loading
back to top

Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng anh 9

Chia sẻ: trung123 | Ngày: 2016-10-30 17:54:59 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 9   

100
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng anh 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng anh 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng anh 9Loading...

Tóm tắt nội dung

..................... secondary schoolClass: 9A...Full name: ................................. Test 15'Marks Teacher′s comment Ex1: Put at, on, in, for, since or in to the blanks.1. It’s ages _________ we said goodbye.2. The film started _________ seven thirty.3. He will return _________ next week.4. Leaves turn color _________ autumn.5. haven’t gone out to see movie _________ years. Ex2: Underline the correct answers.1. love animal (because/ so) often go to the zoo.2. He said that he (likes/ liked) coffee.3. She’s lazy (because/ so) her parents are worried.4. The boy was sent to an orphanage (because/ so) he has no parents.5. wish (can/ could) speak Japanese now...................... secondary schoolClass: 9A...Full name: ................................. Test 15'Marks Teacher′s comment Ex1: Put at, on, in, for, since or into the blanks.1. It’s ages _________ we said goodbye.2. The film started _________ seven thirty.3. He will return _________ next week.4. Leaves turn...

Nội dung tài liệu

..................... secondary schoolClass: 9A...Full name: ................................. Test 15'Marks Teacher′s comment Ex1: Put at, on, in, for, since or in to the blanks.1. It’s ages _________ we said goodbye.2. The film started _________ seven thirty.3. He will return _________ next week.4. Leaves turn color _________ autumn.5. haven’t gone out to see movie _________ years. Ex2: Underline the correct answers.1. love animal (because/ so) often go to the zoo.2. He said that he (likes/ liked) coffee.3. She’s lazy (because/ so) her parents are worried.4. The boy was sent to an orphanage (because/ so) he has no parents.5. wish (can/ could) speak Japanese now...................... secondary schoolClass: 9A...Full name: ................................. Test 15'Marks Teacher′s comment Ex1: Put at, on, in, for, since or into the blanks.1. It’s ages _________ we said goodbye.2. The film started _________ seven thirty.3. He will return _________ next week.4. Leaves turn color _________ autumn.5. haven’t gone out to see movie _________ years. Ex2: Underline the correct answers.1. love animal (because/ so) often go to the zoo.2. He said that he (likes/ liked) coffee.3. She’s lazy (because/ so) her parents are worried.4. The boy was sent to an orphanage (because/ so) he has no parents.5. wish (can/ could) speak Japanese now.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến