loading
back to top

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 tiếng anh - Số 7

Chia sẻ: thanhdatlocnga | Ngày: 2016-10-29 16:25:49 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 8   

95
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 tiếng anh - Số 7

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 tiếng anh - Số 7

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 tiếng anh - Số 7
Tóm tắt nội dung

I. Hãy sử dụng dạng đúng của các động từ cho sẵn: live, see, be, know, write, play, work, teach để điền vào chỗ trống và dùng ‘since or for’ trước cụm từ thời gian cho đúng.(6 điểm)1.Mary and Tom each other long time.2.She in this school 1992.3.David two letters this morning.4.Susan Smith ill one week.5.We in that house last year.6.He in the bank three years.7.Mary Norris two games of chess three o’clock.8.My parents four films last night.II. Dựa vào từ gợi để viết thành câu hoàn chỉnh sử dụng cấu trúc "the same as".(2 điểm)1.Tom/ same age/ George2.your hair/ same colour/ mine3.I arrived here/ same time/ you4.you made/ same mistake/ madeIII. Điền dạng quá khứ phân từ cho đúng với từng động từ sau.(2 điểm)1.buy 2.get 3.have 4.catch -Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

Nội dung tài liệu

I. Hãy sử dụng dạng đúng của các động từ cho sẵn: live, see, be, know, write, play, work, teach để điền vào chỗ trống và dùng ‘since or for’ trước cụm từ thời gian cho đúng.(6 điểm)1.Mary and Tom each other long time.2.She in this school 1992.3.David two letters this morning.4.Susan Smith ill one week.5.We in that house last year.6.He in the bank three years.7.Mary Norris two games of chess three o’clock.8.My parents four films last night.II. Dựa vào từ gợi để viết thành câu hoàn chỉnh sử dụng cấu trúc "the same as".(2 điểm)1.Tom/ same age/ George2.your hair/ same colour/ mine3.I arrived here/ same time/ you4.you made/ same mistake/ madeIII. Điền dạng quá khứ phân từ cho đúng với từng động từ sau.(2 điểm)1.buy 2.get 3.have 4.catch -Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến