [3; 22- ]HẾTDoc24.vnSỞ GD ĐT HẢI DƯƠNGTRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNGĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA MỘT TIẾT -NĂM HỌC 2016 2017Môn: TOÁN ĐẠI SỐ LỚP: 10 CƠ BẢNThời gian làm bài: 45 phút (Chương II)ĐỀ LẺCâu 1: (3,0 điểm) Tìm tập xác định của các hàm số sau:1/ 22 5;4xyx+=- 2/ .y x= -Câu 2: 3,5 điểm) 1/ Xét tính chẵn, lẻ của hàm số sau: ()4 25 .f x= -2/ Xác định Parabol 2,y ax bx c= biết (P) nhận trục tung làm trục đối xứng,...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnSỞ GD ĐT HẢI DƯƠNGTRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNGĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA MỘT TIẾT NĂM HỌC 2016 2017Môn: TOÁN ĐẠI SỐ LỚP: 10 CƠ BẢNThời gian làm bài: 45 phútĐỀ CHẴNCâu 1: (3,0 điểm) Tìm tập xác định của các hàm số sau:1/ 23 2;9xyx+=- 2/ 5.y x= +Câu 2: 3,5 điểm) 1/ Xét tính chẵn, lẻ của hàm số sau: ()32 .f x= +2/ Xác định Parabol (P):2,y ax bx c= biết (P) nhận trục tung làm trục đối xứng, đồngthời (P) đi qua hai điểm ()1; 3M- và ()2; 0N- .Câu 3: (2,0 điểm) Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số: ()()1 3.y x= -Câu 4: (1,5 điểm) Tìm giá trị lớn nhất của hàm số3( 12 11y x= trên [3; 22- ]HẾTDoc24.vnSỞ GD ĐT HẢI DƯƠNGTRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNGĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA MỘT TIẾT -NĂM HỌC 2016 2017Môn: TOÁN ĐẠI SỐ LỚP: 10 CƠ BẢNThời gian làm bài: 45 phút (Chương II)ĐỀ LẺCâu 1: (3,0 điểm) Tìm tập xác định của các hàm số sau:1/ 22 5;4xyx+=- 2/ .y x= -Câu 2: 3,5 điểm) 1/ Xét tính chẵn, lẻ của hàm số sau: ()4 25 .f x= -2/ Xác định Parabol 2,y ax bx c= biết (P) nhận trục tung làm trục đối xứng, đồng thời(P) đi qua hai điểm ()1; 3A và ()2; 0B- .Câu 3: (2,0 điểm) Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số: ()()1 3.y x= +Câu 4: (1,5 điểm) Tìm giá trị lớn nhất của hàm số 3( 12 11y x= trên [32;2- ]HẾTDoc24.vnSỞ GD ĐT HẢI DƯƠNGTRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNGĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA MỘT TIẾT NĂM HỌC 2016 2017Môn: TOÁN ĐẠI SỐ LỚP: 10 CƠ BẢNThời gian làm bài: 45 phút (Chương II)ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM(Đề 1)(Đáp án này gồm 02 trang)CÂU Nội dung Điểm1 Tìm tập xác định của các hàm số sau:1/ 23 2;9xyx+=- 2/ 5.y x= +1.1 Tập xác định: D=¡ 1,5đ1.2 Hàm số xác định 05 0xxì ³ïÛí+ ³ïî 0,5đ5xÛ -0,5đVậy tập xác định của hàm số là: [)5;D= +¥ 0,5đ2 1/. Xét tính chẵn, lẻ của hàm số sau: ()32 .f x= +TXĐ: .D=¡ 0,5đ2.1,x D" và ()()()()332 4f x- 0,5đVậy hàm số đã cho là hàm số lẻ 0,5đ(P) nhận trục tung làm trục đối xứng nên: ()0 12bba-= 0,5đ(P) qua đi qua điểm ()1; 3M- nên: ()()23 2a c- 0,25đ(P) qua đi qua điểm ()2; 0N- nên: ()()20 3a c= 0,5đTừ (2), (3) ta có: 14 4a aa b+ =ì ìÛí í+ -î 0,5đVậy (P): 24.y x= 0,25đ3 3.1 1/. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số: ()()21 3.4y xy x= -Û -BBT:x-¥2 +¥y+¥-4 +¥ 0,5đĐỉnh I(2; -4) 0,25đTrục đối xứng là đường thẳng: 0,25đDoc24.vnGiao điểm của đồ thị và trục tung: (0; 0) 0,25đGiao điểm của đồ thị và trục hoành: (0; 0) và (4; 0) 0,25đ3.2 Đồ thị: 0,5đ4 *()1 2, 2; ,x x" Xét 21 21 21 2( )12f xx xx x-= -- 0,250,25Với ()1 2, 2; 2x x" ta có 21 212x x+ <*Nhận xét: 21 2( )0f xx x-<-()1 2, 2; 2x x" => hàm số nghịch biến trên()2; 2--> Hàm số giảm trên đoạn trên [3; 22- Từ đó suy ra GTLN f( 32-)=3, 625 0,250,250,250,25---Hết---SỞ GD ĐT HẢI DƯƠNGTRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNGĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA MỘT TIẾT NĂM HỌC 2016 2017Môn: TOÁN ĐẠI SỐ LỚP: 10 CƠ BẢNThời gian làm bài: 45 phút (Chương II)ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM(Đề 2)(Đáp án này gồm 02 trang)CÂU Nội dung ĐiểmDoc24.vn1 Tìm tập xác định của các hàm số sau:1/ 22 5;4xyx+=- 2/ .y x= -1.1 Tập xác định: D=¡ 1,5đ1.2 Hàm số xác định 06 0xx- ³ìïÛí- ³ïî 0,5đ3.xÛ ³0,5đVậy tập xác định của hàm số là: [)3; .D= +¥ 0,5đ2 1/. Xét tính chẵn, lẻ của hàm số sau: ()4 25 .f x= -TXĐ: .D=¡ 0,25đ2.1,x D" và ()()()()4 24 25 3f x- 0,5đVậy hàm số đã cho là hàm số chẵn 0,25đ2.2(P) nhận trục tung làm trục đối xứng nên: ()0 12bba-= 0,5đ(P) qua đi qua điểm ()1; 3A nên: ()()23 2a c= 0,25đ(P) qua đi qua điểm ()2; 0B- nên: ()()20 3a c= 0,5đTừ (2), (3) ta có: 14 4a aa b+ -ì ìÛí í+ =î 0,5đVậy (P): 24.y x= 0,25đ3 3.1 1/. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số: ()()21 3.2y xy x= +Û -BBT:x-¥1 +¥y+¥-1 +¥ 0,5đĐỉnh I(1; 4) 0,25đTrục đối xứng là đường thẳng: 0,25đGiao điểm của đồ thị và trục tung: (0; 0) 0,25đ3.2 Giao điểm của đồ thị và trục hoành: (0; 0) và (2; 0) 0,25đĐồ thị 0,5đ4 *()1 2, 2; ,x x" Xét ()2 21 21 21 2( )12f xx xx x-= +- 0,250,25Doc24.vnVới ()1 2, 2; 2x x" ta có 21 212x x+ <*Nhận xét: 21 2( )0f xx x-->()1 2, 2; 2x x" => hàm số tăng trên()2; 2--> Hàm số tăng trên đoạn trên [32;2- Từ đó suy ra GTLN f( 32 )= 3, 625 0,250,250,250,25---Hết---Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến