loading
back to top

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 tiếng anh - Số 3

Chia sẻ: thanhdatlocnga | Ngày: 2016-10-30 13:36:00 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 9   

241
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 tiếng anh - Số 3

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 tiếng anh - Số 3

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 tiếng anh - Số 3Loading...

Tóm tắt nội dung

I. Trong các từ gạch chân dưới đây có một lỗi sai, tìm lỗi sai trong mỗi câu. (6 điểm)1.We reached the nearest village after walk for five hours .A. reachedB. nearestC. walkD. for five hours2.The students' results are not good and we wish they were better next semester .A. areB. wishC. wereD. next semester3.The final exam will be held in May 5th, 2007.A. final examB. willC. heldD. in4.Everyone felt hungry and tired but they sat down and took rest.A. feltB. butC. satD. took5.Many people went to that place having rest after hard-working week .A. wentB. havingC. afterD. hard-working week6.Because the heavy rain many people arrived at the meeting late .A. BecauseB. heavy rainC. atD. late7.I was watching an international football match in TV when he came .A. was watchingB. in TVC. whenD. he came8.My family has lived in this town during ten years .A. hasB. inC. duringD. yearsII. Chia dạng đúng của từ trong ngoặc. (4 điểm)1.I wish how to mend this shirt. (know)2.Nha Trang is for...

Nội dung tài liệu

I. Trong các từ gạch chân dưới đây có một lỗi sai, tìm lỗi sai trong mỗi câu. (6 điểm)1.We reached the nearest village after walk for five hours .A. reachedB. nearestC. walkD. for five hours2.The students' results are not good and we wish they were better next semester .A. areB. wishC. wereD. next semester3.The final exam will be held in May 5th, 2007.A. final examB. willC. heldD. in4.Everyone felt hungry and tired but they sat down and took rest.A. feltB. butC. satD. took5.Many people went to that place having rest after hard-working week .A. wentB. havingC. afterD. hard-working week6.Because the heavy rain many people arrived at the meeting late .A. BecauseB. heavy rainC. atD. late7.I was watching an international football match in TV when he came .A. was watchingB. in TVC. whenD. he came8.My family has lived in this town during ten years .A. hasB. inC. duringD. yearsII. Chia dạng đúng của từ trong ngoặc. (4 điểm)1.I wish how to mend this shirt. (know)2.Nha Trang is for it's beach. (fame beauty)3.Air is big problem in many cities in the world. (pollute)4.He doesn't mind by other people. (critic)Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến