loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 - Số 3

Chia sẻ: thanhdatlocnga | Ngày: 2016-10-29 16:20:48 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Chưa có chủ đề nào

46
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 - Số 3

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 - Số 3

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 - Số 3Loading...

Tóm tắt nội dung
I. Sắp xếp các từ đã cho thành một câu hoàn chỉnh. (5 điểm)1.bedroom/ is/ This/ Mai's2.table/ There/ room/ is/ a/ left/ on/ the/ of/ the3.is/ The/ table/ near/ wardrobe/ the4.books/ on/ are/ bookshelf/ the/ There/ many/ folders/ and5.right/ On/ room/ of/ the/ window/ a/ is/ there/ theII. Chọn đáp án đúng nhất. (5 điểm)1.She ______ go to hospital last week.A. had toB. mustC. ought to2.Tom has just been offered job. think Tom _______ accept the job.A. mustB. ought toC. has to3.You __________ drive. You are too tired.A. ought not toB. mustn'tC. don't have to4.You _______ forget what told you. It's very important.A. ought not toB. don't have toC. mustn't5.I ___________ wear suit to work but usually do.A. don't have toB. ought not toC. mustn'tTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.
Nội dung tài liệu
I. Sắp xếp các từ đã cho thành một câu hoàn chỉnh. (5 điểm)1.bedroom/ is/ This/ Mai's2.table/ There/ room/ is/ a/ left/ on/ the/ of/ the3.is/ The/ table/ near/ wardrobe/ the4.books/ on/ are/ bookshelf/ the/ There/ many/ folders/ and5.right/ On/ room/ of/ the/ window/ a/ is/ there/ theII. Chọn đáp án đúng nhất. (5 điểm)1.She ______ go to hospital last week.A. had toB. mustC. ought to2.Tom has just been offered job. think Tom _______ accept the job.A. mustB. ought toC. has to3.You __________ drive. You are too tired.A. ought not toB. mustn'tC. don't have to4.You _______ forget what told you. It's very important.A. ought not toB. don't have toC. mustn't5.I ___________ wear suit to work but usually do.A. don't have toB. ought not toC. mustn'tTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến