loading
back to top

Đề kiểm tra 45 phút chương II Đại Sô 10

Chia sẻ: 2139279389629535 | Ngày: 2016-10-31 22:44:52 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi toán lớp 10   

1197
Lượt xem
30
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 45 phút chương II Đại Sô 10

Đề kiểm tra 45 phút chương II Đại Sô 10

Đề kiểm tra 45 phút chương II Đại Sô 10
Tóm tắt nội dung

Kiểm tra trắc nghiệm hoàn toàn

Nội dung tài liệu

Trường THCS-THPT Phú TânMã đề thi 132 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: Đại Số 10 Chương 2Thời gian làm bài: 45 phút; (20 câu trắc nghiệm)Họ, tên thí sinh:................................................Lớp: 10C2Phấn trả lờiCâu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ĐACâu 1: Parabol ax bx đi qua A(0; -1), B(1; -1), C(-1; 1) có phương trình là: :A. -1 B. C. -1 D. 1Câu 2: Câu nào sau đây sai Hàm số f(x) 2x 2:A. giảm trên (1; +∞) B. giảm trên (-∞; 1) C. tăng trên (1; +∞) D. tăng trên (3; +∞).Câu 3: Một hàm số bậc hai có đồ thị như hình bên. Công thức biểu diễn hàm số đó là:A. 2x B. 2x C. 2x D. 2x 1Câu 4: Cho (P): và A(3; 0). Để AM ngắn nhất thì:A. M(-1; 1) B. M(1; 1) C. M(1; -1) D. M(-1; -1)Câu 5: Giao điểm của parabol (P): 5x với trục hoành là:A. (0; -1); (- 4; 0). B. (0; -1); (0; -4) C. (-1; 0); (0; -4) D. (-1; 0); (-4; 0)Câu 6: Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào?A. (x 1) 2B. -(x 1) 2C. (x 1) 2D. -(x 1) 2Câu 7: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số 2|x-1| 3|x| ?A. (1; -1) B. (-2; -10) C. Cả ba điểm D. (2; 6)Câu 8: Tập xác định của hàm số 213xx x-- là:A. B. Một kết quả khác C. D. R {1 }Câu 9: Tọa độ đỉnh của parabol (P): -x 4x là:A. I(1; 3) B. I(-2; -12) C. I(-1; -5) D. I(2; 4) Trang Mã đề thi 132xy1-1 xy11Câu 10: Hàm số nào sau đây đồng biến trong khoảng (-1; ?A. B. -2 C. =2 (x 1) 2D. -2 (x 1) 2Câu 11: Parabol ax bx đi qua A(8; 0) và có đỉnh S(6; -12) có phương trình là:A. 12x 96 B. 2x 24x 96 C. 3x -36x 96 D. 2x -36 96Câu 12: Tập xác định của hàm số 7x x- làA. [2; +∞) B. (-7;2) C. R{-7;2}. D. [-7;2]Câu 13: Tập xác định của hàm số 2( 2) 1xx x-- làA. (1; 52 ]{2} B. (52 ∞) C. (1; 52 D. kết quả khácCâu 14: Hàm số nào sau đây có giá trị nhỏ nhất tại 34 ?A. -2x 3x B. -x 32 C. 4x 3x D. 32 1Câu 15: Tung độ đỉnh của parabol (P): -2x 4x là:A. B. -1 C. D. -2Câu 16: Giao điểm của parabol (P): 3x với đường thẳng là:A. (0; -1); (-2; -3) B. (1; 0); (3; 2) C. (-1; 2); (2; 1) D. (2;1); (0; -1).Câu 17: Parabol ax bx đi qua hai điểm M(1; 5) và N(-2; 8) có phương trình là:A. B. 2x C. 2x D. 2x 2x 2Câu 18: Hàm số f(x) 4x 2. Câu nào sau đây đúng ?A. giảm trên (-∞; 2) B. giảm trên (2; +∞) C. tăng trên (-∞; +∞). D. tăng trên (2; +∞)Câu 19: Parabol ax bx đạt cực tiểu bằng tại và đồ thị đi qua A(0; 6) có phươngtrình là:A. 12 2x B. 2x C. D. 4Câu 20: Hàm số nào sau đây nghịch biến trong khoảng (- 0) ?A. B. -2 (x 1) 2C. =2 (x 1) 2D. -2 1---------------------------------------------------------- HẾT ---------- Trang Mã đề thi 132Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến