loading
back to top

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 tiếng anh - Số 4

Chia sẻ: thanhdatlocnga | Ngày: 2016-10-30 13:37:24 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 9   

190
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 tiếng anh - Số 4

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 tiếng anh - Số 4

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 tiếng anh - Số 4Loading...

Tóm tắt nội dung

I. Trong các từ gạch chân dưới đây có một lỗi sai, tìm lỗi sai trong mỗi câu. (4 điểm)1.She asked me what was my name .A. askedB. meC. whatD. was my name2.Bob asked me whether or not wanted to go.A. asked meB. whether or notC. ID. wanted3.He told me if went to school by bicycle.A. told meB. ifC. wentD. by4.It’s been three years since they have said goodbye to each other .A. It’s beenB. sinceC. have saidD. to each other5.The computer is said to be one of the most wonderful invention in modern life .A. to beB. the mostC. inventionD. in modern life6.You must go to the school if the teacher call .A. mustB. go to the schoolC. ifD. call7.The dentist said me to brush three times day and not to eat candy.A. said meB. to brushC. three times dayD. not to eat8.My home village is 30 kilometers to the city.A. home vilageB. isC. 30 kilometesD. toII. Hoàn thành các câu sau đây theo dạng câu gián tiếp. (6 điểm)1."Take off your shoes." she told us.She told us 2."I never make...

Nội dung tài liệu

I. Trong các từ gạch chân dưới đây có một lỗi sai, tìm lỗi sai trong mỗi câu. (4 điểm)1.She asked me what was my name .A. askedB. meC. whatD. was my name2.Bob asked me whether or not wanted to go.A. asked meB. whether or notC. ID. wanted3.He told me if went to school by bicycle.A. told meB. ifC. wentD. by4.It’s been three years since they have said goodbye to each other .A. It’s beenB. sinceC. have saidD. to each other5.The computer is said to be one of the most wonderful invention in modern life .A. to beB. the mostC. inventionD. in modern life6.You must go to the school if the teacher call .A. mustB. go to the schoolC. ifD. call7.The dentist said me to brush three times day and not to eat candy.A. said meB. to brushC. three times dayD. not to eat8.My home village is 30 kilometers to the city.A. home vilageB. isC. 30 kilometesD. toII. Hoàn thành các câu sau đây theo dạng câu gián tiếp. (6 điểm)1."Take off your shoes." she told us.She told us 2."I never make mistakes." he said.He said 3."Where have you spent your money?" she asked him.She asked him 4."Does she know Robert?" he wanted to know.He wanted to know 5."Where did you spend your holidays last year?" she asked me.She asked me 6."I was very tired," she said.She said thatTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến