loading
back to top

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 - 2017

Chia sẻ: phamthihue | Ngày: 2016-11-17 10:32:36 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi lịch sử lớp 11   

464
Lượt xem
25
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 - 2017Loading...

Tóm tắt nội dung
Doc24.vnTHPT PHAN NGỌC HIỂN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT NĂM HỌC 2016-2017 MÔN: LỊCH SỬ 11I PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)Câu 1. Mĩ đã dùng chính sách gì để khống chế các nước khu vực Mĩ La-tinh?A. “Ngoại giao chiến hạm”B. “Cái gậy lớn” và “Ngoại giao đồng đô-la”.C. Chính sách “Cái gậy lớn”.D. Chính sách “Ngoại giao đồng đô-la”.Câu 2. Vì sao nói, cuộc Duy tân Minh Trị Nhật Bản vào giữa thế kỉ XIX có tínhchất như là một cuộc cách mạng tư sản?A. Vì giai cấp tư sản là người lãnh đạo thực hiện.B. Vì đã đẩy lùi được sự can thiệp của các nước phương Tây.C. Vì đã mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển và đưa Nhật Bản hòanhập với nền kinh tế tư bản phương Tây.D. Vì đã lật đổ nền thống trị của giai cấp phong kiếnCâu 3. châu cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, Nhật Bản là nước duy nhất:A. Có tư tưởng duy tân đất nước.B. Có mâu thuẩn sâu sắc với chủ nghĩa tư bản phương Tây.C. Thực hiện việc học tập và áp dụng khoa học kĩ thuật phương Tây.D. Trở thành một nước đế quốc tư bản.Câu 4. Đảng Quốc đại là...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnTHPT PHAN NGỌC HIỂN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT NĂM HỌC 2016-2017 MÔN: LỊCH SỬ 11I PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)Câu 1. Mĩ đã dùng chính sách gì để khống chế các nước khu vực Mĩ La-tinh?A. “Ngoại giao chiến hạm”B. “Cái gậy lớn” và “Ngoại giao đồng đô-la”.C. Chính sách “Cái gậy lớn”.D. Chính sách “Ngoại giao đồng đô-la”.Câu 2. Vì sao nói, cuộc Duy tân Minh Trị Nhật Bản vào giữa thế kỉ XIX có tínhchất như là một cuộc cách mạng tư sản?A. Vì giai cấp tư sản là người lãnh đạo thực hiện.B. Vì đã đẩy lùi được sự can thiệp của các nước phương Tây.C. Vì đã mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển và đưa Nhật Bản hòanhập với nền kinh tế tư bản phương Tây.D. Vì đã lật đổ nền thống trị của giai cấp phong kiếnCâu 3. châu cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, Nhật Bản là nước duy nhất:A. Có tư tưởng duy tân đất nước.B. Có mâu thuẩn sâu sắc với chủ nghĩa tư bản phương Tây.C. Thực hiện việc học tập và áp dụng khoa học kĩ thuật phương Tây.D. Trở thành một nước đế quốc tư bản.Câu 4. Đảng Quốc đại là chính đảng đại diện cho:A. Giai cấp tư sản Ấn Độ. C. Giai cấp phong kiến Ấn Độ.B. Giai cấp vô sản Ấn Độ. D. Giai cấp tiểu tư sản Ấn Độ.Câu 5. Hạn chế lớn nhất mục tiêu hành động mà Trung Quốc Đồng minh hội đưara là:A. Không đặt ra mục tiêu lật đổ chế độ phong kiến Mãn Thanh.B. Chủ trương bình quân ruộng đất nên không được giai cấp phong kiến ủng hộ.C. Không chỉ rõ kẻ thù chủ yếu của cách mạng Trung Quốc ngoài chế độ phong kiếncòn có cả thực dân đế quốc.D. Thực hiện thành lập Trung Hoa dân quốc.Câu 6. Nước duy nhất Đông Nam vẫn giữ được độc lập tương đối về chính trịvào cuối thế kỉ XIX là:A. Xiêm (Thái Lan) C. Ma-lai-xi-aDoc24.vnB. In-đô-nê-xi-a. D. Lào.Câu 7. Ai là người lãnh đạo nhân dân Lào tiến hành cuộc khởi nghĩa chống thực dânPháp kéo dài suốt 37 năm (1901- 1937)A. Chậu Pa-chay C. Pha-ca-đuốc.B. Ong kẹo và Com-ma-đam D. A-cha-XoaCâu 8. Nước nào có phần thuộc địa Châu Phi rộng lớn nhất:A.. Nước Nga C. Nước ĐứcB. Nước Pháp D. Nước AnhCâu 9. Châu Phi có những quốc gia nào giữ được độc lập trước sự xâm nhập củaPhương Tây?A. Ai Cập, Nam Phi. C. Ha-i-ti.B. Ê-ti-ô-pi-a, Li-bê-ri-a. D. Tô-gô, Ma-đa-gat-ca.Câu 10. Đến đầu thế kỉ XX, Châu Âu đã hình thành khối quân sự nào?A. Phe Liên Minh C. Phe Hiệp ƯớcB. Phe Trục D. Cả và Câu 11. Địa danh nào dưới đây, đã diễn ra chiến dịch có tính chất quyết định củaquân Pháp chống lại quân Đức trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất?A. Xom-nơ C. Véc-đoong.B. Sông Mác- nơ D. Pa-riCâu 12. Vì sao đế quốc Đức là kẻ hung hăng nhất trong cuộc đua giành giật thuộcđịa?A. Vì Đức có tiềm lực kinh tế và quân sự nhưng lại ít thuộc địa.B. Vì Đức là một nước “đế quốc trẻ” bị Anh, Pháp tìm mọi cách kìm hãm.C. Vì Đức đã được thống nhất.D. Vì Đức là nước lãnh đạo phe Liên Minh.Câu 13. Nước thu được nhiều lợi nhuận nhất trong Chiến tranh thế giới thứ nhất là:A. Mĩ C. Nhật BảnB. I-ta-li-a D. Pháp.Câu 14. Chiến trường chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra ở:A. Châu Á. C. Châu PhiB. Châu Âu D. Châu MĩCâu 15. Tác giả của tập Thơ Dâng đạt giải Nô-ben văn học năm 1913 là:A. A.Pu-skin C. R. Ta-goDoc24.vnB. Béc-na Sô D. E. Hai- nơCâu 16. Nội dung cơ bản của tư tưởng và văn học nghệ thuật thế kỉ XVIII là:A. Tố cáo hiện thực xã hội. C. Ca ngợi tinh thần tự do, bình đẳng, dân chủ.B. Khát vọng về cuộc sống tốt đẹp D. Tất cả các trênCâu 17. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô là:A. Những nhà văn hiện thực lớn nhất của nước Pháp.B. Những nhà tư tưởng lớn, tiêu biểu của trào lưu Triết học Ánh sáng .C. Những họa sĩ nổi tiếng thế kỉ XVIIID. Những nhà soạn nhạc vĩ đại của thế kỉ XVIIICâu 18. Sai lầm lớn nhất của Trung Quốc Đồng minh hội sau khi giành được chínhquyền Nam Kinh là:A. Không giải quyết vấn đề ruộng đất cho dân cày.B. Không giải quyết vấn đề tự do dân chủ.C. Không tiếp tục chống triều đình phong kiến Mãn Thanh.D. Không quan tâm đến việc xây dựng quân đội và bảo vệ chính quyền.Câu 19. Quốc dân đại hội họp Nam Kinh và thành lập Chính phủ lâm thời vàonăm:A. 1910 C. 1912B. 1911 D.1913Câu 20. Người bác sĩ trẻ tuổi nào sớm nuôi khát vọng “trị bệnh” cho xã hội TrungQuốc, sau này đã trở thành một nhà yêu nước nổi tiếng được nhân dân Trung Quốcyêu mến?A. Hồng Tú Toàn. C. Đàm Tự Đồng.B. Mao Trạch Đông. D. Tôn Trung Sơn.II PHẦN TỰ LUẬN điểm )Câu 1. Vì sao Xiêm là nước duy nhất khu vực Đông Nam không trở thành thuộc địacủa Phương Tây? (2 điểm)Câu 2. Nêu nguyên nhân và kết cục của Chiến tranh thế giới thứ nhất. Qua kết cục củachiến tranh gợi cho em suy nghĩ gì về chiến tranh thế giới? (3 điểm)……………………… .Hết…………………..ĐÁP ÁNDoc24.vnI PHẦN TRẮC NGHIỆM điểm )Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Chọn DII PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)Câu 1: Cần nêu được nội dung:- Một là cuộc cải cách của vua Ra-ma tạo điều kiện cho đất nước có những biến đổi sâusắc, Xiêm dần mạnh lên về kinh tế, quân sự.… Nền kinh tế Xiêm phát triển theohướng tư bản chủ nghĩa. (1đ)- Hai là Xiêm đã khôn khéo lợi dụng vị trí “nước đệm”, và chính sách ngoại giao mềmdẻo cát nhượng một số vùng đất…. Nhờ vậy mà Xiêm giữ được chủ quyền của đất nước.(1đ)Câu .Nguyên nhân của Chiến tranh thế giới thứ nhất* Nguyên nhân sâu xa:Sự phát triển không đều của các nước đế quốc, mâu thuẫn giữa các đế quốc về thuộc địangày càng gay gắt (trước tiên là giữa đế quốc Anh với đế quốc Đức) là nguyên nhân cơbản dẫn đến chiến tranh. (0,5đ)* Nguyên nhân trực tiếp:+ Sự hình thành hai khối quân sự đối lập, kình địch nhau.+ Duyên cớ: 28/6/1914 Thái tử Áo-Hung bị ám sát tại Bô-xni-a (Xéc bi). Nhân cơ hội đóĐức hùng hổ bắt Áo phải tuyên chiến với Xéc-bi chiến tranh đã được châm ngòi (0,5đ)Nêu hậu quả chiến tranh: (1đ)- 10 triệu người chết- 20 triệu người bị thương.- Tiêu tốn 85 tỉ đô la …. Học sinh nêu cảm nghĩ của mình về kết cục của chiến tranh (căm ghét chủ nghĩa thựcdân và chiến tranh, thương xót những người dân vô tội bị sát hại bởi bom đạn của chiếntranh, những người linh bị lôi cuốn trở thành công cụ của chiến tranh…..) (1đ)……………………… ..Hết……………………………Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến