loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 tiếng anh - Số 9

Chia sẻ: thanhdatlocnga | Ngày: 2016-10-30 13:31:21 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 9   

79
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 tiếng anh - Số 9

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 tiếng anh - Số 9

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 tiếng anh - Số 9Loading...

Tóm tắt nội dung

I. Trong các từ gạch chân dưới đây có một lỗi sai, tìm lỗi sai trong mỗi câu. (5 điểm)1.I enjoy the book that you told me to read it .A. enjoyB. thatC. to readD. it2.I don’t like to spend time with people which lose their tempers easily.A. spend timeB. withC. whichD. tempers3.She sits next to person who his name is Ahmed.A. sitsB. next toC. who hisD. is4.Football is the only sport in which am interested in it .A. the onlyB. in whichC. interestedD. in it5.Students who living on campus are close to their classrooms and the library.A. who livingB. on campusC. areD. close to6.Sen village, that is small village in Nam Dan, Nghe An is Ho Chi Minh's hometown .A. that isB. Nam Đan, Nghe AnC. isD. hometown7.Phong still remembers the man who he taught him to play the guitar when he was aboy.A. remembersB. whoC. he taughtD. play the guitar8.One of the people which admire most is my aunt.A. One ofB. whichC. mostD. isII. Chia dạng đúng của từ trong ngoặc. (5 điểm)1.Today can predict when...

Nội dung tài liệu

I. Trong các từ gạch chân dưới đây có một lỗi sai, tìm lỗi sai trong mỗi câu. (5 điểm)1.I enjoy the book that you told me to read it .A. enjoyB. thatC. to readD. it2.I don’t like to spend time with people which lose their tempers easily.A. spend timeB. withC. whichD. tempers3.She sits next to person who his name is Ahmed.A. sitsB. next toC. who hisD. is4.Football is the only sport in which am interested in it .A. the onlyB. in whichC. interestedD. in it5.Students who living on campus are close to their classrooms and the library.A. who livingB. on campusC. areD. close to6.Sen village, that is small village in Nam Dan, Nghe An is Ho Chi Minh's hometown .A. that isB. Nam Đan, Nghe AnC. isD. hometown7.Phong still remembers the man who he taught him to play the guitar when he was aboy.A. remembersB. whoC. he taughtD. play the guitar8.One of the people which admire most is my aunt.A. One ofB. whichC. mostD. isII. Chia dạng đúng của từ trong ngoặc. (5 điểm)1.Today can predict when tidal wave will hit land. (science)2.The of the volcanoes is always disastrous. (erupt)3.With the storm, the rate of in Brazil has increased. (inflate)4.The storm was houses collapsed and many people died. (disaster)5.Thunder makes me (terrify)6.Thousands of people have been made by the flooding. (home)7.We had left the city before tidal waves came. (safety)8.If we want to look after the environment, we should protect rainforests. (tropic)Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến