loading
back to top

đề kiểm tra 15 phút môn tiếng anh lớp 3 học kì 1 năm học 2015 -2016

Chia sẻ: tuan242526@gmail.com | Ngày: 2016-10-25 17:56:11 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 7   

242
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. đề kiểm tra 15 phút môn tiếng anh lớp 3 học kì 1 năm học 2015 -2016

đề kiểm tra 15 phút môn tiếng anh lớp 3 học kì 1 năm học 2015 -2016

đề kiểm tra 15 phút môn tiếng anh lớp 3 học kì 1 năm học 2015 -2016
Tóm tắt nội dung

SỞ GD& ĐT LONG AN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LẦN HKITRƯỜNG THCS& THPT MỸ BÌNH NĂM HỌC 2015-2016 MÔN: TIẾNG ANH 6Họ và tên: ………………………Lớp: 6/…Mark Teacher’s idea CheckI. Supply the correct form of verb in brackets.(5ms)1. Tuan ………………………….(be) student.2. There………………………….(be) flowers in front of my house.3. Ba ……………………………..(live) in an apartment in town.4. What are you doing?- ……………………….. (watch) TV.5. Now Nga……………………………(ride) her bike to school.II. Arrange these words to make meaningful sentences. ms)1. They/ to school/ go/ by bus. ……………………………………………………………………………2. Hoang/ at/ gets up/ half past five. ……………………………………………………………………………3. Lan/ to/ walks/ school. ……………………………………………………………………………4. There/ lake/ is /near/ my house. ……………………………………………………………………………5. Thu/ after school/ reads/ books=> ……………………………………………………………………………- THE END -H ỚNG ẪN CH ẤMĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LẦN HKINĂM HỌC 2015-2016MÔN: TIẾNG ANH 6I. Supply the correct form of verb in brackets.(5ms)1. Tuan …………… is …………….(be) student.2....

Nội dung tài liệu

SỞ GD& ĐT LONG AN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LẦN HKITRƯỜNG THCS& THPT MỸ BÌNH NĂM HỌC 2015-2016 MÔN: TIẾNG ANH 6Họ và tên: ………………………Lớp: 6/…Mark Teacher’s idea CheckI. Supply the correct form of verb in brackets.(5ms)1. Tuan ………………………….(be) student.2. There………………………….(be) flowers in front of my house.3. Ba ……………………………..(live) in an apartment in town.4. What are you doing?- ……………………….. (watch) TV.5. Now Nga……………………………(ride) her bike to school.II. Arrange these words to make meaningful sentences. ms)1. They/ to school/ go/ by bus. ……………………………………………………………………………2. Hoang/ at/ gets up/ half past five. ……………………………………………………………………………3. Lan/ to/ walks/ school. ……………………………………………………………………………4. There/ lake/ is /near/ my house. ……………………………………………………………………………5. Thu/ after school/ reads/ books=> ……………………………………………………………………………- THE END -H ỚNG ẪN CH ẤMĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LẦN HKINĂM HỌC 2015-2016MÔN: TIẾNG ANH 6I. Supply the correct form of verb in brackets.(5ms)1. Tuan …………… is …………….(be) student.2. There………… are ……………….(be) flowers in front of my house.3. Ba ………… lives …………………..(live) in an apartment in town.4. What are you doing?- ……… am watching ……………….. (watch) TV.5. Now Nga……… is riding ……………………(ride) her bike to school.II. Arrange these words to make meaningful sentences. ms)1. They/ to school/ go/ by bus. They go to school by bus.2. Hoang/ at/ gets up/ half past five. Hoang gets up at half past five.3. Lan/ to/ walks/ school. Lan walks to school.4. There/ lake/ is /near/ my house. There is lake near my house.5. Thu/ after school/ reads/ books=> Thu reads books after school.GVBM RA ĐỀ PHẠM KIM ÁNHTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến