loading
back to top

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 tiếng anh - Số 6

Chia sẻ: thanhdatlocnga | Ngày: 2016-10-29 16:24:42 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 8   

105
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 tiếng anh - Số 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 tiếng anh - Số 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 tiếng anh - Số 6
Tóm tắt nội dung

I. Supply the correct tense, Simple Present or Present Continuous of the verbs. (Chiacác động từ sau thì Hiện tại đơn hoặc Hiện tại tiếp diễn cho phù hợp) (5 điểm)1.Jack (watch) TV every evening.2.It’s said that the earth (revolve) around the sun.3.Remember to shut the windows. The rain (come) in now.4.Minh goes to sleep easily when the radio (play) .5.My family (leave) for Nha Trang next month.6.We know that the sun (not rise) in the west; it rises in the east.7.My mother (cook) in the morning.8.Be careful! Mr. Nam (look) at us!9.A "Where does the Greens usually stay when they come) to town?"B "At hotel. But tonight they (stay) with me."II. Complete each sentences with one of these verbs: write, work, cut, use, give, make, listen, be, come, answer. (Hãy hoàn thành mỗi câu sau với một trong những động từ sau với đúng dạng thức đúng của nó.) (5 điểm)1.Tony tried to avoid my question.2.Could you please stop so much noise?3.We enjoy to that music.4.Have you finished...

Nội dung tài liệu

I. Supply the correct tense, Simple Present or Present Continuous of the verbs. (Chiacác động từ sau thì Hiện tại đơn hoặc Hiện tại tiếp diễn cho phù hợp) (5 điểm)1.Jack (watch) TV every evening.2.It’s said that the earth (revolve) around the sun.3.Remember to shut the windows. The rain (come) in now.4.Minh goes to sleep easily when the radio (play) .5.My family (leave) for Nha Trang next month.6.We know that the sun (not rise) in the west; it rises in the east.7.My mother (cook) in the morning.8.Be careful! Mr. Nam (look) at us!9.A "Where does the Greens usually stay when they come) to town?"B "At hotel. But tonight they (stay) with me."II. Complete each sentences with one of these verbs: write, work, cut, use, give, make, listen, be, come, answer. (Hãy hoàn thành mỗi câu sau với một trong những động từ sau với đúng dạng thức đúng của nó.) (5 điểm)1.Tony tried to avoid my question.2.Could you please stop so much noise?3.We enjoy to that music.4.Have you finished your hair yet?5.Andrei is 66 but he isn’t going to retire yet. He wants to carry on .6.We don’t mind you the phone as long as you pay for all your calls.7.Hello! Fancy you here! What nice surprise!8.She’s put off the letter so many times. She really must do it today.9.I consider him new shirt for his birthday.10.We like to school by bus.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến