loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 - Số 2

Chia sẻ: manhthcslocnga@gmail.com | Ngày: 2016-10-26 15:23:11 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề kiểm tra tiếng anh lớp 6   

75
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 - Số 2

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 - Số 2

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 - Số 2Loading...

Tóm tắt nội dung

I. Chọn câu trả lời đúng nhất (4 điểm).1.Close _____ book.A. usB. yourC. weD. you2.Is this an _____?A. bagB. bookC. eraserD. ruler3.I live _____ Le Loi street.A. inB. ofC. atD. on4.What _____ your parents do?A. isB. doC. doesD. are5.How do you _____ your name A. spellB. closeC. openD. standII. Chuyển các câu sau sang dạng phủ định (dùng dạng viết tắt) và nghi vấn.(6 điểm)1.He is doctor.2.That is book.3.She lives on Pham Hung street.4.They are students.5.These are my classmates.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

Nội dung tài liệu

I. Chọn câu trả lời đúng nhất (4 điểm).1.Close _____ book.A. usB. yourC. weD. you2.Is this an _____?A. bagB. bookC. eraserD. ruler3.I live _____ Le Loi street.A. inB. ofC. atD. on4.What _____ your parents do?A. isB. doC. doesD. are5.How do you _____ your name A. spellB. closeC. openD. standII. Chuyển các câu sau sang dạng phủ định (dùng dạng viết tắt) và nghi vấn.(6 điểm)1.He is doctor.2.That is book.3.She lives on Pham Hung street.4.They are students.5.These are my classmates.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến