loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 - Số 2

Chia sẻ: thanhdatlocnga | Ngày: 2016-10-29 16:19:24 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 8   

100
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 - Số 2

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 - Số 2

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 - Số 2Loading...

Tóm tắt nội dung

I. Chọn đáp án đúng nhất. (7 điểm)1.He always ______ for walk in the evening.A. goB. is goingC. goesD. going2.We _______ to our new house next Monday.A. are going to moveB. movesC. movedD. move3.Nam is _____ enough to play basketball very skillfully.A. thinB. tallC. shortD. handsome4.Can ______ to Hoa, please?A. tellB. talkC. speakD. told5.I don't think I'll go _____ now. It's too cold.A. insideB. outsideC. outdoorD. C6.He ______ his homework tonight.A. doesB. doC. is going to doD. did7.She _____ from Mondays to Fridays.A. worksB. is workingC. workD. workedII. Nối các câu cột với các câu cột cho đúng (3 điểm).A1. Is 6.30 all right?2. What time can we meet?3. Can speak to Mary, please? This is Tom.Ba. I'm sorry my sister's out.b. That's fine. See you at 6.30.c. Is 7.15 OK? The concert starts at 7.45.1.2.3.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

Nội dung tài liệu

I. Chọn đáp án đúng nhất. (7 điểm)1.He always ______ for walk in the evening.A. goB. is goingC. goesD. going2.We _______ to our new house next Monday.A. are going to moveB. movesC. movedD. move3.Nam is _____ enough to play basketball very skillfully.A. thinB. tallC. shortD. handsome4.Can ______ to Hoa, please?A. tellB. talkC. speakD. told5.I don't think I'll go _____ now. It's too cold.A. insideB. outsideC. outdoorD. C6.He ______ his homework tonight.A. doesB. doC. is going to doD. did7.She _____ from Mondays to Fridays.A. worksB. is workingC. workD. workedII. Nối các câu cột với các câu cột cho đúng (3 điểm).A1. Is 6.30 all right?2. What time can we meet?3. Can speak to Mary, please? This is Tom.Ba. I'm sorry my sister's out.b. That's fine. See you at 6.30.c. Is 7.15 OK? The concert starts at 7.45.1.2.3.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến